DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 64. ......


1940


Ing. RUD. ANTOLJAK (Zagreb):


PROPAGANDA ŠUMARSTVA U PRAKSI


(LA PROPAGANDE FORESTIERE DANS LA PRATIQUE)


Angažiran od Banovinskog odbora za propagandu pošumljavanja u
zagrebu, održao sam u mnogim mjestima Hrvatskog Zagorja niz popularnih
predavanja s projekcijama o šumarstvu naše domovine. Ova propagandna
turneja ü svrhu popularizacije šumarstva prvi je pokušaj
ovakove vrsti kod nas, pa smatram korisnim da iznesem svoja opažanja
i utiske o ovome načinu propagande.


Gosp. Ing. Vladislav Beltram napisao je još 1934 godine u Šumarskom
Listu br. 1. članak pod naslovom »Za unapređenje našeg
šumarstva«.


U današnje vrijeme, kad se ne shvaća važnost šuma i šumarstva,
kad se još uvijek vjeruje i misli, da šuma izraste preko noći, kad se
šumske štete penju na 15—20 milijuna dinara godišnje (samo na području
bivše Savske banovine), taj je članak više nego ikada aktuelan. Stoga
razloga smatram najzgonijim da na mjesto uvoda citiram neke pasuse
iz navedenog članka:


»Odnos našeg čovjeka prema vlastitoj šumi uslijed nepoznavanja
pojmova njenog uzgoja, njege i iskorišćavanja nije onakav, kakav bi
trebao da bude. Neuporedivo gori je odnos našeg naroda prema šumama
zajedničkog i državnog vlasništva, gdje vlada psihoza, da je šuma dar
božju, kojim čovjek može neograničeno da se služi, neiscrpivo blago,
kojega ne može nestati, blago, kojega korišćenje nema niko pravo da mu
brani, ni zajednica, ni država kao vlasnica. U to bajno bogatstvo naših
šuma vjeruje i naša laička javnost. Sedam milijuna hektara šume u
državi, s kojom brojkom naša statistika tako sigurno operiše, mogla je
da nas uvjeri o našem neizmjernom bogatstvu na šumama. Koliko je od
tih milijuna još netaknute šume, a kako izgleda ostali dio, u kojem se
gospodari? Kolik je postotak od ovoga dijela šuma, koje su otvorene
iskorišćavanju po čovjeku, još šuma, a koliki postotak tek šumom obraslo
zemljište?«


»Šume i šumarstvo, čiji proizvodi u najboljim godinama konjunkture
učestvuju sa preko 30% vrijednosti cjelokupnog našeg izvoza, vode
očajnu borbu za svoj opstanak na bezbroj frontova sa jednim jedinim
neprijateljem: neshvaćanjem važnosti šuma i šumarstva.«


»Ako je naš neprijatelj neznanje i neshvaćanje, što iz neznanja
proizlazi, onda postoji za njegovo suzbijanje samo jedno oružje: prosvjeta.
Sredstvo prosvjete je propaganda i popularizacija šumarstva.«


1
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Dok su poljoprivreda i higijena, u novije vrijeme i upravne vlasti,
vršile ogromnu propagandu i njome postizavale velike, primjera vrijedne
uspjehe, dotle su mjerodavni šumarski faktori bili potpuno neaktivni u
tom smislu. Kad je bilo zrelih šuma, imalo se šta sjeći, a danas, kad su
se već počele osjećati posljedice nestajanja šuma i kad se šumski upravitelji
pomalo pretvaraju u upravitelje rasadnika i vrtlare, šalju se S.O.S.
pozivi na sve strane. Dok se svakodnevno čuje poklik »čuvajte šume«,
one se i dalje nište i svakim danom ih je sve manje. Broj pučanstva
raste, njegove su potrebe na drveću veće. Potrošnja se drveta povećava
iz dana u dan. Bogatstvo šuma naše domovine rapidno opada i nezadrživo
se smanjuje. Policajne mjere i rad šumarskih organa je nedovoljan.
Šumske su štete svake godine sve veće. I ako se strah pred oskudicom
drveta i posljedicama, koje pridolaze nestajanjem šuma, već osjeća i u
širokim slojevima naroda, šume se i dalje nište i haraju.


