DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo


Kaznit će se globom do 10.000.— dinara ili zatvorom do 3 mjeseca:


a) tko na području banovine Hrvatske u cilju prepodaje kupuje ili
inim načinom nabavlja drvo nezakonitim načinom stečeno, ili tko u takovu
nabavnom poslu učestvuje;


b) imaoci trgovačkih, obrtnih ili industrijskih radnja za trgovinu,
mehaničku ili kemijsku preradu drva, koji na svoja skladišta primaju
šumske proizvode bez isprava propisanih na temelju odredbe iz §-a 79
Zakona o šumama. Za takovo uskladištenje kaznit će se istom kaznom
i oni! koji rečene radnje obavljaju nezakonito.


Imaocu rečenih radnja, koji bude za prekršaje iz ovoga paragrafa
dva puta kažnjen, oduzet će se pravo na obavljanje radnje za godinu
dana, a za uvijek, ako i nakon toga ponovi ovakav prekršaj.


Pored kazne može se presuđenom zabraniti prerada drva na pilanama
po noći i to: ljeti od 20 do 5, a zimi od 18 do 16 sati.
Ovime se ne isključuje odgovornost i po krivičnom zakoniku.


Cl. 2.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim Novinama
u Zagrebu«.
Objašnjeni e:


Po Naredbi o izdavanju izvoznica (objava) na drvo i ostale šumske pjoizvode,
izdanoj godine 1932. za bivšu savsku banovinu i po odnosnim Naredbama o izvoznicama,
izdanim za ostala pravna područja a kojima se ureduje kretanje drva iz šume
do mjesta potrošnje ili prerade ili skladišta za dalnju otpremu drva, ne smiju između
ostaloga vlasnici skladišta drva, pilana, krečana, pekama, ciglana, rudokopa i sličnih
poduzeća primati drvo bez izvoznice, koja posvjedočava, da je dobavljeno drvo na
zakonit način stečeno. Navedene osoibe, koje se ne budu pridržavale toga propisa
kažnjavaju se po odredbi §-a 166. Zakona o šumama novčanom kaznom do 1.000 dinara
ili zatvorom do 15 dana. Pošto kazna u najviše slučajeva ne odgovara veličini štete,
koja se šumovlasniku nanaša, tako, da prekršitelj ima često računa da plati zakonom
određenu kaznu i da po tomu svoj nesolidan posao nastavi dalje, valjalo je navedenu
kaznu pooštriti.


Ovo se naročito odnosi na pilanare, jer oni trebaju najviše i najvrijednije drvo.
Uredba se odnosi na tri vrsti protupravnih radnja:
a) na nabavljanje drva bilo kupovanjem ili kojim drugim načinom nego je kupovanjem,
kad je to drvo stečeno na nezakonit način odnosno način, protivan propisu
iz § 79. Zakona o šumama odnosno Naredbi o izvoznicama.
b) učestvovanjem u takovu nabavnom poslu, i
c) primanjem na uskladištenje takovoga drva radi trgovine, mehaničke ili kemijske
prerade drva.
Zbog lakše primjene ovoga zakonskoga propisa potrebno je objasniti pojedine
gore navedene protupravne radnje.
Ad a) Pojedinci kupuju drvo ili ga nabavljaju zamjenom za druge stvari ili zbog
izvršenja kakove protučinitbe i to drvo dalje preprodavaju. Prekršaj se odnosi na
nabavu samo na nezakoniti način stečenoga drva, dakle na svako ono drvo, koje je
u šumi ukradeno ili protupropisno prisvojeno.
Ad b) Učestvovati u takovu nabavnom poslu može pojedinac ili novcem ili
drugom stvari, ili tko drugoga nagovara ili upućuje na osobu, koja posjeduje drvo na
nezakonit način stečeno, ili tu osobu nagovara da počini nedopušteno djelo u šumi.


28