DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 40     <-- 40 -->        PDF

temelju izrađenih i praktično isprobanih »tabela postupka sušenja«, koje
su ovisne o debljini dasaka i o vrsti drveta, koje se suši.


U principu i bez obzira na vrstu drveta praktikuje se autoregulacija
tih varijacija vlage i temperature, ako je debljina dasaka manja od
40 mm. Kada je grejanje maksimalno, komore se prepuste same sebi1,
samo se svaki sat meri stupanj vlage i temperature u unutrašnjosti
komore i sušenje se obustavi, kada je temperatura 75" C, a relativna
vlaga 20%.


Ako je debljina dasaka 40 mm ili prelazi 40 mm, ne primenjuje se
autoregulacija. Ovaj grubi postupak izazvao bil pukotine i: unutarnje
prskotine kod dasaka debljih od 40 mm. U tim slučajevima se primenjuju
»Tabele postupka sušenja«. Da bi se ispravno prümenile te tabele, potrebno
je danomice kontrolisati stupanj vlažnosti: tovara pomoću probnih
merenja određenih dasaka tovara i na svaki procenat dobijene vlage
drveta podešava se stupanj vlage i temeperature u komorama.


Ti stupnjevi; vlage i temperature za razne vrste drveta datil su u
»Tabeli postupka oko sušenja«, koju ovde navodimo.


Ova je tabela računata za debljinu dasaka od 40 mm i! ako se suše
deblje daske, treba temperaturu smanjiti: za 2" C za svakih naknadnih
25 mm.


Primena tabele i kontrola sušenja


Procenat vlage drveta se dobije pomoću probnih dasaka, koje se
važu svaki! dan, a dobijeni! podaci služe za određivanje modifikacija tokom
primene tabele postupka oko sušenja i za kontrolu opadanja stepena
vlage drveta, koje se suši u toku operacije sušenja. Za kontrolu vlage
tovara uzimaju se dve probne daske, koje se postave na vrh tovara i
važu se kroz naročiti otvor na plafonu komore. Iz promena težine probnih
dasaka, koje se suše, računa se i promena stupnja vlage drveta na
taj način, što se izračuna primarni početni: stepen vlage drveta pre
sušenja. U tu se svrhu uzme 6 probnih prizmi! od 5 mm debljine, po 3 sa
svakog kraja jedne daske. Probne prizme uzimaju se iz sredine daske,
kako pokazuje si. br. 1.


WZZsZZz.


si. i.


Nakon što se odstrani pilotina il probne prizme dobro očiste, one
se važu, da se dobije njihova mokra težina Tm. Zatim se probne prizme
stavljaju u laboratorijske električne sušionice, dok ne dobiju konstantnu
težinu (uz temperaturu 100—110", za meko drvo do 105° C, a za tvrdo do
110° C), da bismo dobili njihovu suvu bezvodnu težinu Tb. Po formuli


HV. = 100 S^S.


dobijemo procenat vlage drveta pre sušenja.
Primer: Tm = 60, Tb = 40


642