DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 48     <-- 48 -->        PDF

u glavnom potrošnja dasaka. Da bi se uravnotežilo trasiranje, druga
grupa je podeljena na komade srednje veličine i sasvim male.


Sledeći propisi se primenjuju kod trasiranja:
1) nikada se ne trasiraju na daskama samo srednji i mali komadi;
2) prvo se trasiraju samo veliki komadi, tako da se daska ispuni! do
maksimuma; 3) iza toga se ispunjuju daske trasiranjem srednjih komada,
u koliko je to moguće; 4) trasiranjem malih dasaka popunjava se i završava
ostatak daske; 5) što više smanjiti broj i važnost velikih komada
onih debljina, gde bi iskorišćavanje bilo slabo, realizujući lepljenjem manjih
komada te velike komade predviđene planom.


t


Amelioracija odnosa—. Taj odnos zavisi! od količine


otpatka pri definitivnoj obradi i formiranju konačnih oblika i zavisi od
sledećih faktora: 1) od debljine suvih dasaka; kao što je napred naglašeno,
dozvoljena tolerancija je 1 mm, koja se ne srne premašiti; 2) od


SI. 3. Stovarište grade sa strugarskom dvoranom (u pozadini) fabrike »Renault«.
Foto Ing. Delie.


kalibra grubog prerađenog dela; kalibri treba da su što preciznije izrađeni
i minimalna tolerancija se dozvoljava; trasirati! što bliže kalibru i
linije dvaju susednih komada treba da se poklapaju; 3) od trasiranja;
trasiranje treba da je precizno pomoću dobro zarezane pisaljke; 4) od
oblika delova, koji su često vrlo komplikovani i koje treba praviti što
jednostavnije; 5) od raspodele i ponovne upotrebe škartiranih delova,
svi delovi, koji iz bilo koga razloga ne mogu biti ugrađeni u karoseriju,
popravljaju se i prepravljaju prema najpovoljnijim mogućnostima ponovne
upotrebe.


Cen a radn e snage . Sve manipulacije i operacije prerade suvih
dasaka, dok se ne dobiju konačno izrađeni drveni delovi, pod udarom
su hronometrisanih cena.


Po pravilu radna snaga u radionicama za grubu preradu plaća se
po toni doznačenog drveta. Rad se obavlja u lancu 1 manje ili veće postignuto
iskorišćavanje utiče na određivanje koeficijenta plate. Rad


650