DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Kandidacioni odbor predlaže sledeću listu: Pretsednik g. Ing. Petronije Zarić,
potpretsednik Pšibik Franjo, tajnici g. Ing. Makso Stanjković i Ing. Nikola Popjonov,
blagajnik Cebašek Stanko-, odbornici Petar Bambulović, Ing. Antonijević Evgenije, Ing.
Vasilije Polferov, Ing. Marko Topic, Ing. Ivan Sinicki, Ing. Mladen Kovačić, Ing. Živko
Bujić, Ing. Rudolf Krpan, Đuro Plećaš, Ing. Emil Špiler, Ing. Vladimir Špoljarić, Ing.
Vlado Vukmirović; zamenici odbornika: Ing. Mustafa Krajišnik, Ing. čedo Kondić i
Mehmed Jukić. Nadzorni odbor gg. Ing. Joža Štimec, Ing. Miloš Janković, Ing. Aleksandar
Panov, zamenici gg.: Jovan Meselđić, Ing. Duško Kovačević.


Skupština jednoglasno usvaja predloženu listu.


Eventualije:
Čita se dopis o saradnii kulturnih društava u Banjoj Luci. Tekst odgovora izradiće
Upravni odbor.
Tajnik čita pismo bivšeg pretsednika Ing. Mehmeda Balića i poziv na III šumarski
kongres-internacionalni u Finskoj.
Ing. Špoljarić moli da se obnovi i pokrepi prestavka u pogledu postavljanja
šum. inžinjera.
Potpretsednik obaveštava o predlogu bivšeg Ministra Dr. Miljuša o sazivu zajedničke
konferencije Sreskih načelnika i šefova Šumskih uprava u pogledu sprečavanja


devastacije drž. šuma u Vrbaskoj banovini.
Zaključuje se sastanak kod DimitrijevićaSkupština se zaključuje u 11.30 sati.
u 20 satj.
U; Banjoj Luci 21 augusta 1939 god.
Zapisničari:
Ing. M. Stanjković, s. r.
Ing. N. Popjonov, s. r.
Overaći zapisnika:
Ing. R. Krpan, s. r.
Đ. Plećaš, s. r. ´


UPLATA ČLANARINE REDOVITIH ČLANOVA U MJESECU RUJNU GOD. 1939.


Durman Sava, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Fantoni Rajmund, Zagreb Din.
100.— za god. 1939; Maček Stjepan, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Majstorović
Vlado, Nova Gradiška Din. 200.— za god. 1938 i za god. 1939; Marinković Branimir,
Split Din. 120.— za god. 1939. i upis.


Uplata članarine na području Podružnice Beograd: Lowaser Alfred, Beograd
Din. 100.— za god. 1939; Radovanović Dimitrije, Beograd Din. 120.— za god. 1939. i
upis; Trumić Danilo, Srem. Mitrovica Din. 50.— za II. polg. 1935.


Uplata članarine na području Podružnice Ljubljana: Munih Franjo, Ljubljana
Din. 50.— za- II. polg. 1934; Vraničar Martin, Ljubljana Din. 120.— za god. 1939. i upis.


Uplata članarine sa područja Podružnice Sarajevo: Juzbašić Matija, Tuzla Din.
100.—za god. 1939; Šerbetić Adolf, Sarajevo Din. 158.— za god. 1936. i 1937.


Uplata članarine sa područja Podružnice Banjaluka: Mandarić Petar, Banjaluka
Din. 70.— za I. polg. 1939 i upis; Nedimović Dušan, Goražda Din. 50´.— za I. polg. 1935;
Radalj Marko, Drvar Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja Podružnice Skoplje: Opačić Vojislav, Leskovac
Din. 50.— za II. polg. 1939.


Uplata na pretplati za Šumarski List u mjesecu rujnu god. 1939: Šumska uprava
Nova Gradiška Din. 100.— za god. 1939.


667