DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 40     <-- 40 -->        PDF

U zajedničkoj obnovljenoj jugoslavenskoj državi, u punoj slobodi
il međusobnoj bratskoj ravnopravnosti il plemenitoj utakmici izvršiti će
se sama po sebi i! mimo zakona, a samo prema sposobnosti i vrednoći,
valjana podjela rada u svim granama našega gospodarskoga života.


Tko u čemu zna bolje, rodilo mu polje, sa kojega ćemo svi u slozi
i bratstvu jednako il zadovoljno uživati! plodove svoga truda.


Radeći na uređenju i unapređenju šumarstva Hrvatske raditi ćemo
na uređenju il unapređenju šumarstva čitave naše države.


RESUME.


Quelques reflexions ayant pour objet rimminente reorganisation de l´administration
et de la politique forestieres dans la nouvelLe (autonome) Banovine de Croatie.


SAOPĆENJA


PROPAGANDA ŠUMARSTVA. JEDNA PAŽNJE VRIJEDNA PUBLIKACIJA.


Potrebe današnjice, a još više budućnosti, nameću nam dužnost najhitnije radikalne
intervencije ili niza intervencija ne samo na području produkcije drveta nego
i u oblasti potrošnje drveta, dakle počam od sjetve drveta pa do njegove konačne
upotrebe. To znači niz radikalnih reformi u našem šumarstvu, što će biti predmet
posebne rasprave, a s ciljem da se zacrtaju putevi našeg šumarstva uz maksimalno
iskorišćavanje primljenih prirodnih dobara. Prilog tome je i svezak V i VI iz 1938.
god. časopisa »Zaštitnik«, inače glasila »Društva za zaštitu životinja i raslinja«.1 Ovim
sveskom svog glasnika društvo je mnogo zadužilo naše šumarstvo, a šumarska je
propaganda, nakon stanke od 2—3 godine dobila opet nov potstrek i novu obradu
propagandnog materijala, koja u svakom slučaju nije ni laka.


Dvadeset i dva članka nadopunjuju 44 slike i mnoštvo uzrečica.


Nakon uvoda predsjednika društva V. Lazarevića, Ing. A. Ružić u kratkim potezima
prikazao je šumovitost Jugoslavije. Izlaganje je upotpunjeno preglednom kartom
šumovitosti Jugoslavije i to prema prijašnjim političkim oblastima, što svakako
daje približniju sliku, nego li bi bila slika šumovitosti po banovinama. Na kraju članka
aoitor je označio i nekoliko naših najaktuelnijih šumarskih problema. Saradnjom inžinjera
P. Ostojića, Simunovića, Rosica, Bogičevića, Pećine, Ehma i Dra Pipana obrađena
je zaštita šuma i prirode od ljudi, požara i ostalih elementarnih nepogoda, pošumljavanje
kao i zaštita divljači. Svakako je interesantan prikaz o uređenju šuma,
u kojem je autor (Ing. P. Ostojić) uspio svrhu uređivanja sažeti u nekoliko rečenica:
»...Svrha uređivanja šuma bila ibi:


1) da se sa što većom sigurnošću prikaže stanje šume u doba uređivanja, da
se znade čega u šumi ima,
2) da se odredi etat t. j . koliko se može u šumi posjeći drvne mase, kada, u
kojem vremenu i na kojem mjestu,


3) da se odrede smjernice budućeg gospodarenja,


4) da se na tim temeljima propišu sve mjere za racionalno i trajno iskorišćavanje
i obnovu sastojina.«


1 Uredništvo i uprava: Beograd, Kralja Aleksandra ul. 40. God. pretplata 40 din.


710