DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 54     <-- 54 -->        PDF

šine kao i u svim ostalim postrojenjima za preradu drveta sa potrebnim
izmenama i modifikacijama, da bi se iste prilagodile nameni i što efikasnijem
dejstvu.


Jedina iznimka je učinjena sa beskonačnom testerom. Načinjen je
kratak prikaz beskonačnih testera u fabrici automobila »Rennault« radi
efikasnosti i izvanrednih rezultata, koji su njima postignuti.


Karakteristično je, da se u takvoj jednoj industriji, koja nije specifično
drvena, tehničkom momentu mašinske obrade daje možda veća
važnost nego u isključivo i! specifično drvarskoj industriji Dok kod čisto
drvarske industrije i u Francuskoj još uvek caruje tradicija i konzervativno
shvatanje, dotle drvarska industrija vezana za jednu veliku i impulsivnu
automobilsku industriju podleže uticaju ritma i modernizacije
uslovljene neprekidnom utakmicom i oštrom međusobnom konkurencijom
pojedinih preduzeća.


I od takve veze drvarska industrija može da ima pa i ima nesumnjive
dobitke i koristi, ako se stvar objektivno razmatra.


RESUME.


Dans ce travail on a suivi l´emploi du bois dans la construction des carrosseries
d´automobiles, depuis son entree ä l´usine sous forme de grumes jusqu´ä sa transformation
finale en piece de carrosserie en passant par les differents stages: approvisionnement,
sciage de grumes en plateaux d´eipaisseurs Standard, sechage naturel
ou artificiel, debit de plateaux et usinage, controls de la qualite du travail etc.


Les machines ä bois ne sont pas etudiees dans ce travail, mais on a souligne
le fait qu´avec les seies ä rutoan, on a obtenu chez »Rennault« des resultats d´un rendement
considerable.


L´industrie oonternporaine a remplace le bois par des materiaux plus resistants
et plus durables, mais le bois n´a pu etre elimine completement de la fabrication des
vehicules modernes pour la simple raison qu´avec les-memes proprietes physiques ct
mecaniques et en meme prix, on n´a pu lui trouver de remplacant approprie. V. D.


SAOPĆENJA


DIVLJAČ U ODNOSU PREMA VREMENISKIM PRILIKAMA


Već duži niz godina pratim kretanje visoke divljači naročito medvjeda i u tu
svrhu izdao sam točne upute čuvarskom osoblju. U februaru i početkom marta 1939.
bilo je nenormalno toplo vrijeme i kako je bilo bez snijega i kopno u nižim regijama,
to je medvjed izišao iz brloga ranije i neopazice se bez traga uputio u pašu u svoja
običajne predjele. Tako je bio početkom marta u reviru 3 Kozarac u odjelu Podkamačnik,
gdje je raskapao stare klade za crvima i mravinjake, te kopao različito žilje
i prve trave. Dne 7. marta t. g. kasno u večer vraćao se čuvar sreza Kozarac iz
zaselka Brezova Poljana prema Vrbovskom. Kako je bilo naoblačeno i mrklo, svijetlio
si je putem ručnom svijetiljkom na ulje. Kad je došao oko 11 h noći prečacem nad
Vrbovsko i prije no što je izašao na šum. izvoznu cestu, opazi oko dvadeset i pet
koraka pred sobom, a sa svoje lijeve strane, kako se nešto ovisoko primiče prema
njegovoj stazi. Videći, da je to nekakova divljač, stane uza jedno stablo. Međutim


656