DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Sarra. Bukva iz Severne Francuske boljeg je kvaliteta, ali s obzirom
na ograničeno doba seče (u zimskoj sezoni) teško ju je redovno i u dovoljnim
količinama dobavljati.


Jasen (fraxinus excelsior). Obično se upotrebljava jasen francuske
provenijencije (sa severa) i to za industriske automobile, autobuse i motorne
vozove, za ramove prozora, lake balustrade i si. Upotrebljava se
srazmerno mnogo manje nego bukva, a u zadnje vreme postoji težnja
da se potpuno istisne iz upotrebe radi teškoća pri nabavljanju i radi
relativno vrlo visoke cene u uporcdenju sa cenom bukve.


Mahagoni (khaya ivorensis, khaya anthoteca) provenijencije Conga
i Camerouna upotrebljava se pod imenom »Grand bassam« za okvire
prozora i vrata, prečage i si. u vrlo malim količinama. Potrebno je da
se naglasi, da se imenom »Qrand bassam« u automobilskim ateljeima za
preradu drveta označavaju ne samo sve vrste afričkih mahagonija koje
bilo provenijencije, što je već pogrešno i netačno, već još i drvo afričke
vrste Sipo (entandrophragma utile) i vrste Dibetu (lovoa klaineana), što
je pogotovo netačno. Za potrebe francuske automobilske industrije
»Grand bassam« se nabavlja u trupcima i! kupuje obično u Havru.


»Red Gum« (liquidambar stryraciflua) upotrebljava se samo u
automobilskom stolarstvu u neznatnim količinama. U Francusku se
uvozi iz Severne Amerike, no u zadnje vreme ga potiskuje iz upotrebe
jedno drugo amerikansko drvo zvano Magnolia (magnolia acuminata).
»Red Gum« se kupuje u obliku suvih dasaka također u Havru.


Osim navedenih vrsta, koje se redovno upotrebljavaju, čine se pokušaji
u zadnje vreme sa drvetom Smrče (picea excelsa) i Hrasta (quercus
pedunculata i quercus sessiliflora) sa ciljem da zamene one vrste,
koje treba uvoziti.


Nabavka i potrošnja drveta


Za potrebe automobilske industrije drvo se po pravilu nabavlja u
oblom stanju, u obliku trupaca raznih dimenzija, te se posle prerađuje
u samoj fabričnoj strugari u polufabrikate i dalje u specijalnim ateljeima
u konačne produkte, onakve kakvi se upotrebljavaju u izgradnji karoserija.
Neke automobilske industrije idu tako daleko, da kupuju secišta ilitmanje
komplekse šuma, koje iskorišćavaju u vlastitoj režiji za svoje
potrebe. U krajnjem slučaju, kada je iz bilo kojih razloga nemoguće nabavljati
drvo u oblom stanju, fabrike su prinuđene da kupuju drvo već
prerađeno — struganu robu na pijaci i kod liferanata. Taj način nabavke
drveta je najređi i direkcije automobilskih fabrika nerado kupuju struganu
robu iz razloga, što su za drvene delove automobila potrebne specijalne
dimenzije, koje se teže nađu na tržištu i koje se iz godine u godinu
menjaju prema novim tipovima kola.


Dakle pod normalnim okolnostima drvo dolazi u fabriku u oblom
stanju. Drvo u oblom stanju kupuje se po zapremini, a sve mane konstatovane
na trupcu povlače redukciju zapremine, a ne smanjenje kupovne
cene. Na taj način se došlo do pojma »prodajnog kubika«, koji se
modificira u »kupovni kubik«, ako kontrolna služba u fabrici, koja prima
oblovinu, izvrši novu redukciju zapremine radi! naknadno konstatovanih
grešaka. U novije vreme, da bi se izbegli nesporazumi! sa liferantima
oblovine, čine se pokušaji, da se uvede u praksu jedna nova kupovna
jedinica: to bi bio 1 m3 Model, tj. jedan m3 drveta bez ikakvih grešaka


636