DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Dr lng. ZLATKO VAJDA (Ogulin):


O RACIONALNO] ORGANIZACIJI RADA
U ŠUMSKOM GOSPODARSTVU


(ORGANISATION RATIONNELLE DU TRAVAIL DANS
L´ECONOMIE FORESTIERE)


b


Još je koncem prošlog- stoljeća Amerikanac Taylo r posvetio
radu kao produkcionom faktoru u industriji i njegovoj racionalnoj organizaciji
najveću pažnju. On je bio prvi, koji je rad počeo naučno istraživati
i raščlanjivati u njegove sastavne dijelove u cilju njegovog poboljšanja
i racionalizacije. On je prvi postavio pitanja: 1) što se radi;
2) kako se radi; 3) ne može li! se izvjesni rad izvršiti brže, jednostavnije,
bolje i lagodnije, nego što se dosad izvršavao.


Ispravn o provedeni Taylorovi principi kod organizacije i usavršenja
rada donijeli su na raznolikom i ogromnom polju industrijske
djelatnosti čovjekove velike koristi. Međutim se u šumskom gospodarstvu
u tom pogledu do prije nekoliko godina praktički nije ništa uradilo.
A nije se ni moglo, jer svaki ispravni praktični rad u šumskom gospodarstvu
mora imati i svoju teoretsku podlogu, koju mu je mogla
dati tek nauka o šumskom radu, a ta nauka do prije kratkog
vremena nije još uopće postojala.


Razvoj nauke o šumskom radu prikazao sam u Šumarskom listu g.
1938. na str. 585—588. U istom članku prikazana je i organizacija instituta
za nauku o šumskom radu u Kberswalde-u u Njemačkoj (Institut für
forstliche Arbeitswissenschaft — Iffa). Taj je institut svojim višegodišnjim
intenzivnim djelovanjem utvrdio već mnoge norme, koje važe
za šumske radove oko rušenja i izrade stabala kao i za kulturne radove.
Do nekih norma došli su šumski radnici teškim iskustvom mnogih generacija,
te su sada i naučno potvrđene, dok se neke, ustanovljene po
institutu kao najracionalnije, nastoje postepeno da uvedu u praksu sa
ciljem, kako bi se šumskom radniku njegov teški rad olakšao, njegovo
zdravlje i fizička snaga očuvala, a uz to da mu bude osigurana pravedna
ii odgovarajuća zarada.


I u Čehoslovačkoj su shvatili veliku važnost racionalne organizacije
šumskog rada, pa se prošle godine počelo i tamo na tom polju raditi.
Ovaj rad spada tamo u djelokrug instituta za šumarsku politiku u
Pragu, a organizuje ga upravitelj toga instituta dr. Weingar t 1. U
časopisu »Lesnicka prace« objelodanjen je prošle godine članak lng.
Ladislava D e r e r a »Lesni robotnici a ich präca«, u kojem pisac
kaže ovo:


»Preveliko kolebanje u toku gospodarskog razvitka prošle godine
nije ostalo bez utjecaja na radničke plaće. Preniske radničke nadnice
postavljaju drugi važni problem. Osim racionalizacije rada
jedva bi: se našlo drugo sredstvo, da se one
p o d i g n u.«


U savezu s tim napominje se psihologija i fiziologija rada. Preporuča
se studij zamaranja, te sociološko istraživanje problema seobe i


608