U samoj bivšoj Savskoj banovini procijenjena je vrijednost šumskih
prekršaja učinjenih po čovjeku za posljednih 8 godina (1930—1937
godine) na 83,365.236 Dinara. A kako je u drinskoj, vrbaskoj i; ostalim
banovinama? Broj šumskih prekršaja je iz godine u godinu sve veći, a
s tim i vrijednost procijenjenih šteta. Broj šumskih prekršaja u ovih
8 godina dosegao je impozantnu cifru od 840.838. To je broj šumskih
prekršaja ustanovljen prema broju prijava. A kolik je broj učinjenih šumskih
prekršaja, koji nisu prijavljeni? Tih je također zamašan broj, jer
šumoposjednici, uslijed uobičajene svakogodišnje tradicionalne amnestije,
ne običavaju više za učinjene prekršaje ni podnositi prijave.


Evo kratkog pregleda šumskih prekršaja učinjenih na području
bivše Savske banovine u razdoblju od 1930—1937 godine:


Godina: Broj šum. prekršaja: Vrijednost u din:
1930 103.336 9,408.394
1931
1932
1933
1934
83.042
102.326
111.841
105.398
9,294.450
9,174.232
9,767.975
9,140.860
1935
1936
1937
99.712
116.490
118.693
8,916.850
12,795.027
14,867.448


Razlozi su toga velikog broja učinjenih prekršaja: 1. prenapučenost,


2. neimaština, 3. premalena površina obradive zemlje, 4. slab nadzor,
5. neutjerivanje šumskih šteta i 6. amnestija.
Tko tu može da pomogne? Tko može da zapriječi posvemašnje
uništenje šuma? Šumarske i političko-upravne vlasti! Šumarske propagandom
i popularizacijom šumarstva, a upravno-političke provođenjem u
djelo odredba zakona o šumama i postepenim rješavanjem mnogih agrarnih
i socijalnih problema.


Banovinski odbor za propagandu pošumljavanja u Zagrebu, zamišljajući
ovu propagandnu turneju, imao je pred očima prvi princip zakona
o šumama: »Šume, koje postoje, moraju se održati.« Svrha dakle
ove propagandne turneje bila je pokušaj, da se šume, koje još postoje,
očuvaju. Za teren ove propagande i popularizacije šumarstva odabrano
je Hrvatsko Zagorje.


2
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Sjeverni dio bivše Savske banovine, koji je obuhvaćen Zagrebačkom
gorom, Kosteljom, Ivančicom, Strahinšćicom, Kalnikom, Maceljom, Kolosom
i Topličkom gorom, naziva se Hrvatsko Zagorje. Političko-upravno
njega sačinjavaju slijedeći srezovi: Donja Stubica, Zlatar, Ivanec, Novi
Marof, Krapina, Klanjec, Pregrada, Sv. Ivan Zelina, te dijelovi srezova
Varaždin i! Ludbreg.


U orografskom smislu je Hrvatsko Zagorje kraj sa stotinama brežuljaka
i humaka, kojima se visina kreće između 200—400 m, dok najviši
vrhunci gora dosižu visinu od nešto preko 1000 m. To su vrhunci
Ivančice (1061 m) i Zagrebačke Gore (Sljeme 1035 m).


Na površini od cea 2.600 km2, koji! prostor zauzima Hrvatsko Zagorje,
živi 420.000 ljudi. To je jedan od najnapučenijih krajeva naše domovine
i na jedan knr otpada prosječno 160 ljudi. Cijela površina Hrv.
Zagorja je gotovo sva produktivna. Na šumska tla otpada 920 km2, što
znači, da šume zauzimaju 7» cjelokupne površine. Šumska površina je
većim dijelom relativno šumsko tlo. Šuma privatnih ima cea 75%, a šuma
zemljišnih zajednica 15%.


Hrvatsko je Zagorje prenapučeno i posljedica te prenapučenosti je
pomanjkanje obradive zemlje. Poprečno na svakog stanovnika bivše Savske
banovine otpada 0,80 ha, a na Zagorca samo 0,60 ha, što je osjetljivo
manje.1 Daljnja posljedica prenapučenosti je ništenje i haranje šuma.
Uslijed sve većih potreba na drvetu i sječe starijih sastojina preostale su
danas u glavnom mlađe sastojine, tako da gotovo i nema za sječu zrelog
drveta.


