DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 58     <-- 58 -->        PDF

gledište, da je u njenom interesu pomaganje i razvijanje šumarsko-istraživačkih radova.
i

Istina, knjiga je odraz današnjih naročitih općih i privrednih prilika Njemačke.
Ali onaj, koji ne posmatra šumarstvo samo na naočare ukočenih šablona i formi, već
gleda u njemu vrlo složenu šumarsku mašinu, koja je u isti čas i biološke i tehničke
prirode, naći će u knjizi novih pobuda.


Poznato je, da danas poznavanje ekonomije rada i stvarni uspjesi tehnike stavljene
u službu bioloških i ekonomskih zadataka stoje u središtu pažnje šumarske
nauke i prakse. To se gledanje naročito ispoljava u oblasti iskorišćavanja šuma ili
još tačnije u oblasti rada u vlastitoj režiji. Prošlo je vrijeme, kad je šumarstvo držalo´
u vidu samo šumsko-uzgojne i uređajne ciljeve, a iskorišćavanje se prepuštalo u glavnom
nešumarima. Sve jače naglašavanje potrebe vlastite režije i njeno stvarno uvođenje
u šumsko gospodarenje stavlja šumarstvo — i kao praksu i kao nastavu i kao
nauku — pred nove zadatke. Krajnji cilj savremenih nastojanja u tome pravcu jest
povećanje uspjeha rada. A pošto u oblasti izrađivanja drveta dominira radna snaga
čovjeka, razumljivo je, da je i naučno-istraživaoki rad upravljen u tom smjeru.


Uspjeh rada dakle i mogućnost njegovog povećavanja ne zavisi samo o ljudskoj
volji, već i o čitavom nizu činilaca, koji su u izvjesnom dijelu van domašaja njegove
volje. To -su: poznavanje tehnike rada, rastavljanje rada na vremenske faze, pravilnonizanje
tih faza i upotreba valjanog oruđa. Dakle nije tačno efekat rada mjeriti i
izražavati samo veličinom, vremena utrošenog za izradu ili iznošenje nekoga proizvoda
tačnije njegove jedinice. Potrebno je uporedo s tim utvrditi, koliko i na koji način
pojedini od navedenih činilaca upliviše na krajnji efekat rada.


Predmetom autorovih istraživanja bilo je borovo radničko (dugo i kratko) i
celulozno drvo, okorano i neokorano. Stvarno je bilo istraživano: odabiranje i traženje
stabala, utvrđivanje smjera obaranja, čišćenje prostora oko stabla, potsijecanje, potpiljivanje,
obaranje stabla, potkresavanje grana, premjeravanje i koranje. Podaci su
svedeni na kubičnu sađržinu stabala. Iz istraživanja izvučeni su podaci za utvrđivanje
visine radničke naplate. Na kraju su doneseni zaključci, koji se odnose na samu metodiku
autorovog istraživačkog rada. Radnja je odobrena kao doktorska disertacija..


Ugrenović


ISPRAVAK POGRIJEŠKE


U »šumarskom listu« br. 8—9 od god. 1939. na str. 467 četvrti red odozdo potkrala
se je autoru pogriješka pa umjesto izraza »više od dvije trećine prihoda« treba
da stoji »skoro % prihoda«.


OGLASI


Broj: 8647/1940.


OGLAS DRAŽBE
Ravnateljstvo, banovinskih šuma u Sušaku prodavati će u subotu dne 17. kolovoza
1940. god. u 11 sati prije podne javnom ofertalnom dražbom jelov materijal, koji
će se izraditi u vlastitoj režiji na teritoriju ovopodručnih uprava.
Podjela materijala u skupine, uz oznaku mjesta prodaje, isklične cijene, kao i
svi pobliži uvjeti mogu se dobiti kod ravnateljstva banovinskih šuma u Sušaku i
područnih šumskih uprava, a mogu se poslati i poštom na zahtjev interesenata uz
prilog poštanske marke.


23.
srpnja 1940. Ravnateljstvo banovinskih šuma Sušak
Sušak.
432