DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 58     <-- 58 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


V.
redovne sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane
dne 8. listopada u Biblioteci Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu.
Prisutni: gg. Pretsjednik Ing. Milan Lenarčić, potpredsjednici prof. Dr.
Andrija Petračić i Dr. Dragoljub Petrovi ć, blagajnik Oskar Dremil.
te odbornici: gg. inžinjeri Dr. Milan A u i ć, Marko B a b i ć, Mehmed Balić,
Vladimir Bosiljević, Otmar Miklau, Borislav ´Nikolić, Bora
Obradović, Čiril Rinta r, i Ivan Smilaj.


Ispričali su se: Tajnik ing. Ant e Premuži ć te odbornici: gg. inžinjer:
Andrija Premužić i Vjenceslav R a d o š e v i ć.
O t s u t n i odbornici: gg. inžinjeri Salih Q j i k i ć, Josip M a r č i ć, L j u-
b o m i r Marković i Fran Ravni k.
Predsjeda predsjednik Ing. Milan Lenarčić.
Zapisničar: Ing. Mat i ja G j a i ć.


Prije prelaza na dnevni red predsjednik g. Ing. Milan Lenarči ć komemorira
kratkim govorom pokojnog člana Udruženja g. Slavka Filipovića vlastelinskog
nadšumara i g. Dr. Božidara Herguiu, docenta na šum. poljoprivrednom fakultetu
u Zagrebu.


Odbornici odaju počast pokojnicima ustajanjem i klicanjem »Slava!«


Dnevni red:


1. — Pozdrav predsjednika.
2. — Čitanje zapisnika IV. sjednice i njegovo ovjcrovljenje.
3. —´ Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju Udruženja.
4. — Izvještaj blagajnika o stanju imovine i o uspjehu objavljivanja dužnika.
5.
— Rasprava o predlogu Beogradske podružnice, da se skupština odgodi na neizvjesno
vrijeme.
6.
— Rasprava o predlogu Beogradske podružnice o promjeni organizacije udruženja
u vezi sa reorganizacijom državne uprave.
7. —
Eventualija.
I. —
Pozdrav predsjednika.
U 8.30 h predsjednik g. Ing. Mila n Lenarči ć otvara sjednicu i pozdravlja
prisutne članove. Odmah iza toga prelazi se na:


II. — Čitanje zapisnika IV. sjednice.
Zamjenik tajnika ing. Ma ti ja Gjaić čita zapisnik IV. redovne sjednice, koji
se prima bez primjetbe, te ga nakon´ toga ovjerovljuju gg. prof. Dr. Andrij a Petračić
i Oskar Dremil.


III. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju:
1. — Tajnik udruženja g. Ing. Ante Premužić izvjestio je dne 9. IX. o. g.,
da
je nastupio po drugi puta vojnu dužnost i predao posao g. ing. M a t i j i G j a i ć u.
Uzima se na znanje.


2. — G. Ing. Ant e Ružić , viši savjetnik Ministarstva šuma i rudnika izvjestio
je Udruženje da u pitanju priznanja ranga potšumara apsolvenata Mariborske
gozdarske sole nije potrebno da se provodi promjena lakom, o šumama, kao ni Uredba
660