DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 33     <-- 33 -->        PDF

SAOPĆEN] A


NAUČNO PUTOVANJE NAŠIH ŠUMARA PO NJEMAČKOJ.


Na poziv Uprave njemačkih šuma (Reichsforstamt) obrazovalo je Ministarstvo
šuma i rudnika u proljeću 1939. god. naučnu ekskurziju, koja je imala zadatak, da u
Njemačkoj posjeti najvažnije šumske objekte, te da se upozna s glavnim načelima
znanstvenog i praktičnog rada u današnjem njemačkom šumarstvu. Putovanje je trajalo
svega 20 dana (6.-24. jula 1939.). Vodstvo je ekskurzije preuzeo g. Dr. Žark o
M i 1 e t i ć, pomoćnik Ministra šuma i rudnika, dok je tehničkim poslovima ekskurzije
rukovodio g. ing. Boleslav Če m ag o i, viši savjetnik Ministarstva šuma i rudnika.


Učesnici šumarske naučne ekskurzije u Njemačku (srpanj 1939.) sakupljeni pred
dvorcem Fridrika Velikog u Potsdamu.


Znanstvena je obrada ove ekskurzije povjerena g. Img. Stjepanu F r a . č i šk o v i ć u,*
tada višem pristavu Ministarstva šuma i rudnika, a sada Ravnateljstva banovinskih
šuma v. Zagrebu.


U ekskurziji su osim navedenih i potpisanog uzela učešća slijedeća gospoda:


Prof. Dr. Doka .1 o v a n o v i ć (Beograd), prof. Dr. Milan Marinović (Beograd),
Ing. Mihovil M a r k i ć (Zagreb, Ing. Andre P e r u š i ć (Zagreb), Ing. Mihajlo
Pećina (Zagreb), Ing. Milan Crna d a k (Vinkovci), Ing. Aleksandar B o g i ć e v i ć
(Beograd), Ing. Josip Fe y (Zagreb), Ing. Petar Ostoji ć (Zagreb), Ing. Svetozar
Ja gro vi ć (Zagreb), Ing. Bogoljub Mio drago vić (Beograd), Ing. Dr. Jovan


U ovom broju (vidi str. 473) donašamo prvi članak o tom predmetu. Op. ur.


503
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Z u b o v i ć (Banjaluka), Ing. Franjo Ravni k (Sarajevo), Ing. Cvetko B o ž i č (Ljubljana),
Ing. Ivan S m i 1 a j (Vinkovci) i Ing. Mihajlo M u j d r i c a (Majur).


Ekskurziju je stalno pratio na čitavom putovanju u ime Uprave njemačkih šuma
Ministerialdirigent g. Heinric h Ebert s zajedrio s osobljem svoga Odjeljenja
(Dr. Querengässer, Decker i Türcke), te od strane njemačkog poslanstva u Beogradu


g. Walte r Funk , atactic za šumarstvo. Za vrijeme boravka u Njemačkoj naši su
šumari bili gosti njemačke države.
Na svom su putu učesnici ekskurzije pregledali glavnije znamenitosti Miinchena,
Berlina, Eberswalda, Weimara, Bamberga, Würzburga, Wiesbadena, Koblenza, Karlsruhes,
Villingena, Freudenstadta, Konstanza, Oberammergau-a, Qarmisch - Partenkirchena,
Berchtesgadena i Salzburga. Delegacija je preglada glasovite šumske komplekse
u Istočnoj Pruskoj (Finowtal, Grafenbrücker Mühle, Freienwalde i Chorin), u Thüringetiu
(Lehestcn), u sjevernoj Bavarskoj (Spessart), u području Rajne (Taunus, Hunsrück,
Kappel te Durlaeh i Philippsburg u Badenu), u Schwarzwaldu (Pfalzgrafenweiler
i prebor u Freudenstadtu), i napokon alpske smrekove šume u okolici Oberammergau-a,
üarmisch-Partenkirchena i Salzburga (Ettal, Hintersee).


Delegacija se je poklonila grobu Friedricha Velikog u Potsdamu kraj Berlina.
Naša slika prikazuje učesnike ekskurzije pred carskim dvorcem Sans-souci.


U toku ekskurzije održali su najodličniji predstavnici njemačke nauke i prakse
informativna i vrlo instruktivna predavanja. Od najodličnijih predavača spominjemo
profesore Hilf a, Hesmera, Loyck e-a, L i e s e-a, D e n g 1 e r a, Lemniela,
S t e n z e 1 a, Wit ti eh a i Ko lm an na (Eberswalde), zatim prof. R ö h r 1 a,
H e s k e-a i B u j a k o w sk o g a (Tharandt), Oelkersa i Deinesa (Han.,
Münden), Ab et za i Z en t graf a (Freiburg), Dietericha (München) i
Aichingera (Beč).


Kolikogod je ova ekskurzija sa svojim brojnim predavanjima učenjaka i praktičara
ostavila na učesnike neizbrisive utiske, uredništvo »Šumarskog Lista« radi stegnutog
prostora nije u stanju, da čitav tečaj ovog putovanja donese u jednom opširnom
prikazu. Da bi naša stručna javnost bila upoznata s najnovijim tečevinama njemačkog
šumarstva, to će prema sporazumu s uredništvom »Šumarski List« donositi radove g.
Ing. Stjepana F r an či šk o v i ć a iz oblasti pojedinih šumarskih disciplina, a
na temelju dobivenih impresija i prikupljene građe. Na ovaj će način rezultati ovog
važnog naučnog puta postati svojinom čiteve naše struke, a ujedno ćemo se tako
barem donekle odužiti zaslužnim predstavnicima njemačkog šumarstva za iskazane
usluge.


Ing. Ante Premužić


504