DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 63     <-- 63 -->        PDF

2. — Zemaljski odbor za propagandu pošumljavaiija dostavio je Udruženju:
okružnicu br. 91/39. od 21. IX. upravljenu svima društvima i ustanovama koje rade
na pošumljavanju. (Uzima se na znanje sa odobravanjem!)
3. — G. prof. Dr. P e t r a č i ć moli gg. odbornike koji službeno dolaze u mjesto
sjednice, pa primaju putni trošak od države, neka ne. uzimaju trošak za put od Udruženja.
(Odobrava se!)
Gosp. predsjednik pita ima li tko još kakovih predloga, a pošto se nitko ne .
javlja, zahvaljuje prisutnima odbornicima i zaključuje sjednicu u 12 sati.


Zaključeno i potpisano.
Predsjednik: Tajnik: u. z.
Ing. Milan Lenarčić. Ing. Mato Gjaić.
Ovjerovljuju gg.:


ZAPISNIK
VI redovne glavne skupštine Podružnice Jugoslavenskog šumarskog udruženja za
Vrbasku banovinu održane dana 27 augusta 1939 god. u Banjoj Luci sa sledećim
dnevnim redom:


1) Otvaranje skupštine i pozdrav pretsednika.
2") Izbor dvojice članova za vođenje i dvojice za overu skupštinskog zapisnika.
3) Izveštaj tajnika i blagajnika.
4) Izveštaj nadzornog odbora.
5) Odobrenje predloga budžeta za 1940 god.
6) Rasprava o stiglim predlozima.
7) Izbor upravnog i nadzornog odbora.
8) Eventualije.


Skupština zakazana za 9 sati pre podne nije se mogla održati usled nedovoljnog


broja članova, te je odložena za 1 sat kasnije kada je otvorena.
Skupština je tekla sledećim redom:
Potpretsednik otvara skupštinu i predlaže za zapisničara Ing. Popionova Nikolu


i Ing. Maksu Stanjkovića a za overaće zapisnika Ing. Krpana Rudolfa i Plećaša Đuru.
Potpretsjednik predlaže da se pošalju pozdravni brzojavi i to:
1) Podbanu Vrbaske banovine Gosp. Petru Cvetkoviću i
2) Jugoslavenskom šumarskom udruženju — Zagreb — Vukotinovićeva br. 2


što skupština jednoglasno usvaja .
Potpretsednik predlaže da se Podružnica pismeno zahvali otsutnom Pretsedniku
Ing. Baliću i tajniku Ing. Sudiću što skupština jednoglasno usvaja.
Tajnik čita prispele brzojavne pozdrave Jugoslavenskog šumarskog udruženja iz
Zagreba i Podružnice iz Sarajeva.
Potpretsednik stavlja na dnevni red izveštaj tajnika i blagajnika, ali skupština
zaključuje da tajnik ne čita izveštaja jer je dostavljen članovima, nego samo da blagajnik
objasni blagajnički izveštaj. Blagajnik objašnjava pojedine stavke i napominje
da je vrlo slab odziv članova kod plaćanja članarine te predlaže da se raspravi pitanje
plaćanja članarine Podružnici. Skupština usvaja da se i nadalje zadrži članarina Podružnici
od 24 Din. godišnje s tim da se i naknadno uplate još neuplaćene članarine
od nazad tri godine, ujedno usvaja predlog blagajnika da Upravni odbor odluči na kojL
će se način naplaćivati članarina za Podružnicu.


665