DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1940 str. 11     <-- 11 -->        PDF

uklanjaju tako, da se pomoću izmjere identičnih površina pronađe reduktivni
faktor, pomoću kojeg se mogu izvesti sigurne korekture. U
koliko već postoji karta terena, mogu se izlučene parcele nakon izvršenog
redresiranja unijeti u kartu. U tom se slučaju redukcija na mjerilo
karte može kod ravnih terena izvršiti pomoću pantografa.


b) Izmjere stabla i sastojine.
U dendrometrijskoj je praksi ustanovljenje drvne zalihe vezano na
razne faktore (Ghf), od kojih možemo fotogrametričkim putem direktno
izmjeriti samo nekoje. Većina se mora izvoditi dedukcijom iz poznatih
direktno izmjerenih veličina na optičkom objektu.


36.\


a


^r ´ 25 )d 1


a 1 b


26 J e /


b


c


d \


c ] ..


h 15


16 h
SI. .. Primjer sastojinskog fotogrametriokog nacrta (po Hugershoffu).


26 a) 72-god. bor,


26 b) 29-god. borovi s primjesom hrasta, breze, bagrema i bukve,


26 c) 129-god. bukva s pojedinačnim hrastovima,


16 a) 48-god. bor s primjesom bukve,


25 a) 75-god. bor,


25 b) 100-god. bor,


25 c) 70-god. bagrem,


15 b) 73-god. bor.


Tako je neposredno iz zračnih snimaka moguće ustanoviti bro j
stabal a i to velikom točnošću. Izbrojavanje se vrši pomoću stereoskopa
shodnom upotrebom mikroskopskih okulara. Moguće je tako izbrojiti
sve pojedine vršike krošanja dapače i kod vrlo gustog sklopa samo
ako je dovoljno malen omjer između baze i visine letenja (obično 1 :5).
Iskustvo je pokazalo, da kod ovakovog brojenja ispadaju samo potištena
stabla ispod 10 cm prsnog promjera. Nu za uređajne svrhe ova stabla
nemaju većeg značenja.


Nadalje se može direktno mjeriti i promjer krošanja. Naravno,
da ustanovljenje njegove apsolutne veličine (pomoću stereoskopa


481