DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 51     <-- 51 -->        PDF

2) briga za podizanje šumskih rasadnika banovinskih i drugih šumoposjednika,
skupljanje sjemena, osnivanje trušnica i briga za sve ostale poslove oko podizanja i
njege šuma na kršu, golijetima i živim pijescima bez obzira na kategoriju vlasništva;


3) evidencija proizvedenih šumskih sadnica i sabranog sjemena, te potrebe istih
za pošumljenje; raspoređivanje raspoloživih sadnica i sjemena prema iskazanim potrebama;
raspolaganje sadnicama i sjemenom iz banovinskih rasadnika i trušnica;


4) briga oko čuvanja prirodnih ljepota i oko podizanja, čuvanja i uređivanja
šumskih nasada u okolici izletišta, kupališta i lječilišta.


B) Za b u j i ča r s t v o.


Ovamo spada: rješavanje, nadzor i briga oko izvršavanja odredaba zakona o
uređivanju bujica te melioracija šumskog tla i odvodnjavanje.


VI. ODSJEK
ZA LOV I LOVNO GOSPODARSTVO
Ovamo spada: rješavanje, nadzor i briga oko izvršavanja odredaba zakona o
lovu, kao i posao lovne statistike, vođenje evidencije o prihodima i rashodima lovačkog
fonda i stavljanje prijedloga o njegovoj upotrebi.


Clan. 2.
Ova Naredba dobiva obaveznu snagu danom objave u Narodnim novinama.


LIČNE VIJESTI


NOVI DOKTORI ŠUMARSTVA.


Dne 23. XII. 1939. promovirani su u Zagrebačkom sveučilištu za doktore šumarstva:


1. g. Ilij a Mihajlov , asistent poljopr.-šum. fakulteta u Sofiji, na osnovi
disertacije »Numeričko bonitiranje šumskih stojbina« i na osnovi usmenog doktorskog
ispita položenog dne 16. XII. 1939;
2. g. Ing. Milenk o P 1 a v š i ć, asistent poljopr.-šum. fakulteta u Zagrebu,
na osnovi disertacije »O bilanciranju i rentabilitetu šumskog gospodarstva« i na
osnovi usmenog doktorskog ispita položenog dne 19. XII. 1939.
ODLIKOVANJA
Ministarstvo šuma i rudnika


U ime Njegovog Veličanstva Kralja, Kraljevski Namesnici, na predlog Ministra
šuma i rudnika, u saglasnosti sa Pretsednikom Ministarskog saveta, ukazom od 1 decembra
1939 godine, odlikovali su:


Ordenom Jugoslovenske Krune trećeg reda, Sarnavku inž. Romana A., inspektora
ministarstva, Odeljenja za upravu državnih šuma;


4.