DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1940 str. 56     <-- 56 -->        PDF

25. Dresura psa ptičara.
Opisana je dresura psa u sobi, u polju, u šumi i u vodi. Moje je mišljenje, da.
bi u današnje doba, kad znamo da pas ne radi samo po instinktu već i psihički, pse
što manje cirkuski poučavali, već više oslanjajući se na pasju pamet i razum. Ne može
tu biti mnogo određenih pouka. Svaki lovac treba da si prema svojoj potrebi i prema
svojim lovačkim prilikama sam odgoji i izuči psa. Ako bude s njime lijepo i taktički
postupao, pas će ga razumjeti i sve će mu učiniti, što bude od njega za lovačke
potrebe tražio.


26. Oružje i streljivo.
27. Lovačka balistika i njena primjena u praksi.
Po mom mišljenju oba poglavlja mogla su se donijeti u jednom i to u tri dijela.


A. Teorijski dio i lovačka balistika u kratko, B. Oružje i streljivo i C. Čišćenje i konzerviranje
lov. oružja.
Kod oružja razraditi: 1. Izbor vrste puške a) sačmarice, izbor sistema (sustava),
b) za više naboja (američke) i automatske, c) risanice, d) obocijevke i trocijevke.


2. Provrt cijevi. 3. Da li je puška za bezdimni ili crni barut uporaibiva. 4. Što se
može tražiti od puške a) za zrno, b) za sačmu. 5. 0 pristrijeljavanju (ugađanju) risanice
bez i sa dalekozorom. 6. Uzroci manjkavog djelovanja risanice i sačmarice.
7. Nabavljanje lov. pušaka, dužine i mjere za kundak.
U poglavlju »Oružje« čitam posve nove nazive za dijelove puške. ´Ja sam se
jedan dobar dio svoga života bavio tehnikom lovačkoga oružja a jednako i sa našom
lovačkom terminologijom. Do sada smo jedva uspjeli nekako ustaliti nazive za lovačko
oružje i sastavne dijelove toga oružja, bar toliko, da uz pojedinu riječ nismo trebali
taj dio i nacrtati. Ali ovdje navedene nazive, priznajem otvoreno, bez slike ne razumijem.
Kako će se´ onda ostali lovci snaći, koji budu ovo lovstvo čitali?


Tako su dosada lovačke puške bile »sa čekićima« i »bez čekića (hammerless)«.
Ovdje su sa čekićima »kokotare« a bez čekića »čekićare«. Dosada je bio zaporni
nastavak, sada je »štp«, dosada zaporni usjek, sada je »šipilo«, dosada baskula, sada
»puščana glava«, dosada zaporni ključ, sada »otvarač«, dosada zaporni čep stražnji i
prednji, sada »stražnji i prednji ključ«, dosada prematač (kod trocijevke), sada »pomiealjka
«, dosada ubrzač, sada »vijak za ubrzicu«, dosada vatra, sada »gvožđe puščano«,
u vatri dosada ljeva, sada »luk«, dosada daska, sada »pločica«, dosada napinjač, sada
»ozib«. »Kod mnogih pušaka je provrtina kod grla cijevi vrtana »naoklis« (Chokebohrung)
«, dosada je bila vrtana suženo (na suzinu). Dakle to je cijela kula babilonska
i ako ovako dalje nastavimo, postići ćemo međunarodni rekord u izmišljanju naziva
u puškarskoj tehnici.


28. Lovačka oprema.
Kad je autor spomenuo, da boja odjeće mora odgovarati okolišu, u kojemu
lovimo, onda je svakako morao spomenuti, da boja lovčeve odjeće mora biti za jedn u
ni ans u svijetli ja od okoline. A kad je već spomenuo toliko pomagala kod
izvršivanja iova, onda nije smio ispustiti niti plašil a (krpice, Lappen) bez kojih
se ne može uspješno po,gon na grabežljivce provesti sa manjim brojem lovaca.


29. Što se radi u kojem mjesecu.
Ovdje se donosi poznati lovački kalendar t. j . što se lovi i koji se poslovi u
lovištu vrše po mjesecima.


30. Seoba i prstenovanie ptica selica.
U ovome otsjeku trebao je autor navesti, da bi se pored ptica imalo provađati
urstenovamje i markiranje i ostale lovne divljači, srna, zečeva, lisica, kuma, puhova
i t d. da se ustanovi krug njihova kretanja, selenja, način života, čime bi se razjasnila
mnoga još neriješena biološka pitanja naše lovne divljači.


31. Upute lovcima o lovačkom ponašanju i lovačkim običajima.
430