DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Sam sistematski pregled i opis pojedinih vrsta drveća obasiže najveći dio knjigeod
str. 26—173. Svaka vrst opisana je dosta opširno, sa mnogo slika u tekstu, koje još
bolje predočuju dotičnu vrstu. Osim toga j© za sivaku vrst navedeno, u kojim sve
parkovima i kulturama dolazi te tko ju je prvi opisao i u kom djelu.


Autor u rezime-u preporučuje primjenu hiibridizaoije, da se poluče proti mrazu
otporne vrste. Pošto porjeklo sjemena upliva na uspjeh, to preporučuje, da se sjeme
sabire po raznim stranama a osim toga preporučuje osnutak specialnih šumskih vrtova,
gdje bi se ispitivale i uvađale nove vrste drveća. Isto tako naglasuje neophodnost izučavanja
cijelog kompleksa ekoloških prilika i upliva na uzrast, razvitak i urod sjemena.


Najvrijedniji dijelovi parkovnih sastojina trebali bi se staviti pod osobitu zaštitu
prema primjeru Trostjanjeckog, Vjesjelo-Bakovjenskog i Umanskog dendroparka.


Ing. Nikola Stivičević — Zagreb.


ARHIV MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE


U izdanju Ministarstva poljoprivrede i pod uredništvom Dra Brank a R. Pe si
c a, izašla je sedamnaesta sveska ove naučne poljoprivredne smotre, koja donosi
or;ginalne radove i referate iz oblasti poljoprivrede i prikaze važnijih domaćih i stranih
poljoprivrednih radova. Sedamnaesta sveska ima 208 strana velikog oktava i donosi
sedam originalnih radova: Dr. F. Zavrnik, D. I lančić i Dr. F. Mikič: O
trajanju bremcnosti konja u Jugoslaviji; Dr. Slavolju b Dubić : Historijski pogled
na socijalne prilike sela u Jugoslaviji; Dr. Đorđ e Zloković : Građa za pedološke
prilike Grbaljskog polja u Boki Kotorskoj; D r. Deja n Delić : Čuvanje svežih
šljiva u hladnjačama; D r. Iva n Šmaljcelj : Laboratorijski pokusi o konserviranju
okopavina kiseljenjem (siliranjem); I n ž. Oto n Štoker : O kretanju mulja i soli
u dunavskoj vodi za vreme: vegetacione periode; Inž. Dragoslav Milisavljević
: Let leptira jabučnog smotavca i rezultati suzbijanja u 1937 gicdini. Od referata
donosi ovaj: Inž. Vladimir Drecun: VII svetski živinarski kongres i izložba.
Donosi takođe i jedan prikaz naučnih problema Dr a Josip a Ježića : Eksperimentalne
studije mehanizma antraksne infekcije i imuniteta. Na kraju »Arhiv« donosi veliki
broj prikaza stranih i domaćih publikacija (32 na broju) i to: iz biljne proizvodnje (16),..
zootehnike (7), veterinarstva (6), agrarne politike (1) i časopisi i razne poljoprivredne
publikacije (2). »Arhiv« se može dobiti u Sveslovenskoj knjižari u Beogradu, Poenkareova
ul. br. 36, a ova sveska stoji 20 dinara.


OGLASI


Broj: 6127/1940.


OQLAS DRAŽBE.
Ravnateljstvo banovinskih šuma u Sušaku prodavati će u utorak dne 9. srpnja
1940. godine u 11 sati prije podne javnom ofertalnom dražbom jelov materijal, koji
će se izraditi u vlastitoj režiji na teritoriju ovopodručnih šumskih uprava.
Podjela materijala u skupine uz oznaku mjesta prodaje, isklične cijene, kao i
svi pobliži uvjeti mogu se dobiti kod ravnateljstva banovinskih šuma u Sušaku i
područnih šumskih uprava, a mogu se poslati i poštom na zahtjev interesenata uz .
prilog poštanske marke.
Sušak, dne 15. lipnja 1940.


Ravnateljstvo banovinskih šuma — Sušak..


336