DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Javlja se g. Miklau, koji iznosi cijeli tok razgovora, iz kojega je očito, da su


po njemu iznesene stvari u glavnom primjetbe pojedinaca u diskusiji o navedenim


točkama IV. sjednice, a i te su shvaćene krivo, odnosno uzete kao zaključci odbora-


Kako je to g. Miklau učinio bez loše namjere, uzimlje se njegova izjava na
znanje.


Zaključuje se: desi li se u buduće makar i najmanja indiskrecija o raspravama,
diskusiji ili prethodnim zaključcima Upravnog odbora po ma kojem odborniku, cijeli
će upravni odbor demisionirati, jer je rad u tom slučaju posve nemoguć.


12. — Prilikom posjeta g. prof. Dr. Philippisa Jugoslovenskom šumarskom udruženju
dana mu je za poklon jedna spomenica »Pola stoljeća šumarstva«.
Gosp. prof. Dr. Philippis zahvalio je na povratku iz Firence Udruženju na susretljivosti
i pažnji.
(Uzima se na znanje i odobrava se poklon!)


13. — Ing. A. F. I. Zadnek iz Maribora zamolio je Udruženje da mu povjeri
ekspozituru Šumarskog Lista za Sloveniju i Hrvatsku. (Odobrava se!)
14. — Sarajevska podružnica Jugoslov. šumarskom udruženja obavijestila je
udruženje, da će održati 24. IX. o. g. svoju redovitu glavnu godišnju skupštinu.
Tajništvo je zamolilo g. Ing. Fr a na Ravnika , da zastupa na skupštini
Glavnu upravu, da je pozdravi i zaželi plodan rad.
Sarajevska podružnica međutim obavijestila je dopisom od 20. IX., da je skupština
odgođena na neizvjesno vrijeme. (Uzima se na znanje!)


15. — Banjalučka podružnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja obavijestila
je Udruženje da će održati 27. VIII. 1939. redovnu glavnu skupštinu. (615—1939).
Pretsjedništvo Udruženja pozdravilo je telegrafski skupštinu i zaželilo joj plodan rad.
Podružnica je sa skupštine odaslala telegrafski pozdrav Udruženju, a iz zapisnika
skupštine vidi se, da je u glavnom raspravljano najbolnije pitanje bosanskih
šuma, a to je devastacija. U tom pitanju upućena je i rezolucija Ministarstvu šuma i
rudnika. Izabran je novi odbor, i to: predsjednik Ing. Petronije Zarić, potpredsjednik
Pžibik Franjo, tajnici: gg. Ing. Makso Stanjkovič i Ing. Nikola Popjanov, blagajnik


g. Ščebašek Stanko, odbornici gg. inžinjeri, Petar Bambulović, Eugenije Antonijević,
Vasilije Polferov, Marko Topić, Ivan Sinicki, Mladen Kovačević, Zivko Bujić, Rudolf
Krpan, Đuro Plećaš, Emil Špiler, Vladimir Špoljarić i Vlado Vukmirović. . Nadzorni
odbor: gg. inžinjeri Joža Štimec, Miloš Janković i Aleksander Panov.
(Prima se na znanje s time, da se zapisnik štampa u Šumarskom Listu!)


16. — Prema zaključku IV. red. sjednice Udruženje je zamolilo g. Ministra
šuma i rudnika i g. pomoćnika Ministra šuma, da bi demantirali proizvoljne i netočne
vijesti što kruže u štampi, da je Ministarstvo š. i r. pozvalo njemačke stručnjake za
izradu planova za eksploataciju šuma i pošumljivanje krša.
U tom predmetu primilo je Udruženje ponovo pismo od g. baruna Milana Turkoviea,
Ljubljanske podružnice i nekih članova, koji upozoravaju Udruženje na to,
da je ta ista vijest izašla i u bečkom listu »Südost Echo«, a zatim u Beogradskom
Kurinu, Novostima i Jutarnjem listu te u Trgovinskom tovarišu i nekim drugim slovenskim
novinama.


Međutim je primilo Udruženje obavijest od pomoćnika Ministra šuma Dr. Žarka
Miletića, da je ta vijest sasvim izmišljena i da će biti demantirana, te je to doista i
izvršeno.


(Uzima se na znanje s time, da se o tom članovi obavijeste putem Šumarskog
lista!)


662