DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 61     <-- 61 -->        PDF

17. — Predsjedništvo udruženja uputilo je pozdrav g. Ing.. Ivici Frkavicu;,
pretstojniku odjela za šumarstvo banovine Hrvatske. (Uzima sena znanje sa odobravanjem!)
18. —´ Ing. Branko Dereta, šum. savjetnik Direkcije šuma u Novom Sadu obavijestio
je Udruženje dopisom od 28. IX. o. g. da je teško ili gotovo nemoguće organizirati
ekskurziju na Deliiblatske pijeske. (Međutim pošto je skupština odgođena to je
bespredmetno). (Uzima se na znanje!)
19. — Zagrebački šumari članovi J. Š. U. održali su u nedjelju dne 1. X. 1939..
sastanak na kojem je raspravljeno o eventualnoj potrebi reorganizacije J. Š. U. u vezi
sa reorganizacijom države.
Na tom sastanku zaključeno je, da se ništa po tom pitanju ne radi, dok se ne
donese nova uredba o društvima u Banovini Hrvatskoj. Zamoljen je stoga gosp. predsjednik
Ing. Milan Lenarčić, da sjednicu, koja je sazvana za 8. X. odloži na neizvjesno
vrijeme.


20. — Kretanje u članstvu:
Primaju se novi redoviti članovi: Ing. Oska r Jug , gazđ. upravitelj, Kočevje:
Umro je član udruženja i posmrtne pomoći: g. Ing. Vjekoslav Phil 1 p
o v i ć nadšumar u m.
Zahvalili su se na članstvu: Žegarac Pavle, šum. savjetnik Srem. Mitrovica i
Drtik Ivan, šum. savj. Vukovar, pa se brišu iz članstva.


EV. — Izvještaj blagajnika.
1.) G. Oskar Dre mil izvjestio je o stanju blagajne, što je uzeto bez primjetbe
na znanje.
2.) Iskaz dužnika objavljen je i priložen 8. broju Šumarskog Lista. Uspjeh se
pokazao, jer su neki članovi zamolili obročnu otplatu, a neki su odmah počeli i otplaćivati.
3.) Iz Posmrtne pomoći isplaćeno je supruzi pokojnog Ing. Slavka PhHipovića
2.100.— dinara te sada posmrtna pomoć broj 41 člana.


V. — Rasprava o odgodi skupštine:
Beogradska podružnica dopisom od 29. VIII. 1939. br. 72/39. zamolila je predsjedništvo
Udruženja, da se odgodi na neodređeno vrijeme ovogodišnja glavna skupština,
zakazana za 8. X. u Beogradu.


Predsjednik g. Ing. M. Lenarčić, potpredsjednik Dr. Andrija Pet račić
i tajnik Ing. A. Premužić , na osnovu toga predloga zaključili su, da se skupština
odgodi, te nisu poslani pozivi niti je štampan godišnji izvještaj.


Zaključuje se: jednoglasno se odobrava odgoda skupštine na neizvjesno vrijeme,
time da će Odbor na jednoj specijalno sazvanoj sjednici odobriti predračun za daljnji
period iza 1. L 1940. u koliko se do to doba ne dese kakove važnije promjene.


VI. — Reorganizacija udruženja.
Beogradska podružnica u istom dopisu od 29. VIII. br. 72 1939. predložila je
da bi se povela diskusija o eventualnoj potrebi reforme u okviru i načinu organizacije
Jugoslovensfcih šumara. Podružnica ne kani preuzeti inicijativu, ali predviđa mogućnost,
da će članovi željeti nove oblike udruživanja. Potrebno je stoga da se povedu
svestrane diskusije naročitih delegata, koji će u miru i sporazumno proučiti eventualno!
potrebnu reformu udruženja i izraditi konkretan predlog, koji bi se predložio glavnoj;
Skupštini na prihvat.


663