DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 49     <-- 49 -->        PDF

konačne obrade plaća se prema izvršenom poslu kod izrade u serije uli
na sat kod ostalih poslova. Ugradnja delova u karoserije i klasiranje
delova u magazinu plaća se po broju sklopljenih karoserija.


Hronometrisano plaćanje radne snage zavisi od dobre organizacije
u ateljeima, redovne pripreme materijala za rad, logičnog napredovanja
komada, koji se obrađuje u lancu, maksimalnog iskorišćenja mašina
velikog kapaciteta, usavršavanja alata, oblika delova, koji se izrađuju i
savršenstva mašina velikog kapaciteta.


Režiski : troškovi . Ispitivanje računa isplata, opšte režijeračuna rada u ateljeima omogućuje kontrolu režiskih troškova. Za svaki
atelje ustanovljen je jedan procenat režiskih troškova, koji se smatra kao
normalan. Uporedenje sa tim normalnim procentom režiskih troškova
omogućuje da se otkriju anonnalni troškovi i da se preduzmu mere da se
istil ne ponove.


Kontrola kvaliteta rada


Kontrola kvaliteta rada pri izradi drvenih delova karoserija svodi
se na tri glavne tačke i to:


(fc _
__
-


SI. 4. Drveni skelet karoserije autobusa »Renault«
Foto lng. Delić.


1) kontrola upotrebe materijala, koji se sastoji iz kontrole iskorišćavanja
doznačenog drveta. Odnos između stvarne potrošnje i doznačene
količine računa se svakih 15 dana za svaku vrstu i svaku debljinsku
klasu dasaka. To omogućuje da se uoče debljine, čije je iskorišćavanje
nedovoljno i da se traže uzroci i lek.


2) Kontrola radne snage sastoji se u periodičnoj reviziji; hronomcirisanih
plata radnika i u traženju mogućnosti! da se iste reduciraju. Ispitivanje
vanrednih troškova i proučavanje mogućnosti njihovog smanjivanja
uzima se u razmatranje.


3) Kontrola preciznosti izrade Specijalni nameštenici vrše ulogu
kontrolora i brinu se o dobroj izradi i održavanju propisa trasiranja, nadgledaju
precizan rad struganja i isporuke gotovih delova. Pri konačnojizradi: radnici, koji montiraju karoserije, verificiraju svaki prvi i zadnji
drveni deo jedne serije, da se uvere, da su operacije, koje su prethodile,
ostvarene sa dozvoljenim odstupanjima.


651