DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 67     <-- 67 -->        PDF

BILANCA MIROVINSKE ZAKLADE ČINOVNIKA KRAJIŠKIH IMOVNIH OPĆINA


ZA GODINU 1938/1939.


Aktiva Bilanca na dan 31. marta 1939. Pasiva


Gotovina: Uložnice . . . Din 1,711.052.02 Imovina zaklade na dan
Efekti: 31. marta 1938. . . .Din 1,577.168.37
strani . . 332.900.— Vjerovnici „ 14.424.09
— tečaj, razlike 332.900 —


domaći . . 49.500 —
tečaj, razlike 6.825.— „ 42.675.— Čisti prihod ,, 162.134.56


Din 1,753.727.02 Din 1,753.727.02


Rashodi Iskaz prihoda i rashoda za rač. godinu 1938/1939. Prihodi


Zakladnicom utvrđeni Kamate uložaka . . . Din 53.484.09
rashodi Din 42.892.63 Prihodi od efekata . . „ 2.540.—


Upravni troškovi (10% Razni prihodi ... . „ 154.203.25
prinos za rač. kontrol.
i blag. poslovanja) . „ 5.200.15


Cisti prihod „ 162.134.56


Din 210.227.34 Din 210.227.34


Računovodstvo kr. banske uprave Savske banovine
Odjeljak za zaklade.


U Zagrebu, 29. IV. 1939.


BILANCA ZAKLADE ZA UZGOJ ŠUMSKO-CUVARSKOG OSOBLJA
ZA GODINU 1938/1939.


Aktiva Bilanca na dan 31. marta 1939. Pasiva


Gotovina: Uložnice . .. . Din 88.920.13 Imovina zaklade na dan
Efekti: 31. marta 1938. .. . Din 123.684.80
domaći . . . 54.700 —


— tečajne razlike 13.675.— „ 41.025.— Čisti prihod „ 6.260.33
Din 129.945.13 Din 129.945.13


Rashodi Iskaz prihoda i rashoda za rač. godinu 1938/1939. Prihodi


Upravni troškovi (10% pri- Kamate uložaka ... . Din 3.114.16
nos za rač. kontrol. i Prihodi od efekata .. . „ 3.829.—
blag. poslova) ... . Din 682.83


Čisti prihod „ 6.260.33


Din 6.943.16 Din 6.943.16


Računovodstvo kr. banske uprave Savske banovine
Odjeljak za zaklade.


U Zagrebu, 29. IV. 1939.


669