Eto, takove su prilike Hrvatskog Zagorja, kraja, gdje se vršila po


pularizacija šumarstva i propaganda za očuvanje šuma.


Organizacija propagande. Banovinski odbor u Zagrebu kao organi


zator ove propagandne turneje obavijestio je sreske pododbore za pro


pagandu pošumljavanja i čuvanja šuma Hrvatskog Zagorja o predava


njima. Njihova je dužnost bila da organizuju svaki u svome srezu pro


vedbu te propagande i s reski šumarski referenti kao tajnici tih sreskih


podobora pozvali su pučanstvo putem reklamnih plakata, općina, crkve


nih propovijedaonica i lično, da posjeti ova »predavanja o šumskom go


spodarstvu sa kino-slikama«. Odbor je dao izraditi potrebne diapozitive


iz šumarstva, a projekcioni je aparat posuđen od Higijenskog zavoda u


Zagrebu.


Odabrano je 19 mjesta Hrv. Zagorja, gdje su se imala održati pre


davanja, što je svakako premalen broj.


Izvedba propagande. Dne 6. marta pr. g. započela je ta propagandna
turneja, a 31. marta je završena. Počela je u Donjoj Stubici, a nastavila
se u O. Stubici, Mariji Bistrici, Bistranskoj Poljanici, Oroslavlju, Zlataru,
Loboru, Mihovljanu, Ivancu, Lepoglavi, Krapini, Radoboju, Začretju, Tuhelju,
Vel. Trgovištu, Pregradi, Desiniću, Sv. Ivan Zelini i Kašini. Od
ovih mjesta neka su sjedišta srezova, a neka općinska sjedišta i veća
sela. Održana su ukupno 34 predavanja u tih 19 mjesta u 26 dana. Od
ta 34 predavanja 19 ih otpada na predavanja održana školskoj djeci i 15


1 »Gospon, kaj moremo, kad nas je preveć, a zemle malo« bio je odgovor Zagoraca
na apel, da čuvaju svoje šume.


3
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 6     <-- 6 -->        PDF

na predavanja za odrasle. Broj slušača na ova 34 predavanja iznosio jecca
4.300, od čega otpada nešto ispod 3.000 na školsku djecu, a 1.300 na
odrasle. Dnevno su održana dva predavanja. Jedno — podnevno predavanje
— za školsku djecu i to za starije razrede, a drugo — večernje
predavanje — za odrasle. Poslije održanog predavanja — podnevnog i
večernjeg — razvila bi se diskusija, u kojoj bi učitelji, seoski gospodari i
svećenici uzimali rjieč. Najveći se broj slušača sakupio u mjestu Radoboju
(230), Bistranskoj Poljanici (160), Zlataru i Loboru (120). U Krapini,
Začretju i Pregradi interes je za predavanja, sudeći po broju sakupljenih
ljudi, bio neznatan, pa se najavljena predavanja nisu nil održala. U Oro*
slavlju je održano jedno predavanje seljačkim sinovima, učesnicima poljoprivrednog
tečaja banske uprave.


Vrijeme , kad su se održavala predavanja, kretalo se između
.—7 sati na večer, o čemu su odlučivale mjesne prilike. Kada bi se predavanja
držala zimi ili u kasnu jesen, a to je najzgodnije vrijeme za
seljaka, trebalo bi ih držati u 5 sati. Ljeti uopće nema smisla radnim danom
po selima držati predavanja, radi zaposlenosti seljaka na polju i
vinogradu, te umora po završenom radu. Nedjelje, blagdani, godišnji godovi
i sajmovi su najzgodniji dani za propagandu, bez obzira na godišnju
dob.


Dvorane , u kojima su se držala predavanja, bile su u glavnom
učionice pučkih škola, koje su često puta bile i premalene da prime sve
slušače. Za te su svrhe najzgodniji narodni domovi i kino-dvorane. One
mogu da prime velik broj slušača, a osim toga su već i udešene za prikazivanje
projekcija, te snabdjevene potrebnim namještajjem: stolicama,
potrebnom rasvjetom, platnom za projiciranje i zastiračima.


