DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 54     <-- 54 -->        PDF

šine kao i u svim ostalim postrojenjima za preradu drveta sa potrebnim
izmenama i modifikacijama, da bi se iste prilagodile nameni i što efikasnijem
dejstvu.


Jedina iznimka je učinjena sa beskonačnom testerom. Načinjen je
kratak prikaz beskonačnih testera u fabrici automobila »Rennault« radi
efikasnosti i izvanrednih rezultata, koji su njima postignuti.


Karakteristično je, da se u takvoj jednoj industriji, koja nije specifično
drvena, tehničkom momentu mašinske obrade daje možda veća
važnost nego u isključivo i! specifično drvarskoj industriji Dok kod čisto
drvarske industrije i u Francuskoj još uvek caruje tradicija i konzervativno
shvatanje, dotle drvarska industrija vezana za jednu veliku i impulsivnu
automobilsku industriju podleže uticaju ritma i modernizacije
uslovljene neprekidnom utakmicom i oštrom međusobnom konkurencijom
pojedinih preduzeća.


I od takve veze drvarska industrija može da ima pa i ima nesumnjive
dobitke i koristi, ako se stvar objektivno razmatra.


RESUME.


Dans ce travail on a suivi l´emploi du bois dans la construction des carrosseries
d´automobiles, depuis son entree ä l´usine sous forme de grumes jusqu´ä sa transformation
finale en piece de carrosserie en passant par les differents stages: approvisionnement,
sciage de grumes en plateaux d´eipaisseurs Standard, sechage naturel
ou artificiel, debit de plateaux et usinage, controls de la qualite du travail etc.


Les machines ä bois ne sont pas etudiees dans ce travail, mais on a souligne
le fait qu´avec les seies ä rutoan, on a obtenu chez »Rennault« des resultats d´un rendement
considerable.


L´industrie oonternporaine a remplace le bois par des materiaux plus resistants
et plus durables, mais le bois n´a pu etre elimine completement de la fabrication des
vehicules modernes pour la simple raison qu´avec les-memes proprietes physiques ct
mecaniques et en meme prix, on n´a pu lui trouver de remplacant approprie. V. D.


SAOPĆENJA


DIVLJAČ U ODNOSU PREMA VREMENISKIM PRILIKAMA


Već duži niz godina pratim kretanje visoke divljači naročito medvjeda i u tu
svrhu izdao sam točne upute čuvarskom osoblju. U februaru i početkom marta 1939.
bilo je nenormalno toplo vrijeme i kako je bilo bez snijega i kopno u nižim regijama,
to je medvjed izišao iz brloga ranije i neopazice se bez traga uputio u pašu u svoja
običajne predjele. Tako je bio početkom marta u reviru 3 Kozarac u odjelu Podkamačnik,
gdje je raskapao stare klade za crvima i mravinjake, te kopao različito žilje
i prve trave. Dne 7. marta t. g. kasno u večer vraćao se čuvar sreza Kozarac iz
zaselka Brezova Poljana prema Vrbovskom. Kako je bilo naoblačeno i mrklo, svijetlio
si je putem ručnom svijetiljkom na ulje. Kad je došao oko 11 h noći prečacem nad
Vrbovsko i prije no što je izašao na šum. izvoznu cestu, opazi oko dvadeset i pet
koraka pred sobom, a sa svoje lijeve strane, kako se nešto ovisoko primiče prema
njegovoj stazi. Videći, da je to nekakova divljač, stane uza jedno stablo. Međutim


656
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 55     <-- 55 -->        PDF

POD-UAMAĆN1U


Lceci-id


mieslo <3^|e )« Jfc´uvor opatio medvjeda


(.) micsto g^l*- I«2- medvjed t»


fr-aa, medv|

41 l<2-L.c»ji srn a


stane i divljač i za tren propne se i podigne. U slabom svijetlu laterne opazi čuvar
velikog medvjeda, gdje uspravljen na zadnjim nogama gleda ravno prema njemu .
prema svijetiljci. Uplašio se dosta, ali je ostao na mjestu. Kad je medvjed vidio, da
se čuvar ne miče, prvi je prekinuo šutnju i uz duboki i promukli u-a-u spust, se na
zemlju i okrene, otkuda je i došao. To je bik* u 11 h noći, a pred zoru oko 4 h počeo
fe pada i snijeg i do dana zapao za dobar dlan. Čuvar je odmah sutradan 8. marta
zv S o šum upravi svoj susret sa medvjedom, a šum. uprava dostavila izvještaj


657
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 56     <-- 56 -->        PDF

istoga dana meni. Slijedeći dan 9. III. u jutro ja sam bio sa čuvarom u Podkamačniku ;
i čuvar mi je pokazao točno mjesto, gdje se je sa medvjedom sastao. Uza to mi je :
priopćio, da je 8. III. sav revir prošao, ali nigdje nije mogao naći na novo zapalom
snijegu traga od medvjeda. Meni je dobro poznat taj medvjed unatrag više godina,
to je mužjak, star i jak primjerak.


