DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Međutim, drvo nije moglo biti potpuno istisnuto iz fabrikacije modernih
vozila, iz prostog razloga što sa istim fizičkim i mehaničkim
osobinama, uz istu cenu i
ii lakoću obrade nije mu se mogla naći odgovarajuća
zamena.


Bez preterivanja se može reći, da praktično ne postoji danas nijedno
savremeno vozilo na suvu, na vodi ili u zraku, koje nema jedan
deo od manjeg ili većeg značaja izgrađen od drveta.


To drvo, koje se upotrebljava u izgradnju savremenih vozila, iziskuje
ozbiljno proučavanje ne samo svojih osobina i otpornosti nego i
proučavanje metoda najpovoljnije upotrebe. Drvo, naročito ono koje se
upotrebljava u konstrukciji vozila sa motornim pogonom (aeroplani,
automobili, vagoni, kamioni, brodovi, motorni čamci itd.), iziskuje temeljno
proučavanje pre konačne upotrebe.


Ovom prilikom ograničićemo se na razmatranje opšteg načina
organizacije i postupka poslovanja i upotrebe drveta u odeljenju, koje
izrađuje drvene delove modernih automobilskih vozila.


Opšta razmatranja


Drvo, koje se upotrebljava u konstrukciji automobila, služi jedino
i isključivo za izgradnju karoserij a i to za armaturu ili za bočne
obloge karoserija luksuznih i teretnih automobila (plafone i podnice),
zatvorenih ili otvorenih kamiona. Drvo upotrcbljeno bilo za armaturu
karoserija bilo za oblaganje i podnice podnosi najraznovrsnija naprezanja
i mora biti elastično i! otporno.


Ima delova u karoserijama, za koje je drvo najpogodniji materijal
i teško mu je naći žamenu. Moderni konstruktori i: inženjeri počinju da
cene drvo sve više i više kao građevni materijal za konstrukcije i cenc
ga po njegovoj istinskoj vrednosti. Oni! govore »o tome izvanrednom
materijalu, drvetu, koje poseduje uz istu težinu dvostruko veću otpornost
od čelika«* il još »da je drvo materijal, sa kojim je moguće dobiti
najveću otpornost i čvrstoću uz najmanju težinu ii najmanju cenu.«**


U svim tipovima automobila, turističkih automobila, kamiona,
autobusa, industrijskih automobila, motornih vozova itd. drvo se upotrebljava
u raznim razmerima. Tako je u glavnim tipovima kola velike
francuske industrije automobila »Rennault« drvo upotrebljeno u raznim
razmerima: od 30 kg, koliko drveta sadrži! mali turistički tip »Celtaquatre
«, od 700 kg drveta u autobusu pa do 1740 kg, koliko ga ima autovoz
tipa »Rennault«.


Vrste drveta


Najglavnije vrste drveta, koje se najčešće upotrebljavaju u fabrikaciji
automobila, jesu medu ostalima:


Bukva (fagus silvatica). Ovo se drvo vrlo često upotrebljava u konstrukciji,
karoserija za automobile. Bukva je drvo, koje se proporcionalno
najviše upotrebljava u. automobilskoj industriji, naročito u labrici´ji
turističkih automobila i to parena. Po pravilu se poglavito upotrebljava
bukva iz Severne Francuske, a rede i u nedostatku iste iz


* M. Freyssinet : »Hangars ä Dirigeables en Cement Arme«.
** A. Coyne : »Description du pont Albert Loupe ä Plougastel«.
635