DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 17     <-- 17 -->        PDF

je bio pojednačio i; gledanje na probleme, zahtjeve i potrebe tih pokrajina.
Kolikogod vrjiedilo uvjerenje, da Bosna i Hercegovina čine cjelinu
po mnogim pitanjima, sa šumarskog ih gledišta treba posmatrati kao dva
područja, koja istina imaju dosta sličnosti, ali još više posebnh odlika i
problema. U mnogim osobinama šumarskog značaja Hercegovina je bliža
Dalmaciji ili Crnoj gori, a negdje je i istovjetna s njima. Mi, koji živimo
i radimo u Hercegovini, osjećamo dužnost i potrebu da podvučemo tu
specifičnost Hercegovine sa šumarskog gledišta. To je potrebno radi
boljitka same Hercegovine i radi općeg našeg napretka. Jer, ako se
pogrešno postavimo pred dane probleme t. j . ako ih ne vidimo u svemu
tačno, primijenićemo pogrešne metode rada, donijećemo krive zaključke
i upotrebiti neodgovarajuće mjere za njihovo rješavanje. Jasno je, kakve
mogu biti posljedice. Držim, da gledam na Hercegovinu šumarski ispravno
i pokušaću da s tog gledišta ukratko izložim glavne njene probleme.


II. Šumarstvo Hercegovine i problem krša, to su kao sinonimi za
sve šumare. Slažem se potpuno s tim, da pitanje krša treba istaviti kao
najveći i najteži problem hercegovačkog šumara. Problemi s krša, općenito
uzeto, bili najteži i prijašnjim i današnjim šumarima kao i šumarskim
naučnjacima. Istraživanja su i iskustva na kršu svaki dan bogatija, ali
moramo priznati, da i danas to pitanje ostavlja u sebi mnogo nejasnih
i neriješenih mjesta. To je i razumljivo, jer je istovremeno potrebno studirati
mnoge faktore, koji na kršu imaju jednako važan ili približno,
jednak upliv na uspjeh pošumljavanja krša i goleti. U pitanju su prerazni
faktori biološki, pedološki, meteorološki, socijalni i ostali. Najviše je
studiran primorski krš i najbogatija su iskustva s Primorja. Hercegovačkim
se je kršem ozbiljno bavilo malo šumara, a još manje šumarskih
naučnjaka. Najveća je šteta, što su mnoga stečena iskustva propala.
Ostala su neprimjenjena i nezapisana. Postoji tendencija, da se po iskustvima
sa primorskog krša u svemu rješavaju i pitanja hercegovačkog
krša. Ima zajedničkih odlika svojstvenih i primorskom i hercegovačkom
kršu, i u tim pitanjima je moguće postupati podjednako. Ali mnogi sitni
uplivil, negdje još dovoljno i ne ispitani, često dovode u pitanje uspjehe
rada u Hercegovačkom kršu, u koliko se u svemu primjenjuju samo iskustva
sa Primorja. Najpresudniji su tu klimatski i edafski faktori; ovi
poslednji su u funkcionalnoj zavisnosti od prvih. Upravo radi tih faktora
proizlaze nevjerovatno različni rezultati pošumljavanja krša u Primorju
i Hercegovini, uz inače iste uvjete rada, ako se iskustva sa Primorja bez
ikakvih podešavanja primjenjuju na često sterilni hercegovački krš.
Odabrati pravu vrstu, kojom će se vršiti pošumljavanje i opredijeliti
se za metodu rada, to su dva najvažnija momenta kod pošumljavanja
uopće a na kršu pogotovo. Na primorskom kršu uhvatile su korjena nekolike
vrste, u glavnom četinjari. Pinus maritima, pinea, nigra, cupressus
sempervirens su se na mnogim područjima primorskog krša pokazali
kao vrste koje manje-više dobro uspijevaju. Metode rada su bile različne
i manje su važne. U radu na pošumljavanju primorskog krša mnogo
manje se praktično spominju lišćari. Pored puta Posušje-Imotski-Splitdalje Split-Sinj imao sam prilike da vidim mnoge uspjele kulture crnog
bora, čempresa i primorskog bora. U Hercegovini nema tako uspjelih
kultura. Medu najuspjelije spada svakako kultura čempresa sa nešto
pomiješanog alepskog i crnog bora na brdu Hum iznad Mostara. Trebalo
je 40 i više godina najvećih napora, dok se je podigla, a koštala je mnogo


487