DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 57     <-- 57 -->        PDF

dolazio sam do zaključka, da te srne nisu nikako svoje ležaje i položaj u terenu zauzele
slučajno, već namjerice obzirom na terenske i vremenske prilike. Mjesto počivanja
zauzele su na zaravanku između višega i nižega terena, odakle imaju dobar
razgled na sve strane. Kako je žestoko duvao i bučio zapadnjak, to se u toj velikoj
buci nisu mogle osloniti na sluh, već jedino na njuh i vid. Poradi takovoga vremena
zauzele su i svoja ležišta, kako to razabiremo i iz priležeće skice, tako da su se prva
tri komada usmjerila proti vjetru i osigurala se sa njuhom, dok je četvrti komad t. j .
srnjak gledao niz vjetar i čuvao smjer prema istoku. Uza to su komadi na lijevom i
desnom krilu malim okretom glave mogli sa vidom čuvati i sjevernu stranu, jer im je
sa te strane radi nepovoljnoga vjetra mogao pomagati jedino vid. Ta strana je bila
za njih i najopasnija, što dokazuje i moj put, koji je bio slučajno s te strane odabran
i kojim sam pod zaklonom mogao neopazice doći u blizinu od 70 m, a da se nisam
trebao bojati da će me miris ili šuštanje (glas) ´Odati. Promatrajući tako mirno teren
i položaj tih srna stvorio sam jasan zaključak, da se srne na ovakovom danu i pod
ovakovim vremenskim prilikama nikako nisu mogle bolje osigurati niti si povoljnije
mjesto za ležaj odabrati. A sve to dokazuje dalje, da divljač radi po svojoj zdravoj
pameti i po svome razumu. Dobro mi je rekao jednom zgodom lugar Karlović: divljač
nije učena, ona je mudra!


Klečeći tako iza stabla čitavih deset minuta i vukući se po snijegu promočila
mi se odjeća i postajalo mi studeno, stoga se lagano uspravim i napola pokažem iza
stabla. Prva me je opazila najgornja srna, koja je i imala u zadaći pasku na moju
stranu, i odmah se podigla te za tren gledala ravno prema meni, a u slijedeći hip
planula su sva četiri komada i u skoku izgubila se prema vrhu kose. Na licu mjesta
ustanovio sam još jednom točno ležaje u šušnju, koje su srne razgrebavši snijeg zauzele
i prema tome nacrtao sam skicu, koja se nalazi uz terenski nacrt.


Iza toga prošao sam sa lugarom sve one predjele, gdje bi se imao medvjed
zadržavati, ali na snijegu nije bilo od njega nigdje nikakova traga, kao da je u zemlju
propao. No već slijedeći dan 10. marta t. g. dobio sam pismenu obavijest od čuvara,
da je u zoru toga dana naišao na svježi veliki medvjeđi trag, koji je vodio iz strane
nad potokom Kamačnikom, i slijedio trag preko revira do Cukorove poljane, gdje je
već bilo prokopnjelo i gdje je trag u kopnici izgubio. Prema tome izlazi, da je medvjed,
kojega sam dan prije tražio, bio u stijenama strme obale potoka Kamačnika, nikako
udaljen od mene više od 1 kim zračne linije t. j . od mjesta gdje sam prošloga dana
promatrao srne. U tim stijenama rastu nekolike kržljave tise i pružaju svoje dugačke
tamnozelene grane uza sivi vapnenac. I zaklonjen jamačno jednom takovom tisovom
granom nepomično je sjedio medvjed čuvajući dobro svoj trag i svojom krupnom i
mudrom glavom gledao prema Bjeljavini i tako prazna želuca istrajao na mjestu dva
dana, dok prokopni snijeg, koji ga je tako neugodno zatekao i zapriječio u njegovim
skrovitim putevima.


Kako o gore navedenim činjenicama u ovome stepenu nisam prije ništa čuo niti
što o tome gdje čitao u našoj ili stranoj literaturi, molim gg. drugove, da po ovome
predmetu svoja opažanja ovdje ili u kojemu od naših lovačkih listova priopće radi
daljega proučavanja.


Ing. Zl. Turkalj, Ogulin


659