Slušač i su na večernjim predavanjima bili sve sami seljaci,
upravo oni, kojima su ta predavanja prvenstveno i bila namijenjena. Sve
sami stariji i ozbiljniji ljudi sačinjavali su pretežni dio sakupljenog broja
slušača. Uz ove bi prisustvovali predavanjima učitelji i po koji svećenik,
a u nekim mjestima i žene u prilično velikom broju. Kao što su i popularno
pisane knjige o šumskom gospodarstvu, uz časne iznimke, prava
rijetkost, isto su tako i predavanja o šumarstvu neke vrsti raritet u grada
i na selu.2


Školsk a djec a su bila najbrojnije zastupana. Po nekoliko stotina
djece viših razreda prisustvovalo je ovim predavanjima. Poslije održanog
predavanja izdali bi upravitelji škola nalog, da djeca pišu školsku
zadaću o onome, što su čuli i vidjeli na predavanju.


Tema i srž predavanja dala bi se izreći riječima: »Čuvajte
i štedite svoje šume«. Odraslima je bilo nesumljivo lakše predočiti
važnost šume i šumarstva, nego školskoj djeci, pa se stoga pričom djeci
predočila potreba čuvanja šuma i koristi, koje imamo od njih.


Kinoprojekcije, i ako malobrojne, bile su sretno izabrane. Za
kojih 30—40 minuta se izredalo pred očima slušatelja 50 diapozitiva.


2 Putujući i držeći predavanja po Hrv. Zagorju, posjetio sam mnoge narodne
knjižnice, kojima upravljaju mjesni učitelji. Oni su me kao najbolji poznavaoci seljaka
i njegove duše uvjerili, da seljaci najrade čitaju gospodarske knjige, koje obiluju
poučnim slikama. Prelistao sam mnoge kataloge tih knjižnica, ali knjige o šumskom
gospodarstvu nisam našao.


4
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 7     <-- 7 -->        PDF

;Svaki je diapozitiv bio popraćen potrebnim tumačenjem. Kinoprojekcije


su prikazivale ispravno njegovane šume, korist i važnost šumarstva, te


posljedice uništenja šuma: oskudicu na drvetu, nestajanje i sapiranje


plodne zemlje, poplave, utjecaj vjetra i vode, te ostvarenje krša i golijetii.


Nadalje nekoliko snimaka ogoljelih planina Hrvatskog Primorja


Dalmacije.


Kinoprojekcije su najviše pridonijele, da je odaziv slušača bio tako
brojan. Šumarska bi predavanja bila bez njih suhoparna, a utisak bi samih
riječi brzo izblijedio. Mnogi diapozitivi popraćeni potrebnim tumačenjem
ostavljali bi na slušače tako velik dojam, da bi seljaci prekidali prikazivanje
i glasno izražavali svoje zgražanje nad posljedicama haranja.3


Diskusija , koja se obično razvila poslije predavanja, bila je
prilično burna.* U njoj bi sudjelovali i uzimali riječ uz učitelje i svećenike
sve sami ozbiljni gospodari, te se njihovim primjedbama mora da pokloni
što veća pažnja i važnost.


Seljaci bi se tužili na mlitavost i sporost vlasti u provođenju odredaba
zakona o šumama, pogotovo što se tiče šumskih krađa, koje su
tamo, gdje su šume zajedničke i seljačke, prava rak-rana našeg sela i
uzrok mnogim diobama i svađama. Nadalje bi zahtijevali, da vlasti šumske
kazne odmah utjeruju, jer će se samo tako postići poštivanje zajedničkog
i privatnog vlasništva. Mnogi su se gospodari tužili na čestu tuču
(gräd), koja da je po njihovom uvjerenju posljedica prekomjernog ništenja
šuma.5 Zbog istog su razloga njihove niive i livade poslije veće kiše
za čas pod vodom.


U diskusiji je gotovo najčešće padalo pitanje, kako to da vlasti na
jednoj strani propagiraju čuvanje šuma, a na drugoj dozvoljavaju da se
šume sijeku i nište. Mnogi se obaraju na amnestiju šumskih prekršaja.
Vele, da se ne isplati ni podnositi prijavu, jer se ona mora biljegovati, a
šumoposjednik ne samo da trpi štetu, nego uslijed amnestije gubi i 10 Din
po svakoj prijavi.


Potražnja za sadnicama je bila veoma velika, pogotovo kad se doznalo,
da se one izdaju besplatno odnosno uz minimalnu naknadu prevoznih
troškova. Osobito su bile tražene bagremove i kestenove sadnice.


