DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 32     <-- 32 -->        PDF

:........ . ....... 100—200 .... .... je ......... ..... ..........


....... ......... . .... . ......... ...... ...........


... . ..... .... ...... ...... ..... ...... .......... .....


.... .. ..... ...... . ........ . ........... .... .... ... .......


.... ..... ........ . ........... ......... . ............. ....


..... ...... ........... ..... ......... ........... .... ......


.......... (.. . . ........ . ........... ...... .....) .. ......


... .... .... .... ....... ........ .... . ....... ........ .... . .


....... ...... . ...... ......... .........


AKO ... ......... ......... ....... ....... .. .............,


.... je .......... ...... ..... ....... ............. . ..... ....


... ......... .. ..... ......... ........., ... ........ .... ..


..... ......... .. ........, a ........ ......... ......... .....


......, ........ ......... ......., ......... ........ . ......


.... je ....... .. ............. ... ..... .... ......... .........


....... .......... ...... ..... .... .... ........., ... .. . ....


....... ....... ....... ...... . ....... ...........


.......... ......... ...... ......... ..... ........... .


.. ...... ........ .......... ......... .. . ....... ....... ..


1934 .... ... .... ...... na ......... ........ .... .. ..........


......... ...., . .....


RESUME


Description d´une sorte de l´inventaire rapide des peuplements en Serbie, en
connexion avec d´autres travaux d´amenagement des forets.


Ing. VUK A ŠIN DELIĆ (Zemun):


UPOTREBA DRVETA U FRANCUSKO]
AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI


(L´EMPLOI DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION FRANCAISE
DES CARROSSERIES D´AUTOMOBILES)


Uvod


Upotreba drveta u konstrukciji! saobraćajnih vozila datira od sa


mog postanka tih vozila. Uistinu, istorijski dokumenti pokazuju, da su


prva vozila, koja su ljudi upotrebljavali, bila načinjena od drveta. Ve


kovirna je drvo bilo jedini materijal za njihovu konstrukciju. Tek


savremena industrija zamenjuje drvo otpornijim i trajnijim materijalom.


Motorna snaga je naglo povećala brzinu saobraćajnih vozila. Na


pori moderne tehnike postižu danomice na suvu, na vodi! i! u zraku


izvanredne brzine. U automobilizmu je postignuta do sada brzina od


preko 500 km na sat.


Ta vanredna brzina u toku svog razvoja iziskivala je vozila sve


solidnije, otpornije i trajnije konstrukcije. Iz toga razloga proizlazi po


stepena zamena drveta pri fabrikacijil modernih vozna trajnijim i otpor


nijim materijalom: metalima.


634