DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Zakoni, pravilnici, normativna rješenja
NADZOR IZVOZA:
Datum 5
i
>
a
OJ
a
t i o
Građ a
es
ci
s
o
CD
"S a
.
G
*3
L
-TD
..
o
o
Ogrje v
O
´3
.
´S? o t...
metara
Ostali
šumski
proizvodi
Potpis,
štampilja ili
otisak čekića
nadzornog
organa


Na ravnanje nadzornim organima!


Izvoznica treba imati na prednjoj strani potpis i otisak čekića organa, koji je
drvo čekićao, te potpis sreskog šumara i štampilju sreskog (gradskog) načelstva ili
potpis i štampilju šumske uprave. Izvoznica je neispravna, ako joj manjkaju prednji
uslovi, ili ako joj je prešao rok valjanosti.


Svako drvo koje se vozi sa izvoznicom, treba biti čekićano, izuzev sitno drvo,
koje se ne može čekićati, a žig na drvu i na izvoznici treba da je isti i da se dobro
raspoznaje.


Izvoznica se predaje kupcu.
Obrazac k Naredbi 8545/940. Banske Vlasti.


BANSKA VLAST BANOVINE HRVATSKE


Odjel za šumarstvo V. U Zagrebu, dne 16. svibnja 1940.
Bröj: 13943-V. 1940.
Predmet: Dopuna §-a 166. Zakona o šumama, objašnjenje.


1.) Sreskom načelstvu svima i t. d.
Na prijedlog odjela za šumarstvo a u cilju zaštite šuma donesena je »Uredba


o dopuni §-a 166. Zakona o šumama od 29. prosinca 1929. god.« koja je objavljena u
Narodnim Novinama dana 13. travnja 1940. god. broj 84 a čiji tekst glasi:
UREDBA


o dopuni §-a 166 Zakona o šumama od 21. prosinca 1929 god.
(Narodne Novine od 13. IV. 1940. broj 84)


Čl. 1.
§-u 166. Zakona o šumama od 21 prosinca 3929 godine dodaju se
novi stavovi koji glase:


27