DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 44     <-- 44 -->        PDF

4) unutarnje pukotine su posledica unutarnjih naprezanja kad ista
postanu intenzivnija i dugotrajnija; te pukotine su nevidljive spol ja i
teško im je naći leka, ako su jednom prouzrokovane;


5) vi´toperenje dasaka prouzrokuje naglo sušenje i! rđavo slaganje,
naročito kod dasaka malih debljina;


6) iz razloga još nedovoljno objašnjenih dešava se da u sušnici
drvo bude napadnuto jednom vrstom gljivica iz familije Mucoriinnae,
koje se vrlo brzo razviju na površini dasaka, gde nađu pogodan teren
i sprečavaju drvo da se pravilno suši; intenzivno parenje od dva sata
prouzrokuje skoro uvek njihovo iščezavanje.


Sušenje savijenih komada


Savijeni komadi drveta vrlo se često upotrebljavaju u izgradnji
karoserija automobila, no u zadnje vreme su potisnuti na razne načine
lepljenim i sastavljenim komadima. Sušenje tih savijenih komada je vrlo
osetljivo, jer oni ne podnose vlagu za vreme sušenja. Za to je potrebno
specijalno sušenje i specijalan tovar vagoneta samo savijenog drveta.
U tome slučaju otpada prethodno parenje i! savijeni komadi se suše u
potpuno suvoj atmosferi (20—25%). Sušenje počinje kod 30° C i završava
se oko 55° C i traje prosečno 6 dana.


Sirove i suve daske


Uzevši u obzir da se za potrebe automobilske industrije nabavljaju
prvoklasni trupci!, bez anatomskih grešaka, sa što manje čvorova, zdravi
il cilindričnih oblika, otpadak pri! struganju trupaca u daske je neznatan.
Tako se u fabrici »Renault« iskorišćavanje penje do 90%. Gubitak od
10% otpada na piilotinu (4%) i otpatke pri krajčenju (6%), što je zaista
zadovoljavajući rezultat.


Pri sušenju dasaka drvo gubi jedan deo svoje slobodne i apsorbovane
vode ii podleže smanjivanju zapremine i težine. Promena zaprcmine,
zapreminsko utezanje, koje prouzrokuje nejednako utezanje triju
osnovnih dimenzija (tangencijalno, radijalno i osovinsko, uzdužno) i koje
varira u zavisnosti! od vrste drveta, provenijencije, porasta (širine godišnjih
prstenova i si.), računa se prosečno da je 10% za sve vrste drveta.
Gubitak težine dasaka pri! prelazu iz sirovog stanja u suvo na zraku
(15%) ceni se jednom prosečnom cifrom od 300 kg po kubnom metru
drveta. Smatra se naime, da sirovo drvo ima prosečnu specifičnu težinu
1, koja varira u zavisnosti od vrste drveta. Za drvo suvo na zraku (15)
uzima se pri obračunima da ima u zavisnosti od vrste drveta sledeću
specifičnu težinu: bukva 0,70, jasen 0,72, »Grand bassam« 0,50—0,60.


Snabdevanje sa suvim daskama


Snabdevanje fabričkih radionica suvim daskama, koje se prerađuju
u konačne oblike potrebne za izgradnju karoserija, izaziva razne poteškoće
iz sledećih razloga.


Relativno velika dnevna i mesečna potrošnja suvih dasaka otežava
redovno snabdevanje radi čestih promena modela oblika, koji se izrađuju
od drveta, što iziskuje čestu promenu vrste drveta i još češću promenu
debljine dasaka, da bi se izbegao suvišan otpadak. Osim toga na stova


646