DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Stupanj vlage sirovog mokrog drveta, koje dolazi u tvornicu, varira
prema vrsti drveta, provenienciji, periodu obaranja, atmosferskim
prilikama itd. Radi toga mogu se dati samo približni srednji podaci
stupnja vlage po vrstama drveta u oblom stanju, koje dolazi na stovarišta
tvornica. To su: za bukvu približno 80%, za jasen približno 50%,
za »Grand Bassam« približno 60%.


Prirodno i veštačko sušenje


U automobilskoj industriji vlada uverenje, da je najjednostavnije
sušenje i da daje najbolje rezultate za upotrebu drveta u konstrukciji
karoserija prirodno sušenje na zraku. Ali sporost prirodnog sušenja (1
godina po 1 cm debljine) primoravala bi fabrike da čuvaju velike količine
dasaka na stovarištu. (ilavne nezgode, koje bi proizilazile iz te činjenict
bile bi: 1) veliki tereni potrebni za stovarišta rezane grade; i 2) veliki
stokovi rezane grade ne bi bili dovoljno elastični i teško bi se prilagodavali
čestim promenama modela il tipova kola. Iz toga razloga u tvornicama
automobila usvojeno je veštačko sušenje u sušionicama. Za
vreme veštačkog sušenja u sušionicama drvo se suši u atmosferi, koja
je postepeno sve toplija i sve suvlja, u srazmeri kako proces sušenja
napreduje.


Nasuprot uveren.´u. koje vlada u odeljenjima za preradu drveta
automobilske industrije, da prirodno sušenje daje bolje rezultate od veštačkog,
pariški inženjer Mr. R. Solomon, inženjer E. C. P., dokazuje na
temelju stečenog iskustva i proučavanja, da daske sušene veštačkim putem
u sušionicama daju drvo isto tako dobro, možda i bolje i za svaku
upotrebu, pod uslovom da se pri veštačkom sušenju vodi: naročita pažnja
i kontrola i da se proces sušenja vrši po naučnim principima potvrđenim
praktičnim iskustvom.


Ing. R. Solomon, koji je direktor velikih pariških sušiona drveta
pri, jednoj fabrici nameštaja, sa širokim praktičnim iskustvom i nesumnjive
kompetencije u tome području, tvrdi, da drvo sušeno veštačkim
putem nadmašuje znatno u pogledu svoje kvalitativne upotrebljivosti
drvo sušeno prirodnim putem, ali pod uslovom, kao što smo napred
spomenuli!, da se proces veštačkog sušenja precizno kontroliše i sprovodu
po naučno utvrđenim i praktično potvrđenim normama.


Sušionice


Za veštačko sušenje drveta a sušionicama postoje dve osnovne
procedure:


1) Sušenje u sušionicama »tunel«. Sirovo mokro drvo ulazi sa jedne
strane, pomiče se sušeći se i nailazi na sve topliju atmosferu, koja postepeno
postaje sve suvlja i suvlja i izlazi na drugu stranu sušnice »tunela«.
Dakle temperatura i stupanj vlage variraju u prostoru. Ove vrste sušionica
su pogodne za daske malih debljina i za vrste drveta, koje se
lako suše (jela, topola i: si.).


2) Sušenje u sušionicama »komora«. U ovom slučaju ćela sušnica
se napuni istovremeno i tovar drveta je nepomičan. Temperatura i stupanj
vlage variraju u vremenu. Iste se prave sa prirodnom ili veštačkom
ventilacijom (električnom).


639