DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo


Tek. broj očevidnika:


IZVOZNICA
za niže navedena drvena robu (ostale šum. proizvode), koja se vozi


Rok valjanosti traje do: .194 , slovima do: 194.


1


2


3


4


.


e
7


8


9


10


11


12
13


14


U
dne
Potpis


1.., prezime, prebivalište i kbr. vlasnika
šume:


Ime, prezime, prebivalište i kbr. vlasnika
proizvoda ili kupca:
Naziv šume iz koje drvo ili ostali šumski
proizvodi potječu:
Suma leži u poreznoj općini:
Katastralni broj šum. čestice, odno>no
oznaka po gosp. oznaki:
Površina šume u kat. jutrima ili hektarima:
Vrst drva, koje se izvozi
sorti menat:
komada: slovima:
Građa:
dimenzije:


sadržaj m:1: slovima:
vozova: slovima:
cjepanice: slovima:


Ogrjev: 2
oblice. slovima:


.


granje i ostalo: slovima:


Ostali šumski proizvodi:


Oznaka šumskog čekića, kojim je drvo
čekićano:


Vrijednost drveta na panju a dinarima:


Uplaćena banovinska taksa dinara pod
člankom:


´


OPASKA


Sreski (gradski) šmnar:
Upravitelj šumske uprave:


194


Uzaprisegnutog organa i otisak čekića, dne
kojim je drvo čekićano:


Potpis i štampilja:


-----


26