DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Domaća stručna djela iz područja šumarstva


a


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10


11.
12
13
14.
15
16.
17
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Pisac


Balen J. đr.


ft


n


ft


ft


ft


Balen-Sagađin
Baranac S.


.


ft


-


.


Borošić J.


Borošić-Sarnavka
Dimitrov T.


Fink F.


rt


n


.


»
Humagl-Ves.-Mil.
Jekić .. Jov.


Josifović .. dr.
Jovanović Đ. đr.
Koprivnik V.


ft


Koprivnik V.


Levaković A.
đr.


Mađarević S.
Maletić Lj.
»


m


Marinović M
đr.


n


.


Marinović M.
đr.


Marković Lj.
Mihalđiić V.
Miklavžić J.
Miletić Ž. đr.
Neđeljković S.


Naslov knjige


0 proređama
Naš goli krš
Bril. pozn. naših medit. šuma
Pogl. na šumarstvo Bugarske
Šumski rasadnici
Josip Kozarac
Zakon o šumama
Karta šuma Imovnih općina
Naše šumar, i lovstvo (Za nar.)
..... poljopr. izložba i škola


(Šumarstvo)
Kratke pouke iz šumarstva
Šematizam i status šum. osoblja
Zbornik šum. zakona i propisa
Molika (Prijevod s bug.)
Kubični sadržaj klada
Površina neobrub. dasaka
Prerać. engl, stopa i palaca
Površina srednjača (Centreplanks.)
Kubature popruga (frizera)
Praktično uređivanje šuma
Prilozi za istoriju š. u Srbiji
Biljna patologija za šum.
Mehan. prerada drveta
Pojam šume Poj. posednika


Prinudni put
Jugosl. Lovčevi zapiski
Problem čoveka i mašine


(Osvrt kroz vekove)
Pokret racionalizacije rađa u
savremenom svetu


Dendrometrija


Naše šume
Uređenje bujica
Premer š. metod. slobodnih stab.
Određivanje starosti šuma ´
Privredni značaj lova
Šum. privredna geografija
Značaj šuma u privr. i kult.


životu naroda
Osnovi nauke o upravi šumama


Šume našega juga
Tab. za njem. bačv. robu
Kmeteko gozdarstvo
Šumarstvo Morav. banovine
Geodetska vežbanja I


Cijena


za


Nabavlja .. kod za stuđ.


Din član.


Din


udruž.


pisca Zemun. Karađorđeva 9 50


n 100-— —


n
50-— —


ft
50.-— —


50.-—
´ —
ft


J. Š U. (Za Kozarčevo poprsje) 15. -— —
Tiskara Narodnih Novina. Zgb. 50. -— —
pisca. Bgđ. Ministarstvo š. 25 — 20.— —
n
20-15.-—


n
15-— —


y


»20 — — —
Bgd. Ministarstvo . 50 -— —


*
60.-— —
0. Krstio. Bgd. Ministar, š. 10.-— —
„Drvotržac".
Zgb. Praška 6. 45.— — —
n 20 — 16.— —


* 5.-4.-—
rt 20 — 16-—
rt
25-— —


J. Š. U. Zgb. Vukotinović. 2. 20.— — —
pis. Bgd. Vojv. Dobrnjca 52. 60. -— —
St. Šerban. Bgd. Garašanin. 18. 70. -60 — —
pis. Bgd. Miloša Pacerca 25. 50 -— —
pis. Bgd. Zadarska 10. I. 30 -25.-—
» 30.-— —


Matica Rađa, Bgđ, Kraljev trg 15. 5 -—" —


ft
5.— — —


članovi članovi


70 — 60.


J. S. U. Zgb. Vukotinović. 2.
,—
neil nečlan.


100.— 70.


pis. Zgb. Palmotićeva 68. 120.-— —
Lotspajh. Zemun. Kr. Petra 11. 70. -.. -—


30.-— —
i» 16.— — —
pis. Bgđ. Južni bulevar 23. 60.-25 — 26.pis.
Bgd. Južni bulevar 23. 300 — 220 — 250 —


ft


U pet rata
Kr. Srpska Akademija Bgđ. 10.— — —
pis. Bgđ. Južni bulevar 23. 140 — 100.-100 —


(u 4 rate)
pis. Skoplje Bans. upr. 30 -— —
pisca Oarešnica 50 — 40— —
Ban. upr. Šum. ođsj. Ljubljana 8 -— —
pis. Bgđ. Minist, šuma 15 — — —
pis. Zemun. Šum. fakultet 50.— — — .