DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 22     <-- 22 -->        PDF

loga nađe u jednom teškom spletu pitanja čisto pravne prirode. Nekad
tako teških, da im nije dorastao i mora tražiti savjet pravnika.


Položaj bi šumara bio mnogo lakši, kad bi se riješilo pitanje izručenja
mere i baltalika. To je osnovno pitanje, koje bi trebalo riješiti što razumnije
i svrsishodnije, jer o njemu u velike ovisi dalja ispravna orijentacija
šumara u njegovim radovima na svim područjima rada u Hercegovini
a isto tako i; seljaka, koji! bi znao točno čime raspolaže i s kojim mogućnostima
može računati na području svoje općine. Kod današnjeg stanja
stvari jedan problem udara o drugi!, a svi zajedno čine jedan veliki
zaplet. Svuda je naglašeno i propisano, da se moraju do krajnjih mogućnosti,
poštovati! servitutna prava seljaka, jer to iziskuje i njegovo današnje
ekonomsko stanje. Stanje je državnih šuma u većini! opet takovo,
da bi se njegova prava morala obustaviti ili prenijeti! na objekte, koji još
kako-tako mogu udovoljiti povećanim zahtjevima prema njima. Obično
su nova područja previše udaljena od naselja, te seljak može svoja prava
iskoristiti u maloj mjeri ili uopće nikako. Onda nastaju moljakanja, žalbe
i ostalo. Kakogod se svrši!, nekome nije u prilog, biilo šumarskoj privredi,
bilo seljaku; to je dakle polovično riješenje.


V. Kozje je pitanje izgleda problem nepomirljiv sa problemom racionalnog
šumarstva, a posebno šumarstva na kršu. Ali se to pitanje
isto tako neda preko koljena prelomiti, u koliko ostaju neriješeni, s jedne
strane pitanja servituta a s druge strane ekonomsko stanje hercegovačkog
sela. Seljak u Hercegovini na mnogim mjestima sam donosi! putem
općine zaključak, da se ukinu koze, ako je to radi ekonomskog stanja
seljaka uopće moguće, jer i on uvida njihovu pogubnost po šumu. Seljak
i sam smatra kozarenje kao najnižu stupanj stočarske privrede, ali
se u današnjim svojim prilikama tome problemu ne može svuda da odhrva.
To je slučaj u krajevima izričito planinskog karaktera, sa dugim
zimama i sa malim mogućnostima ispaše. Koza nema velike zahtjeve i!
naučna je brstu. Kada zimi zapane snijeg a seljak nema sijena nil piće za
stoku, stoka bi mu propala, u koliko su to krave ili ovce, naročito ako
odulji zima. Koza je manja briga. Ona je u stanju stalno dokučiti1 sebi
hranu. Iako to izgleda nevjerojatno, vidio sam jarca, koji se uz jedno
dosta nakrivljeno stablo uzverao sve do u krošnju ü velikom spretnošću
brstio. Za to su sposobne manjeviše sve koze. Zato seljak voli i drži!
koze. To je stvarnost, kao što su stvarnost i mnoge zakukričene grabove
i jasenove šumice na hercegovačkom kršu kao rezultat kozarenja. I ovo
je ekonomski problem, obuhvaćen pravima servituta, koji Čeka na svoje
barem djelomično riješenje u izlučenju mere i baltalika.
VI. Željan zemlje hercegovački je seljak u blizini svojih malih poposjeda
ili tamo, gdje boravi jedan dio godine (visoki! pašnjaci), prihvatio
dijelove državnog zemljišta i to prema svome nahođenju, bez obzira na
to, da li ie to ziratno zemljište ili apsolutno šumsko tlo. Nastale su dakle
uzurpacije — s pravnog gledišta bespravna zauzeća tuđeg zemljišta —
koje je trebalo likvidirati, vodeći računa o teškom seljačkom stanju. Ovo
pitanje pretstavlja jedan od najvećih ekonomskih problema Hercegovine
uopće. Njegovo riješavanje je povjereno šumarima. Izišla je Uredba o
podjeli drž. zemljišta i likvidaciji! uzurpacija u Bosni i Hercegovini. Ovom
je Uredbom na isto mjesto postavljena Bosna kao i Hercegovina iako su
imovne zemljišne prilike bosanskog seljaka nerazmjerno povoljnije od
hercegovačkog. Bosanski seljak vrši uzurpacije sasvim drugog zemljišta
492