DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— . M ..u i i m :... -.. m
INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIC


ZAGREB, Jurisićeva 9 kod Glavne pošte
Telefon 24-S-67


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne paške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuce popravke oružja te izvršujemo sve
najsavjesnije. — Izradjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsolidnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raasnfh životinja


Šumska industrija


Filipa Deut§cha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suhe hrastove
građje svih dimenzija


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


TOQQpOQpOOOPBOOQqOpOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOq I0O00I ........................................


Uprava gospodarstva i šumarstva


K R N Ol J A. NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


aopooooftooaooooiboeooeopobcoooooecpoociabocflboooo606oaođooooooooBđBeflBooooooocooooooQcooooooDoooDO>oooocwBCWWoooai


.