DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Uza sve to važno je ispitati, da li između promjera krošnje (koji se
može direktno mjeriti na aero-snimkama) ii prsnog promjera postoji
kakav normativni odnošaj. Novija istraživanja kod bora pokazuju jednostavnu
proporcionalnost ovih elemenata, prividno neovisnu o starosti,
bonitetu i sklopu. Faktor proporcionalnosti iznosi prosječno oko 14
Heck Kraft, Martin).3


Što se tiče sastojinske starosti! , njezino se ustanovljenje u onoj
točnosti, koju traži taksacija, ne ukazuje nesavladivo pomoću aerosnimaka.
Pokazalo se naime, da je omjer krošnjinog promjera i visine
ovisan o starosti, bonitetu i sklopu. Iz ovog izilazi starost sastojine kao
funkcija srednje visine, sklopa i omjera promjera krošnje i visine. Na
ovoj se bazi danas vrše daljnja istraživanja, pa se i u ovom pravcu očekuju
pozitivni rezultati.


d) Obračun drvne zalihe.
U koliko su napred navedeni faktori ustanovljeni dovoljnom točnošću,
onda obračun drvne zalihe nije težak posao. Fotogrametrija
poznaje više metoda, koje se mogu primjeniti istodobno na isti objekt
bez velikih troškova i gubitka vremena. Time se omogućuje ne samo
kontrola nego i ispravljanje grešaka.
1) Metoda drvno-gromadnih tabela (Massentafelverfahren).
Ona polazi od poznatih drvno-gromadnih skrižaljaka pa na
osnovu opisanog snošaja uvodi! promjer krošnje umjesto prsnog promjera.
Na ODtiičkom se objektu izmjeri! promjer krošnje i njemu pripadna visina
Iz relacije krošnjinog i prsnog promjera obračunava se ovaj potonji, a
na osnovu njega i! pripadne visine očitava drvna gromada. Ovakovo ustanovljenje
izvršeno ü pod nepovoljnijim okolnostima (s ručnom kamerom)
pokazuje tek 6%i razlike od običnog terestričkog ustanovljivanja.
2) Metoda plohe krošanja (Kronenflächenverfahren).
Ovim se postupkom dobiva gromada kao produkt ukupne površine krošanja,
arütmetski srednje visine il spomenutog obličnog broja krošnjine*
plohe, koji je kako znamo izrazita funkcija starosti il boniteta. Na ovaj
se način ustanovljena gromada razilazi s rezultatima terestričke izmjere
za svega 7%.
3) Metoda prihodni´h tabela (Ertragstafelverfahren). Kod
primjene ovog postupka treba odrediti srednju sastojinsku visinu, sklop
krošanja i broj stabala. Iz omjera se srednje projekcije krošnje (Kronengrundfläche)
i srednje sastojinske visine dobiva starost , a ta zajedno
sa srednjom sastojinskom visinom omogućuje ustanovljenje boniteta po
tabelama prihoda i prirasta. Na bazi tih podataka i kružne plohe izvedene
iz krošnjine projekcije dolazimo u tabelama do t. zv. normalne drvne
zalihe, koja se poznatim postupkom dade reducirati! na konkretnu drvnu
masu. Rezultati ove metode divergiraju s onima terestričke izmjere za
kojih 8%.
4) Metoda profiliranja (Profilverfahren). Ova se metoda
osniva na aritmetskil srednjoj visini sastojine. Ta se, kako znamo, usta


3 a) Heck: Beiträge zur forstl. Zuwachskunde (Forst-wissenschaftliches Zentralblatt
1924),
b) Kraft: Lehre von den Durchforstungen, Hannover 1884,
c) Martin : Forstliche Statik, 2. Auf. Berlin, 1905.


483