DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 36     <-- 36 -->        PDF

računaju na osnovi željenih debljina suvog drveta i neizbežnog utezanja


prilikomdebljine:
veštačkog sušenja u sušionicama. Sledeći podaci daju te
Deblj. suvog
drveta m/m 19 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110
Deblj. mokrog
drveta m/m 20,5 27,5 32,5 37,5 43 48,5 54 59,5 64,5 75.5 86 97 108 111


Tolerancija dozvoljena pri struganju je ± 1 mm. Prosečan kapacitet
struganja je 2,5 — 3 m3 za 1 sat u zavisnosti od vrste drveta i
debljine trupaca. Posle konačnog krajčenja dasaka pomoću jedne male
beskonačne pile otpaci se šalju u kotlarnu, a pilotina se stavlja u džakove
i prodaje.


Ispiljene daske čiste se od pilotine i slažu na vagonetc. Na vagonete
se po mogućnosti slažu daske iste vrste i istih dimenzija i šalju
u sušione.


Sušenje dasaka


Slaganje dasaka na vagonete vrši se vrlo pažljivo i sa srcem prema
dole, jer je to od velikog značaja za stabilnost drveta u sušionici za
vreme procesa sušenja. Slaganje se vrši pomoću letvica, tako da se
omogući podesna cirkulacija zraka za vreme sušenja. U sredini tovara
se ostavi kao neka vrsta koničnog odžaka u vertikalnom pravcu, da bi
se dobila brza cirkulacija zraka.


Poznato je, da fizičke i mehaničke osobine drveta rastu do izvesne
tačke sa njegovom suvoćom, da sušenje prouzrokuje utezanje zapremine
drveta, deformacije i vitoperenja transverzalnih i ostalih preseka i napokon
da se ne može izvesti lepljenje mokrog drveta. Iz gore navedenih
razloga drvo treba sušiti pre njegove upotrebe u konstrukciji karoserija
automobila.


U automobilskoj industriji smatra se, da je drvo suvo i pogodno
za upotrebu, kada mu se stupanj vlage kreće između 10 i 15%. Kada
nam je poznato, da sirovo posečeno drvo može sadržavati 200 ili više
procenata vlage, jasno je, da treba preduzeti potrebne mere, da bi se
smanjila vlažnost do tačke, koja se traži za upotrebu drveta u izgradnji
automobilskih karoserija.


U tvornicama se stupanj vlage računa uvek u odnosu na težinu
drveta potpuno bezvodnu (anhvdre) po klasičnoj formuli:


gde je H = vlažnost drveta izražena u procentima, Tm = težina probne
prizme u sirovom mokrom stanju izražena do 1 cgr tačnosti, Tb — težina
probne prizme u suvom bezvodnom stanju izražena do 1 cgr
tačnosti.


Da bi se dobila suva bezvodna težina (Tb), drvena probna prizmu
se suši! oko 10 sati u električnoj laboratorijskoj sušionici uz temperaturu
od 100—110° C.


638