Iz pitanja, koja su padala u diskusiji, neće biti teško izvesti zaključak
o potrebi izdavanja malene brošure o šumskom gospodarstvu, napose


o niskim šumama. Evo pitanja, koja su najčešće dolazila u diskusiju:
Kako se sije bagrem, a kako žir? Kako se sadi bagrem? Kako se sadi
ostalo drveće? Kako se čuva sjeme od miševa? Kako se iskorjenjuje
bagrem? Da li bagrem iscrpe zemlju? Kakovu zemlju voli bagrem?
Kako se pomaže kestenu u bagremovoj šumici? Zašto je bagrem kriv i
grbav na nekim tlima? Kako nastaje vjetar i kiša? Kako se i kada siječe
8 Gotovo svuda, gdjegod sam držao predavanja, seljaci bi zahtijevali, da se već
jednom prestane sa tradicionalnom amnestijom šumskih prekršaja. Jedan je slušatelj
išao tako daleko, da je za vrijeme prikazivanja diapozitiva, užasnut golim planinama
Primorja, tražio, da se ljudi, koji nište šume, kazne ne samo novčano, nego i zatvorom.


4 Na samom predavanju bi dolazilo do rječkanja medu slušateljima radi šumskih
krađa, jer su se među publikom nalazili i počinitelji tih prekršaja.
5 Svakako bi bilo veoma korisno, kada bi se naučno ustanovilo, u koliko su
njihove tvrdnje u tom pogledu ispravne.


5
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 8     <-- 8 -->        PDF

bagrem? Da li bi bilo korisno zasaditi kakovu vrstu trske uz obalu rijeke,
koja bi vezala tlo i davala dobro kolje za vinograd? (Arundo donax?)
Zašto je vojvodina najplodniji dio naše domovine? Zašto su Mlečani
uništili šume Hrvatskog Primorja?


Sreski šumarski referenti kao organizatori tih predavanja
svaki u svome srezu smatrali su svrsishodnim da prisustvuju
predavanjima. To je bilo veoma korisno. Poslije održanog predavanja
slušatelji bi u diskusiji stavljali primjedbe lokalnog značenja, na koje bi
odgovarao šumarski referent. Nadalje se šumarskim referentima pružila
najzgodnija prilika da po završetku predavanja uzmu riječ i upozore
prisutne seljake i šumoposjednike na greške njihovog šumskog gospodarstva
i posljedice, koje odatle proizlaze.


Uspjeh propagande. Nameće se pitanje, da li je ovakav način propagande
svrsishodan i uspješan. Odgovor je svakako pozitivan. Podlogu
za tu tvrdnju daju brojni dokazi, kao što su: velik odaziv slušača, utisak
predavanja i diapozitiva na slušače i veliko učestvovanje seljaka u diskusiji.
Na mjerodavnima je, da utisak i dojam ove turneje uščuvaju i po
mogućnosti pojačaju jednom planskom i na širokoj osnovi zasnovanom
propagandom.


Na kraju ovoga članka htio bih da stavim neke predloge u vezi sa
popularizacijom i propagandom šuma i šumarstva.


1. U svima školama bivše Savske banovine nije moguće održati
»dan pošumljavanja«.6 Razlozi su mnogobrojni: pomanjkanje prostora za
sadnju i ljubavi za pošumljavanje. teškoće u dopremi sadnica i si. Na te
dane šumarski je referent preopterećen. Stoga bi bilo dobro uposliti studente
šumarstva, kojima bi se dodijelilo nekoliko škola jedne općine. Na
»dane pošumljavanja« njihova bi zadaća bila da održe školskoj djeci
kratko predavanje o značenju toga dana, a ujedno bi praktički proveli
sadnju i uputili učitelje u pravilan red pri sađenju biljaka. Time bi rasteretili
šumarske referente, koji nisu u stanju da na te dane svuda dospiju,
a ujedno bi osposobili učitelje, da i oni slijedećih godina mogu samostalno
da vrše sadnju bez bojazni za uspjeh. Svaki bi student mogao dnevno da
obavi po dvije sadnje i dva predavanja.
2. Uslijed ogromne potražnje sadnica najpraktičnije bi bilo organizirati
auto-turneju. Autom bi se na »dane pošumljavanja za odrasle« dopremale
sadnice i na licu mjesta dijelile, poslije održanog predavanja ili
sutradan, a uz minimalnu otštetu. Seljaci bi primitak sadnica potvrdili
potpisom u posebnoj knjizi, koja bi bila pohranjena kod šumarskih referenata.
Ovaj bi tokom godine obavio kontrolu, da li su sadnice doista
zasađene. Auto bi ujedno služio kao prevozno sredstvo za predavača i
prjekcijoni aparat.
3- Dobro bi bilo snimiti film o šumi i šumskom gospodarstvu
(o važnosti i koristima), koji bi obuhvatio sav život šume od njenog
podignuća pa sve do eksploatacije. Ako bi to bilo preskupo, onda bi
trebalo izraditi seriju diapozitiva od 150—200 komada, koji bi obuhvatili
sve grane šum. gospodarstva: uzgoj, zaštitu, uređivanje i iskorišćavanie.


