DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 54     <-- 54 -->        PDF

marskog pristava šumske uprave u Bileću; Đurđevića Radića M.* potšumara Odeljenja
za upravu državnih šuma;


U ime Njegovog Veličanstva Kralja, Kraljevski Namesnici, ina ipredlog Ministra
šuma i rudnika, u saglasnosti sa Pretsednikom Ministarskog saveta, ukazom od 1 decembra
1939 godine, odlikovali su: ordenom Svetog Save trećeg reda, Mihailovića M.
Petra, višeg računskog inspektora i šefa Specijalnog računovodstva i blagajnice Ministarstva
šuma i rudnika; ordenom Jugoslovenske Krune četvrtog reda, Teodorovića


N. Miloša, višeg računskog inspektora Specijalnog računovodstva i blagajnice Ministarstva
šuma i rudnika; ordenom Jugoslovenske Krune petog reda: Vlaha J. Lovra i
Balvanovića Ivana, računske inspektore Direkcije šuma u Sarajevu; Vilica J. Marka,
računskog inspektora i šefa računovodstva Direkcije šuma u Tuzli; Lavrenčića M.
Julija, računskog inspektora Direkcije šuma u Ljubljani; Košića I. Aleksandra, ekonoma
Ministarstva šuma i rudnika; ordenom Svetog Save petog reda: Heđbeli N.
Aleksandra, inspektora i šefa računovodstva Direkcije šuma u Novom Sadu; i Bratuša
F. Antona, knjigovođu i šefa računovodstva Direkcije šuma u Skoplju.
PROMJENE U SLUŽBI


Unapredeni su:


Ing. Ant e A b r a m o v i ć, šumarski nadzornik četvrte položajne grupe drugog
stepena sa drugom periodskom povišicom kod odjela za šumarstvo banske vlasti u
Zagrebu, za šumarskog savjetnika četvrte položajne grupe prvog stepena kod istog
odjela;


Ing. Juraj Pet rak, šumarski nadzornik četvrte položajne grupe drugog stepena
kod odjela za šumarstvo banske vlasti u Zagrebu, za šumarskog savjetnika
četvrte položajne grupe prvog stepena kod istog odjela;


Ing. Nikol a 11 i ć, šumarski nadzornik četvrte položajne grupe drugog stepena
kod odjela za šumarstvo banske vlasti u Zagrebu, za šumarskog savjetnika
četvrte položajne grupe prvog stepena kod istog odjela;


D rago m i r Lazarević , računarski kontrolor šeste položajne grupe ..
drugom periodskom povišicom kod odjela za šumarstvo banske vlasti u Zagrebu, za
računarskog višeg kontrolora pete položajne grupe kod istog odjela;


Jako v Lisac , akcesista desete položajne grupe sa drugom periodskom povišicom
kod direkcije šuma đurđevačke imovne općine u Bjelovaru, za oficijala devete
položajne grupe kod iste direkcije;


Černjavski Stanislav za knjigovođu osme grupe kod Direkcije šuma
u Skoplju;
Vujović Mio drag, za knjigovođu osme grupe kod Direkcije šuma

Postavljeni su:


Simunović inž. Mil ivo je, za šum. pristava osme grupe kod Odelenja za
vrhovni šumarski nadzor Ministarstva šuma i rudnika Beograd;
P1 a v š i ć inž. Miloš, za šum. pristava osme grupe kod Šum. odsjeka Kr.
Banske uprave u Novom Sadu;
K n o I inž. Jovan , za šum. pristava osme grupe kod Odelenja za upravu drž.
šuma Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu;


52