DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Dr. Zlatk o Mrkša , sudac sedme položajne grupe činovnika kod sreskogi
suda u Svetom Ivanu Zelini, na pravnog referenta šeste položajne grupe kod odjela
za šumarstvo banske vlasti u Zagrebu. . ,


Premješteni su:


Vrbi ć inž, Milan , šum. pristav osme grupe od sres. načelstva u Kos. Mitro-!
vici k sreskom inačelstvu u Uzicama;


Ing Mij o Šandrovčan , šumarski vježbenik od direkcije šuma u Mostaru
u istom svojstvu šumskoj upravi u Pitomači;


Ing. Per o Kovačević , savjetnik ministarstva, činovnik četvrte položajne
grupe drugog stepena sa prvom periodskom povišicom od odeljenja za vrhovni šum.
nadzor iministarstva šuma i rudnik» u Beogradu, za šumarskog nadzornika u istom
svojstvu sreskom načelstvu u Jastrebarskom;


Ing. Rad e Draskovic , šumarski viši pristav sedme položajne grupe kod
sreskog načelstva u Gospiću, za višeg pristava u istom svojstvu kod šumarskog otsjeka
kr. banske uprave na Cetinju.


Popov i ć inž. Nikola , viši savetnik direkcije šuma na Sušaku, po potröbi
službe za višeg savetnika ministarstva četvrte položajne grupe drugog stepena Odeljenja
za Upravu državnih šuma Ministarstva šuma i rudnika;


Muždek a inž. Damjan , viši savetnik Direkcije šuma u Vinkovcima, po
potrebi službe za višeg savetnika Direkcije šuma četvrte položajne grupe prvog stepena
sa drugom periodskom povišicom Direkcije šuma u Novom Sadu.


´ * ´ i: , ´


KNJIŽEVNOST


ZEITSCHRIFT FÜR WELTFORSTWIRTSCHAFT.


Bd, II, 1934/35 — F. Grünwoldt : Die geschichtliche Entwicklung und der
heutige Stand der Verwaltung der Wälder in Kanada (O šumskom gospodarenju u
Kanadi nekoć i danas), s. 1—67. — Dr. K. R u ton er : Das natürliche Waldbild Europas
(Rasprostranjenost autohtonih šuma u Evropi), s. 68—155. — Dr. K. Mantel : Das
zweite Jahr nazionalsozialistischer Forst- und Holzwirtschaftspolitik in Deutschland
(Druga godina nacionalsoc. šum. politike u Njemačkoj), s. 172—178. — Dr. E. Buch holz:
Die Waldflächen und die Holzvorräte der Sowjetunion (O površini šuma i zalihama
drva u Sovjetskoj Uniji), s. 193—223. — A. M. Co ms i a: Zur Entwicklung
der Jagdwirtschaft in U. S. A. (O lovstvu u U. S. A.), s. 224—248. — A. Vietinghoff-
Riesch : Die neuen Bestrebungen der Forstlichen Naturschutzes in Deutschland mit
besonderer Berücksichtigung des Vogelschutzes (Nove smjernice zaštite prirode u
Njemačkoj s osobitim obzirom na zaštitu ptica), s. 249—279. — Ing. H. Schwarz :
Klimatische Kennzeichnung des Buchenwaldgebietes am Alpen-Ostrand (Klimatsko
obilježje područja bukovih šuma na istočnom rubu Alpa), s. 280—284. — Dr. W. Jung hans
: Die Holz- und Forstwirtschaft in den Niederlanden (O šumarstvu Nizozemske),


s. 326—334. — Dr. Junghans : Das Forstwesen Italiens (O 10-godišnjici rada Narodne
šumarske milicije u Italiji), &. 344—346. — Mayer : Zur Frage der Auslese
53