DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 27     <-- 27 -->        PDF

pašnjacima zbilja dobije ono za čim teži i što će poboljšati i učvrstiti! njegovo
ekonom, stanje. Mislim, da je odgovor lagan. Ono, što je investirano
na unapređenje pašnjaka, vratiće hercegovački seljak u drugom obliku,
ako ne odmah, a ono postepeno. Vratiće u obliku svojih proizvoda (duhana,
stoke, stočnih proizvoda i t. d. ) i pomoći će državnoj privredu,
makar to i ne išlo direktno kroz blagajnu koga šumarskog nadleštva. I
šumarstvo će kao preduzeće vremenom osjetiti taj boljitak, jer ako su
danas pašarilnske sezonske takse 0.25 Din po ovcil, sutra će se moći
ubrati 1 Diln, i to hercegovačkom seljaku neće biti ni mnogo ni teško,
kada osjeti napredak svoje stoke i svog ekonomskog stanja.


Što vrijedi! danas za planinske pašnjake, to vrijedi u glavnom za
sva ostala šumarska pitanja Hercegovine. Na gornjem sam pitanju htio
da sa svog gledišta osvjetlim smjernice rada, koje se nameću Direkciji
šuma u Mostaru i da ispitam osnovanost prigovora protiv njenog
opstanka. Njoj su danas povjerena sva najživotnija pitanja Hercegovine
odnosno hercegovačkog seljaka, počev od pošumljavanja. preko pitanja
servituta i podjele krša sve do planinskih pašnjaka. Riješenje skoro svih
tih pitanja zahtjeva investicije, bez direktnih prihoda od njih. A kada je
već tako, onda se i ne može tražiti aktivan računski bilans tog preduzeća,
čiji su zadatci posebne vrste; barem ne za dogledno vrijeme. Uspije li
Direkcija, da svoju pasivu umanji, onda će to postići sigurno samo na
pitanjima, koja nisu »šumarski problemi Hercegovine«. U koliko se njena
djelatnost bude razvila više u tom smislu, da umanji svoj pasivan bilans,
u toliko će imati! manje mogunćosti da riješi prave svoje zadatke. U njima
i jest zapravo njen raison d´etre.


Resume. L´auteur traite la question du reboisement du Karst, le droits d´usage,
les usurpations dans les forets domaniales et l´amenagement des päturages en montagne.


lng. ILIJA POPOVIĆ (Travnik):


PRIMENA ODREDABA IZ §§-a 34135 UREDBE
M. S. BRO] 472 36 KOD ŠUMSKIH UPRAVA
NA TERITORIJI BIVŠE BOSNE
I HERCEGOVINE


(L´APPLICATION EN BOSNIE ET HERZEGOVINE, DES PRESCRIPTIONS
DE L´ORDONNANCE NRO 472 DE L´ANNEE 1936.)


Svrha je odredaba §§ 34 i 35 Uredbe MS. broj: 472/36, da se zaustavi
svako daljnje samovoljno zauzimanje državnog šumskog zemljišta
na teritoriji bivše Bosne i Hercegovine s tim, da se zadrže odnosi, koji
postoje, do konačnog rešenja pitanja uzurpacija i dodele državnog šumskog
zemljišta u smislu pomenute Uredbe i Pravilnika za njeno izvršenje
M. Š. br. 27.527/36.


497