DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 49     <-- 49 -->        PDF

skom i engleskom jeziku (str. 181—191) zatim slijedi iskaz latinskih naziva pojedinih
vrsta i njihovih sinonima (str. 192—198), onda pregledna karta Ukrajine sa oznakom
pojedinih parkova i nasada te tumač karte (str. 199). Konačno je na str. 200—211
uvrštena skrižaljka za sve opisane vrste u kojoj se nalaze ekološka, edafska i fenolcška
svojstva pojedinih .vrsta u sastojinama i parkovima U. R. S. R., Tome je dodan
tumač kratica upotrebljenih u skrižaljkama (str. 212—213).


Na str. 174 i 175 naveden je iskaz crnogoričnog drveća koje se ispituje u raznim
parkovima i kulturama te botaničkim vrtovima U. R. S. R. sa kratkim opisom onoga,
što sei kod pojedinih vrsta ispituje.


Obilna literatura nalazi se navedena na str. 176—180, gdje je navedeno svojih
139, što rasprava, što samostalnih djela većim dijelom iz ruske literature i glavnih
djela engleske, njemačke i francuske stručne literature. Medu inim spominje se knjižica,


što Ju je izdao na njemačkom jeziku naš Pančić: Eine neue Comferae in den östlichen
Alpen, Belgrad 1876.
Najbrojnija je literatura ruska. Od njemačke navedeno je 16 radnja, engleske 8,
francuske 5 i 1 srpska od Paučića. Ruska literatura je zastupana sa 109 publikacija i
knjiga većinom posljeratnih izdanja.


Iz uvoda kao i iz naslova navedene literature .vidi se, da se u Rusiji živ» radi na
svim dendrološkim pitanjima a osobito se opaža pojačani rad na selekciji i proizvodnji
novih vrsta hibridizacijom po ugledu na radove I. V. Mičurina, koji je dugim i napornim
radom stvorio preko 30 vrsta novih voćaka, koje mogu uspijevati na dalekom sjeveru,
gdje se do sada o tom ni sanjati nije moglo. Njegove ideje prihvatili su prvi Nijemci i
Amerikanci i danas su te voćke raširene po cijeloj sjevernoj polutki kugle zemaljske.


Na str. 10—25 dao je autor kratke podatke o najglavnijim [parkovima U. R. S. R.
i osnovne klimatske faktore. U tom dijelu teksta ima 16 lijepih fotografija iz raznih
parkova u području Ukrajine.


Op´si
su navedeni redom po oblastima, a svaki park je opisan prema botaničko


geografskim zonama. U. R. S. R. dijeli on na dvije zone: šumsku i stepsku, a ovu


posljednju na dvije podzone: šumsko-steipsku i pravu stepsku zonu. U. R. S. R. se pro


stire od 46" do 52° sjeverne širine i 26°—40° istočne dužine od Grenviča.


Svaki park je ukratko ali jezgrovito opisan u svakom pogledu tako, da može


služiti kao putokaz svima stručnjacima, koji se bave tim pitanjima u Rusiji a tih je


jako mnogo.


Veliki trud je uložen u sastav ove knjige, koja je vrlo pregledna i instruktivna u


svakom pogledu.


Najglavniji i najpregledniji su dio skrižaljke o ekološkim, edafskim i fenološkim
osobinama nasada i parkova U. R. S. R. U tim skrižaljkama otpisane su 84 razne vrsti
četinjača, koje se uzgajaju u parkovima i kulturama. Pri tom je navedena i visina te
oblik nasada i parkova; vrijeme cvjetanja; vrijeme zorenja sjemena; otpornost protiv
mrazu; vrste tla, na kojima nasadi dolaze i to opodzoljena (glina, ilovača i pljeskulje)
barovita, vapnena i kamenita; odnošaj prema svjetlu; pod kojim oblikom nasadi rastu u
parku (grupimično, pojedinačno) konačno rajoni mogućih kultura u prirodnim zonama


U.
R. S. R..
Vanjska je oprema kao i papir dosta slab, dok su razne slike i fotografije jako
dobre. Sve u svemu iz knjige se vidi, da ruski botaničari i šumski stručnjaci mnogo
rade na istraživanju dendroflore osobito one stranog porjekla, koja je u svrhu ispitivanja
unesena u Rusiju te se marljivo bilježe opažanja o njihovom napredovanju´ u
svakom pogledu u ibrojnim kulturama i parkovima.
Kao naučna knjiga ima za nas samo tu vrijednost, što iz nje možemo upoznati
mnoge prilike Evropske Rusije, a osobito Ukrajine, koja po svojoj flori, a donekle i klimi
odgovara prilično našim sjevero-istočnim krajevima.


335