Po mjestu, gdje je čuvar medvjeda sastao, i smjeru, kojim je išao, odmah sam ,
pomislio, da je medvjed nekoliko sati ranije zaćutio, da će pasti snijeg, a kako se bio
od brloga (u susjednim drž. šumama) već dosta odalečio, odlučio je da nade privremeno
sklonište u okomitim stijenama nad rijekom Dobrom nasuprot željezničke pruge,
no kako ga je u tome opaziOi čuvar, nije mi bilo jasno, da li je tamo i otišao. Tako
je glasila moja pretpostavka. Taj dan, kad sam bio u šumi, duvao je vrlo jak vjetar
zapadnjak,* tresao i tutnjao da se moralo glasno govoriti, da bi se mogle riječi
razumjeti. Predložim čuvaru da prokrstarimo šumom, možebit bi se ukazao danas gdje :
trag od medvjeda, jer sam držao da bez hrane medvjed neće moći dulje od dan dva
na mjestu izdržati, kad mu je želudac već naučio iza zimskog mirovanja da hranu
uzima.


Idući tako u velikom vjetru i po snijegu, ja naprijed, a lugar iza mene kroz
predjel Pod oko 11 h pred podne opazim na jednom povišenom zaravanku sa porjeđom
bukovom sastojinom, na udaljenost od 80 m komad srneće divljači, gdje leži na snijegu
meni rebrimice sa glavom prema gore, dakle meni desno. Dadem rukom otraga lugaru
znak i on se stisne na mjestu, a ja prikleknem iza prvoga stabla pred sobom. Pogledam
kroz dalekozor i vidim točno srnu, ženski komad. Znao sam, da se u ovo doba
srne još zajedno zadržavaju. Pogledam lijevo, vidim još jedan komad, leži koso od
mene i gleda prema gore. Kroz dalekozor vidim, da je i to srna. Dvije srne, mora biti
i srnjak negdje. Gledam lijevo, desno, više, čini mi se da na lijevo vidim hrbat još
jednog komada između stabala, ali stalno ne mogu utvrditi. Pomaknem se stoga iz
mog zaklona i odšuljam se prignut do slijedećega stabla lijevo i naprijed. Gledam i
vidim treći komad, okrenut je točno od mene, vidim mu zadak, hrbat, vrat i glavu.
Kroz dalekozor vidim, da je i to srna. No negdje bi morao biti srnjak. Zanimalo me,
da vidim, kako je pognao i što imade na glavi. Gledam još na lijevo, više, niže, no
ne vidim srnjaka. Povučem se još par metara naprijed i niže, da dobijem bolji razgled
između stabala po terenu. Sad vidim i četvrti komad posve niže, na jednom gričiću
nad udolicom, leži meni porebarke i gleda u posve protivnom smjeru od prvog komada,
u stranu prema dolini. Velika trokutasta glava, a i među ušima se prostim okom nešto
zapaža, biće srnjak. Gledam kroz dalekozor i vidim mu rogove u mašini (liku), ali
mi se jedna grana pred njim isprečila i ne vidim vrh rogova, odnosno vidim i iznad
te grane nešto se miče, ali vjetar duva i trese, stoga ne znam da li se grana miče
na vjetru ili srnjak kreće rogovima. Ako su iznad grane još vrhovi rogova, onda je
dobar srnjak i dobro je pognao. Kako to nikako sa ovoga mjesta nisam mogao točno
razlučiti, odlučim još naprijed. Radi boljega zaklona pođem s toga najprije natrag i
spustim se na niže a onda se potuljen prikradem zaklonjen lijevo i naprijed do jedne
bukve. Sad nisam više udaljen od srnjaka ni 70 m i sa ovoga nižega položaja dobro
ga gledam. Kroz dalekozor vidim točno dlakave šesteračke rogove, krupne, visoke
dva puta kao uši, dakle oko 30 cm, nažalost dosta usko postavljene, a kad toga ne
bi bilo, vrijedili bi kad dozore kao odlična trofeja. Srnjak je glavom okretao i gubicom
si oko bedara nešto čistio, ali u tome vjetru i trešnjavi nikako za mene nije znao.
Čitavih deset minuta sa tog mjesta promatrao sam sva četiri komada i sve jasnije