6 Pričao mi je jedan sreski šumarski referent, da mu je nekoliko dana poslije
održanog »Dana pošumljavanja« došao u ured jedan mali dječak plačući i tužio se, da
mu je jedan njegov saučenik iščupao sadnicu, koju je on »svojom rukom zasadio«.


6
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 9     <-- 9 -->        PDF

4. Trebalo bi izdati brošuru o šumskom gospodarstvu, popularno
pisanu, koja bi obilovala poučnim slikama. Prvi bi dio te brošure govorio
općenito o važnosti šuma i šumskog gospodarstva, a drugi bi se dio odnosio
na niske seljačke šume. Te bi se brošure razaslale svima narodnim
knjižnicama svakog pojedinog sreza.
5. Najjača privredna organizacija sela bivše Savske banovine je
ogranak Gospodarske Sloge. Preko nje bi se moglo najuspješnije poraditi
na propagandi šumarstva: na održanju šuma, koje postoje, i na poštivanju
prava vlasništva.
Zaključak. Uništavanje i nestajanje šuma u Hrvatskom Zagorju je
usko povezano sa množenjem pučanstva i rastenjem potreba Zagoraca.
Zagoraca je sve više, a zemlje nema dovoljno i potrebe su na drvetu sve
veće. Potrebe na zemlji namiruju se krčenjem, a potrebe na drvetu
sječom nedozrelih i mladih sastojina.


Spašavanje šuma u Hrvatskom Zagorju povezano je sa pitanjem
kolonizacije odnosno industrijalizacije toga kraja. Stoga je mjerodavnim
šumarskim faktorima dužnost da uzmu učešća u rješavanju toga pitanja
i da ga požure, žele li da spase posljednje ostatke šuma u Hrvatskom
Zagorju.


RĆSUME


Apres avoir decrit l´organisatiou d´un cours de la propagande forestiere faite
par lui le printemps precedent dans les masses du peuple d´une des contrees le plus
peuplees en Yougo-Slavie (ce cours consistait de conferences et de diverses demonstrations)
l´auteur expose les mesures ä prendre pourque l´effet de semblables actions
dans le peuple soit encore agrandi.


Prof. Dr. ]. BALEN (Zemun):


PRILOG ODREĐIVANJU SJETVE KOD
ČETINARA


(SUR LA PROFONDEUR DES SEMAILLES CHEZ LES CONIFERES)
Povodom interesantne publikacije prof. Mulopulosa.


Prilikom sjetve šumskoga sjemena od važnosti su razni momenti.
Redovno je jednima posvećivana veća pažnja nego drugima. Jedni su
smatrani manje važnima nego drugi. Izlazi to već i iz činjenice, što se
uspjeh ili neuspjeh sjetve u mnogo slučajeva pripisuje samo vremenskim
prilikama. Kažemo, da je sjetva u jednom slučaju uspjela, a u drugom
nije i — pretpostavivši, da je upotrijebljeno sjeme bilo dobro — tražimo
uzroke neuspjeha najčešće u vremenskim prilikama i prije svega u suši.


Ovoj tvrdnji ide u prilog i to, da se sjetva kao i mnogi drugi radovi,
naročito uzgojne prirode, prepuštaju vrlo često pomoćnom osoblju, a
ponekad i samim radnicima, da ih obave. Često se pri tom pušta iz vida,
da će nedovoljna obavještenost o samoj stvari, pa onda i nepažnja imati


7