DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Min. šuma i rudnika s. br. 268/36 iz slijedećih razloga: 1.) Pravilnikom o uređenju
šum. službe kod općih upravnih vlasti br. 25729/30 određeni su detaljni propisi za
podšumare, kao i za njihovo kretanje u službi, a kod uprave drž. šuma već postoji
zvanje podšumara. — 2.) PJješenjem Ministarstva prosvjete P. br. 21762 od 19. VI.
1936. priznat je apsolventima dvogodišnje niže gozdarske sole rang nepotpune srednje
škole, pa prema tome imadu pravo da budu primljeni u službu kao čin. pripravnici


X. ipolož. grupe, a nakon pripravne službe da polažu stručni ispit i prema § 346 Z. o čin.
da budu postavljani za potšumere III. kl.
(Zaključuje se: da se taj odgovor g. Ing. Ante Ružica dostavi Ljubljanskoj podružnici
Jugoslov. šumarskog udruženja.)


3. — G. Ing. Stjepan Franciškov ić odgovorio je na zamolbu udruženja,
da ne može na ovogodišnjoj skupštini J.Š. U. održati predavanje o putu naših šumara
po Njemačkoj. Ujedno je izvijestio da će taj opis obasizati preko 20O stranica te bi
prema tome bilo teško da se štampa i u Šumarskom Listu, a ne može ništa dalje
javiti bez dogovora sa g. Dr. Žarkom Miletićem.
(Uzima se na znanje!)


4. — Jugoslovensko šumarsko udruženje uputilo je Ministarstvu šuma i rudnika
pretstavku za osnivanje otsjeka za propagandu šumarstva u Ministarstvu. Ministarstvo
šuma i rudnika odgovorilo je dopisom od 14. VIII. 1939. broj 7021 da ne može zasada
pristupiti organizaciji toga otsjeka radi pomanjkanja sredstava i moli za konkretne
podatke i predloge o organizaciji toga otsjeka.
(Zaključuje se: da se predmet povjeri na obradu gosp. Dr. Dragoljubu Petroviću!)


5. — Ljubljanska podružnica dostavila je dopisom od 17. VIII. o. g. izvještaj o
ovogodišnjoj glavnoj skupštini podružnice. Izabran je novi odbor sa pretsjednikom
Dr. Franom Vidieom. (Uzima se na znanje!)
6. — Ljubljanska podružnica J. Š. U. dostavila je dopisom od 17. VIII, 1939.
br. 117 izvještaj o poslovanju podružnice u poslov. godinnt 1938/39. (Br. 603—1939.)
(Uzima se na znanje!)


7. — Na zamolbu udruženja, a u vezi sa pripremama glavne godišnje skupštine
gosp. ing. Andrija Perušić, obavijestio je udruženje da je voljan održati na kongresu
predavanje »Iz naše šumske politike«. (Uzima se sa zahvalom na znanje!)
8. — Marko Piljek kućepazitelj u šumarskom domu u Zagrebu zamolio je udruženje
da bi odobrilo popravak poda u njegovom stanu, pošto je skoro sasvim istrunio
i propao za 10 cm. (Odobrava se s time, da se, čim to vrijeme dozvoli, pod popravi
tako da dođe novi nasip suhog gruha ispod poda i novi pod!)
9. — Prema zaključku IV. sjednice poslao je g. ing. A. Wundszam na ogled
ponuđeno djelo Hempl-Wilhelm: »Die Bäume und Sträucher des Waldes«. Knjige su
pregledali g. Dr. Milan Anić i ing. Gjaić i pronašli da su u potpunom redu.
(Odobrava se, da se nabavka izvrši uz ponuđenu cijenu od 1000.— Din.)


10. — G. Stjepan Tvrtković zahvalio se Udruženju na preporuci za prijem sina
Augustina u Mariborsku gozdarsku školu. (Uzima se na znanje.)
11. — Ministarstvo šuma i rudnika zatražilo je izvještaj o IV. redovnoj sjednici
Upravnog odbora, pošto je uslijed nepažnje jednog odbornika krivo protumačena diskusija
o toč. ../9, IO, 11 i 12.
Na to traženje podnijelo je udruženje odmah hitan izvještaj te je time stvar
za sada likvidirana.
Gosp. predsjednik Lenarčić pozivlje da se javi odbornik, koji je imao prilike da
nakon IV. sjednice s kim razgovara o tom predmetu.


661