* To je u stvari južni (topao) vjetar, ali radi konfiguracije terena ispoljava se
kao zapadnjak, dok hladan vjetar t. i. bura (sjevernjak) dolazi ovdje većinom kao
istočnjak odnosno sjeveroistočnjak.
658
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 57     <-- 57 -->        PDF

dolazio sam do zaključka, da te srne nisu nikako svoje ležaje i položaj u terenu zauzele
slučajno, već namjerice obzirom na terenske i vremenske prilike. Mjesto počivanja
zauzele su na zaravanku između višega i nižega terena, odakle imaju dobar
razgled na sve strane. Kako je žestoko duvao i bučio zapadnjak, to se u toj velikoj
buci nisu mogle osloniti na sluh, već jedino na njuh i vid. Poradi takovoga vremena
zauzele su i svoja ležišta, kako to razabiremo i iz priležeće skice, tako da su se prva
tri komada usmjerila proti vjetru i osigurala se sa njuhom, dok je četvrti komad t. j .
srnjak gledao niz vjetar i čuvao smjer prema istoku. Uza to su komadi na lijevom i
desnom krilu malim okretom glave mogli sa vidom čuvati i sjevernu stranu, jer im je
sa te strane radi nepovoljnoga vjetra mogao pomagati jedino vid. Ta strana je bila
za njih i najopasnija, što dokazuje i moj put, koji je bio slučajno s te strane odabran
i kojim sam pod zaklonom mogao neopazice doći u blizinu od 70 m, a da se nisam
trebao bojati da će me miris ili šuštanje (glas) ´Odati. Promatrajući tako mirno teren
i položaj tih srna stvorio sam jasan zaključak, da se srne na ovakovom danu i pod
ovakovim vremenskim prilikama nikako nisu mogle bolje osigurati niti si povoljnije
mjesto za ležaj odabrati. A sve to dokazuje dalje, da divljač radi po svojoj zdravoj
pameti i po svome razumu. Dobro mi je rekao jednom zgodom lugar Karlović: divljač
nije učena, ona je mudra!


Klečeći tako iza stabla čitavih deset minuta i vukući se po snijegu promočila
mi se odjeća i postajalo mi studeno, stoga se lagano uspravim i napola pokažem iza
stabla. Prva me je opazila najgornja srna, koja je i imala u zadaći pasku na moju
stranu, i odmah se podigla te za tren gledala ravno prema meni, a u slijedeći hip
planula su sva četiri komada i u skoku izgubila se prema vrhu kose. Na licu mjesta
ustanovio sam još jednom točno ležaje u šušnju, koje su srne razgrebavši snijeg zauzele
i prema tome nacrtao sam skicu, koja se nalazi uz terenski nacrt.


Iza toga prošao sam sa lugarom sve one predjele, gdje bi se imao medvjed
zadržavati, ali na snijegu nije bilo od njega nigdje nikakova traga, kao da je u zemlju
propao. No već slijedeći dan 10. marta t. g. dobio sam pismenu obavijest od čuvara,
da je u zoru toga dana naišao na svježi veliki medvjeđi trag, koji je vodio iz strane
nad potokom Kamačnikom, i slijedio trag preko revira do Cukorove poljane, gdje je
već bilo prokopnjelo i gdje je trag u kopnici izgubio. Prema tome izlazi, da je medvjed,
kojega sam dan prije tražio, bio u stijenama strme obale potoka Kamačnika, nikako
udaljen od mene više od 1 kim zračne linije t. j . od mjesta gdje sam prošloga dana
promatrao srne. U tim stijenama rastu nekolike kržljave tise i pružaju svoje dugačke
tamnozelene grane uza sivi vapnenac. I zaklonjen jamačno jednom takovom tisovom
granom nepomično je sjedio medvjed čuvajući dobro svoj trag i svojom krupnom i
mudrom glavom gledao prema Bjeljavini i tako prazna želuca istrajao na mjestu dva
dana, dok prokopni snijeg, koji ga je tako neugodno zatekao i zapriječio u njegovim
skrovitim putevima.


Kako o gore navedenim činjenicama u ovome stepenu nisam prije ništa čuo niti
što o tome gdje čitao u našoj ili stranoj literaturi, molim gg. drugove, da po ovome
predmetu svoja opažanja ovdje ili u kojemu od naših lovačkih listova priopće radi
daljega proučavanja.


Ing. Zl. Turkalj, Ogulin


659