DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 15     <-- 15 -->        PDF

cjene osnivamo u pravilu na primjernim plohama, jer je stablimična
izmjera preskupa, ma da je daleko točnija a za nekoje gospodarske
tipove (prebirna šuma) i jedino pouzdana.


Velika je vjerojatnost, da će se u skoroj budućnosti pronaći brze i
jeftine fotogrametričke metode za ustanovljenje drvnih zaliha — a u
izvjesnoj mjeri i ostalih faktora. Unatoč naših sumnja, dosadanji rezultati,
koje već možemo za visinu i drvnu zalihu numerički uporediti s podacima
dendrometrijske izmjere, pokazuju dovoljnu točnost, ma da su
razmjerno malobrojni i ma da su kriterija za ustanovljivanje za sada još
suviše općenito nostavljena.


Po prirodi stvari za taksatorske predradnje dolaze u obzir aerosnimke,
dok za geometrijske već izrađene karte. Kod toga valja uvažiti,
da se fotogrametričke karte izrađuju redovito u manje m mjerilu nego
su vršena snimanja. Stoga valja razlikovati mjerilo snimanja (Bildmasstab)
od mjerila konačno sastavljenih karata (Kartierungsmasstab). Samo
je po sebi razumljivo, da mjerilo snimanja ovisi o visini letenja aviona
(Flughöhe), pa je ono to manje, što je let aviona bio viši. U slijedećoj
tabeli I iznosim glavne podatke o relaciji između visine letenja, mjerila
snimaka i mjerila kartiranja.


Tabela I (podaci po Hugershoffu).


Reon snimanja Visina letenja
(met.)
Mjeril o
snimanja kartiranja
Svajcarska 2300 1 14000 1 : 10000
2700-3500 1 13000 1 : 10000
Holanđija 900 1 4300 1 :1000
Berlin 340 1 1650 1 :600
350 1 1700 1 : 1000


Na koncu je potrebno, staknuti, da aero-snimci odlično služe u svrhe
izrade planova za pošumljavanje, kontrolu sječina, projektiranje prometila,
uređenje bujica, odvodnje, a naročito, što je za naše prilike vrlo
važno — za svrhe ograničenja šuma od pašnjaka i razlučivanja šumskog
ii poljskog zemljišta. U ovom pogledu stoji ne samo naše šumarstvo
nego i čitava naša privreda pred velikim zadaćama. Jedino opsežna studija
s jednog šireg horizonta a zatim i tehnički! radovi uz pomoć savremenih
naučnih pronalazaka mogu predusresti sve nedaće prenaseljenosti,
potrebe na obradivom zemljištu i beskonačnog nestajanja naših šuma.4


4 Od šumarske fotogrametričke Literature u Njemačkoj upućujem na slijedeća
djela:


a) Ing. Zierau : Die forstwirtschaftliche Bedeutung topografischer Landesaufnahmen
aus Luftfahrzeugen (Dresden 1921),


b) Krutzsch : Das Flugzeug im Dienste der Forstwirtschaft (Allg. Forst- und
Jagdzeitung, 102 —1926),


c) Krutzsch : Das Luftbild im Dienste der Forsteinrichtung (Tharand. Forstl.
Jahrb. 76 — 1925),


d) Forstliche Wochenschrift Silva , 11 — 1923,


485