DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 37     <-- 37 -->        PDF

u posljednjem dobnom razredu 460 m3 po ha
u pretposljednjem dobnom razredu 350 m3 po ha
Sastojine ostalih dobnih razreda dobrog su obrasta i zdrave.


Na osnovu ovih podataka provedite uređenje ove šume uz 100 godišnju ophodnju
i odaberite sami najshodmiju metodu. Valja iskazati prihod za prvu periodu i za svaku
godinu toga razdoblja, pa u kratko opisati bitnost dotične metode gledom na izračunavanje
prihoda, te dijelove, iz kojih bi se gospodarska osnova imala sastojati.
Prije same procjene trebalo je po vama obaviti omeđašenje šume i izmjeru
unutarnjeg razdijeljemja. Opišite metodu tih radova.


.. grupa.
U prilogu dat je u mjerilu 1:100 presjek i tlocrt projektovane lugarnice.


1. Treba računskim putem ustanoviti, da li je dimenzioniranje temelja zida I.
ispravno provedemo, pretpostavivši, — da je dozvoljeno naprezanje tla = 2 kg/cm2.
U protivnom
izračunati potrebno pojačanje temelja.
Odrediti A) vlastitu težinu zida I. specif, težina opeke 1600 kg po m3
specif, težina betona 2200 kg po m3
B) stropno i krovno opterećenje za zid I.
(stropno opterećenje prizem. i podruma otpada radi položaja greda),
opterećenje stropa mad potkrovnom sobom 150 kg po m2
opterećenje krova, utorni crijep 410 . . 140 kg po m2


C) pokretno
opterećenje za zid I.
krovišta 130 kg po m2
tavana 150 kg po m2
(optereć. potkrov. prostorije i prizemlja otpada radi položaja greda).


2. Opišite značaj serklaža, njegove uobičajene dimenzije, te razlog njegove svestrane
upotrebe i kod gradnje manjih kuća.
3. Navedite prema vašem mišljenju prednosti i mane priležećeg projekta.
IV. grupa.
Opišite karakteristike stalno i privremeno zaštitnih šuma, postupak o proglašenju
istih, te propisane mjere ograničenja o raspolaganju sa šumskim proizvodima u slučaju
da se postupak odnosi ma ´sastojine ma staništu vapnenca. Osvrnite se na pitanje oslobođenja
šuma proglašenih stalno i privremeno zaštitnim od javnih dažbina. Da li po
vašem mišljenju gospodarstvene mjere propisane pravilnikom za zaštitne šume odgovaraju
određenoj svrsi.


Ispit kod Ministarstva šuma i rudnika.


Rešenjem Gospodina Ministra šuma i rudnika od 28. februara 1940. Đr. 1154
a na osnovu čl. 6 Pravilnika o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika
sa nepotpunom srednjoškolskom spremom za administrativno^kancelarijsku
službu u šumarskoj struci, određeni su članovi komisije za polaganje ovog ispita kod
Odeljenja za vrhovni šumarski nadzor u toku 1940 god. i to:


1. Rosić inž. Sreten, viši savetnik ministarstva — za pretsednika komisije;
2. Levi inž. Marko, viši savetnik ministarstva — za člana ispitivača;
3. Krstić inž. Orestije, viši savetnik ministarstva — za člana ispitivača, i
4. Antić Miodrag, viši tehnički manipulant — za delovođu.
Ispit je održan dana 15. maja 1940. g. i polagali su: Ristić-Beširović Branislav,
Marinkov Olga, Milenković Radmila, činovnički pripravnici od X. položajne grupe
Specijalnog računovodstva i blagajnice i Vujović Milan, činovnički pripravnik od X. položajne
grupe Odeljenja za upravu državnih šuma.


Ispit su položili sa ocenom »odličan«.


G. Levi inž. Marko ispitivao je predmete iz čl. 15. pom. pravilnika pod red.
br. 1, 2, 6, 7, 10 i 12, a Krstić inž. Orestije pod red. br. 3, 4, 5, 8, 9 i 11.
323