DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 18     <-- 18 -->        PDF

novaca. Ne može se reći, da hercegovački šumari ne nastoje da pokriju
krš isto kao i oni sa Primorja; nadam se, da im se ne može odreći ni
smisao za te poslove. Postoje dakle drugi razlozi, koji tu odlučuju. Klimatski
i edafski su najvažniji, kako je već rečeno. Klimatske prilike u
Hercegovini i na Primorju nisu u velikom mjerilu tako različne, ali! za
pitanje uspjeha u pošumljavanju na kršu postoji jedna razlika, koja ima
presudan upliv, a to je vlažnost u zraku. To je, mislim, i najvažniji razlog,
da se na hercegovačkom kršu ne postižu isti rezultati kao na primorskom
i kada se najsavjesnije primjene iste metode rada i sva isprobana iskustva
sa Primorja. Vlaga je u zraku, naročito relativna, neobično važan
faktor, koji se ne smije izgubiti iz vida pri radu na kršu, osobito pri odabiranju
vrste. U sezoni se najvećih ljetnih žega njen nedostatak najviše
osjeti. Ispitati, do koje mjere ide njen uticaj na pojedine vrste s kojima
se radi na kršu, to je najteži praktični zadatak hercegovačkog šumara.
To je i osnov problema hercegovačkog krša, jer o tom klimatskom
faktoru ovise mnogi drugi elementi u zraku i tlu, s kojima se mora
računati prii pošumljavanju. Ne samo makroklimatski uticaji, medu kojima
treba spomenuti poznatu suhu, silovitu buru neobično velike godišnje
amplitude, nego i tlo kao rezultat tih upliva ima na hercegovačkom kršu
svoje gore odlike, nego primorski. Jasno je, da je sterilnost hercegovačkog
krša radi toga veća. Ako i gore iznesene uplive hercegovački
šumar savlada na jednom mjestu jednom vrstom, koja pokaže vrlo dobre
rezultate, često ne može iste rezultate postići na mjestima, koja inače
nisu mnogo udaljena od mjesta na kome je pokazan uspjeh. Iskustvo je
pokazalo, da treba voditi mnogo računa o ekspoziciji, o mikroklimatskim
faktorima, čiji se uticaj pokazuje katkada na kršu kao vrlo značajan i
presudan. Drukčije se nedaju ni objasniti neuspjesi kojeg šumara na
jednom mjestu, dok je radeći s istom ozbiljnošću, uz jednake metode
rada i sa istom vrstom na drugom mjestu postigao dobre ili odlične
rezultate.


Kratko su izneseni momenti koje mora uočiti hercegovački šumar.
I dok se može reći, da se relativno uspješno pošumljuje krš našeg Primorja,
još uvijek stoji otvoren problem hercegovačkog krša. Naši mladi
hercegovački šumari uvidili su, da se mogu donekle koristiti iskustvima
sa primorskog krša, ali ih ne mogu u potpunosti primjenjivati na svoje
područje rada. Prije svega u svojim shvatanjima došli su do saznanja,
da ne treba svuda i bezuvjetno pri pošumljavanju krša favorizirati! četilnjaste
vrste, koje se i danas na Primorju najviše naglašavaju. Lišćari
(crni jasen, crni grab) dali su odlične rezultate na mnogim mjestima i
mladi ih hercegovački šumari pretpostavljaju četinjarima. Prema izvjesnim
shvatanjima naročito je dobro, što je danas na hercegovačkom
kršu odbačen čempres, kojii je dosada koštao stotine hiljada, a rezultati
su minimalni ili nikakvi. Uopće je jedno vrijeme bila skoro manija pošumljavanje
sa čempresom. Šumarovi su radovi na kršu najteži, pionirski
radovi i prema tome zahtjevi glede njegovih uspjeha ne smiju biti maksimalistički.
Ne smije se očekivati, da će njegov rad donijeti odmah visoku
šumu; ne smije, po mom mišljenju, ni; otpočeti! rad sa onim drvnim
vrstama, koje će u budućnosti tvoriti glavnu sastojinu. Hoću da naglasim,
da je u radu na kršu potrebno ići! u etapama. Iznaći vrstu koja će uspješno
ispuniti ulogu privremene sastojine —i pionira — i kasnije dati mjesta
onoj vrsti i sastojim za kojom se ide. Radi toga treba u početku


488