DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 7     <-- 7 -->        PDF

alkoholizma. Psihotehnika ima također ulogu kod ustanovljivanja prilagođivanja
radnika na određenu vrst rada. Osim studija vremena i rada,
koji nam daje pod izvjesnim okolnostima potrebne podatke za istraživanje
djelatnosti, mogu nam i rezultati postignuti u Eberswalde-u u Njemačkoj
na Institutu za nauku o šumarskom radu biti! od koristi. Nor maln
a djelatnos t je temeljni! problem, kojeg valja držati u vidu.
S tim u vezi mora se napomenuti i studij oruđa, što ga radnici upotrebljavaju,
a koji je upravo započeo napomenuti institut (Iffa).


Jedna je od najtežih radnja šumskog radnika sječa i obaranje stabala,
te izrada drveta u određene Sortimente, pa je razumljivo, da se
već u početku studija rada u šumskom gospodarstvu ovim radovima
obratila puna pažnja. Taj trud nije bio uzaludan, te se u razmjerno kratkom
vremenu došlo do mnogih korisnih rezultata, koji se već danas postepeno
primjenjuju. Da i čitaoce upoznam s tim rezultatima, nastojaću
ukratko da prikazem najvažnije činioce, koji su odlučni za efekat radova
kod sječe i izrade stabala. Kao kod većine radova tako i kod rušenja i


SI. 1. Iz tečaja šumskih radnika u Rulipol
dingu kod Trauosteina u Bavarskoj. Par
tija od dva člana kod izrade bukovog stabla


Foto: Dr. Z. Vajda.


izrade stabala dolaze u obzir ova četiri najvažnija faktora: 1) najpovoljnije
grupisanje radnika za izvršenje posla; 2) oprema radnika ispravnim
oruđem i odijelom; 3) racionalna izvedba radova; 4) pravedna zarada.


Svaku od ta četiri faktora bitno upliviše na rezultat rada, pa je


konačni efekt rada ovisan o svakom tom pojedinom faktoru.


Ad 1) Već samo grupisanje šumskih radnika kod rušenja i izrade
stabala odlučno je za racionalno iskorišćenje radnog vremena i! za sam
tok posla, te konačno upliviše i na visinu dnevne zarade pojedinog
člana partije.


Ustanovljeno je, da je najpovoljnije da sječu i izradu stabala vrše
radničke partije, koje imaju redovno samo dv a člana.


Da je to najracionalnije, proizlazi i iz same prirode tog rada. Jer
jeda n sam čovjek može da siječe sa sjekirom i ruši tanka stabla do
14 cm, da kreše grane, da premjerava stablo, da iznosi kraće komade,
da guli! koru, da cijepa, da slaže i da prerezuje tanke Sortimente. Za
sječu, rezanje, rušenje i razrezivanje debelog stabla potrebna su dv a
čovjeka. Tako radnička partija sastavljena od dva


čovjeka sa jednom pilom i! ostalim potrebnim oru609