DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI li ST


GOD. 64. LISTOPAD . 1940.


Ing. STJEPAN FRANČIŠKOVIĆ (Zagreb):


FOTOGRAMETRIJA U SLUŽBI TAKSACIJE


(DIE PHOTOGRAMMETRIE IM DIENSTE DER
FORSTEINRICHTUNG)


Na svom naučnom putovanju kroz Njemačku posjetila je naša
stručna delegacija i stari sveučilišni grad Jenu (11. jula 1939.), gdje se
nalazi sjedište glasovitog Zeissovog instituta, jednog od prvih optičkih
zavoda na svijetu. Imali smo priliku, da se pod vodstvom univ. prof. Dra
R ö h r 1 a (Tharandt) i njegovog suradnika, šumarnika Dra Bujakow s
k 0 g a upoznamo s opsežnim radom ove institucije, naročito obzirom
na savremene optičke pronalaske i njihovu primjenu u šumarstvu. Dva
iscrpiva predavanja, koja su nam u velikoj predavaoni instituta održana
iz oblasti fotogrametrije s naročitim osvrtom na naše prilike, otvorila su
nam nove poglede na savremene i kod nas još premalo poznate metode
kartografskih ii taksacionih radova. Filmska je brzina tehničkog napretka
zahvatila i područje konzervativnog šumskog gospodarstva, jer se i tu u
novije vrijeme počima efekat rada prosuđivati! prvenstveno po gubitku
utrošenog vremena.


Mi smo u uređivanju šuma a specijalno u kartografiji bez obzira
na novije tehničke izume još vrlo daleko od napretka, koji su Nijemci!
već davno postigli. Stoga nam je bilo i razumljivo stanovište prof. Dra
Röhrla, koje je u svom predavanju naročito podvukao, da je za nas primjena
fotogrametrije od veće koristi nego u Njemačkoj. Naša nas zaostalost
sili, da primjenjujemo sve tehničke izume, kako bismo se što prije
mogli približiti napretku kulturnih naroda. Vjerujem, da će iz ovih razloga
jedan prikaz dosad postignutih rezultata u fotogrametriji a specijalno
u aerofototaksaciji biti! za našu stručnu javnost od najvećeg interesa.
U tu svrhu i donosim ovu razradu prikupljenog materijala.1


1 Oradu za ovaj referat prikupio sam iz svojih bilježaka na održanim predavanjima.
Djelomično sam upotrijebio i bilješke, koje mi je s istih predavanja ustupio šum.
asesor D ec k e r, pratilac naše ekskurzije. Kod razrade materijala držao sam se slijedećih
radova:


a) Hugershoff : Die Bildmessung und ihre forstliche Anwendungen (Der
deutsche Forstwirt, Bd. 21, Heft 50. 1939),
b) Hugershoff : Alte und neue Methoden der Kolonialgeographie (Geographischer
Anzeiger, Jahrg. 1939, Hf. 17/18),


473