DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 17     <-- 17 -->        PDF

po danu kao i trajanje prevoza. Sve su te vrijednosti za različite krajeve
i okolnosti! drugačije, pa utvrđivanje njihovih prosjeka iziskuje tačno
proučavanje prilika, načina rada ii izvoza iz pojedinih predjela. Kada
se jednom za neki predjel saberu tačni podaci, neće biti teško da se sastave
pregledne tabele, u kojima će se moći za pojedine relacije tog
predjela naznačiti visina vozarine za svaki Sortiment. Takve bi tabele
mogle da posluže kao općenito objektivno mjerilo za naplatu vozarine,
a time bi se uklonili mnogi nesporazumi i; oštećenja i ujedno dobila
ispravna vrijednost jednog od najvažnijih faktora u kalkulaciji šumske
takse.


Ova rasprava ima informativno značenje, a navedene metode i
šumske radnje raspravljene su i raščlanjene, da se ukaže na put i način,
kojim bi trebalo poći, te služe samo kao primjer. Definitivne metode
rada, koje će odgovarati našim prilikama, moći će se ustanoviti tek
onda, kada se s tim radom kod nas započne. A već je vrijeme, da se i
kod nas povede briga o poboljšanju načina izvedbe šumskih radova t. j .


o njihovoj racionalizaciji kao i o ustanovljenju pravedne odštete za te
radove. Ovo bi bila dužnost posebnog odjela Instituta za unapređenje
šumskog gospodarstva, koji bi valjalo kao opće korisnu ustanovu što
prije organizovati.
RESUME.


L´auteur refere ici sur la taylorisation du travail forestier en Allemagne.


.... ........ ......... (Hum):


.......... ......... ......
......... .....


(CLASSEMENT DES PEUPLEMENTS A L´AIDE DES
„BANDES D´ESSAI")


....... .... .. .... . ....., .. .. ........, ..., ...., ......
. .. .... ..... .... . .... .. .. ..... .. .. .. ........, .....
......... .........., ... . .... ..., ....... ..... .. .. ........
........ .... . .. .. ... ........ ....... ....... . .. ..... no......
je .... ........ ....... .... .. . . .......... je .. ....
........ ......, a ..... ...... ...... ...... ......... . ........
......


....... ......... .. .... .. .... .... ...., ..... ........
...... .. ....... .... .. .. ......... ......, a .... .. .. ....,
....... je .. ..... . ......... ...... ..... .. ...... .......
........ ........., .... ............ ....... ........, .. ...... ....
.. .... ... ........... ............ .. ...... Ha ...... .....
......... .... .. ........... .... . ............ ..... .... je ..


....... ....... .... ........ ........ . ..... ..........
..........
619
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 18     <-- 18 -->        PDF

......... .. ...... .. .. ......... ..... ........ ... .. .
.......... ............ ........ ........ ... ......... . ... je
...... .......... ........ .. .......... ....., ....... ... ..
......... ........ ... ...... .. ...... ........ . ... .. ......
....... ....... .. ........... .......... ..............


....... ..... ....... .... ........ je .. ....... ........,
.... .. ...... ........... .... .. ......., .. .. ... ....... ...
............, .. .. .. ..... . ....... ...... . .. .. .... ..
............. .......


..... .... . ...... ........ ........., ..... .... .. ..... ..
.. ... ... .........., ...... je .......... . ......... .........
.. ....... ...... .. ....... .... ........ .. .. ... .........
........ ......... .. ..... ... ......... ......... . .. ..........
............


. ....... ...... .......... ......... ......... je, .. je ..........
..... ....... ......... ...... ......... .......... .............
..... ..... ............ ............ ........ . ........
........


.... . . ....... ...... ......... ......... ....... .. .. ...
. ......... ......... ......... ....... . ...., . ..... ....... .
..... ..... .......... ......... ..... .. .. ......., ...........
........ ... ............. . ......... ......, . .......... ... .........
.... ....... .. .. .. ..... ....... ... ......... ......
.......... ........., .... .. ......... ..... .. .... ..... ...
....... ......... .......


.. ......... ........ .. ....... .... ... ... je .. .....
....: »....... .. 1903. .... ......... ........-.........-...........
..... .. .......... ............... ...... . ........, ie ........
.......... . ....... ........ .. .... ....... ... ...... ........«,
.... ....... . .... .... .. .... ....... ........ .. ... .......
.... .... »....... .. ......... ........ ....« .. ´29 ........
J931 .......


........ ... .. ......... ..... ..... ...: »......... .....»
.. ..... ... .. ........ . »....... .....« .. ..... A. ........
AKO .. .......... ... .. .... .. ......... .... . .......
.... . .., .... ..... ...... ......... ........., .... .. .......:


....... .. 1903 .... ........., .. .. ....... ......... .........
...... ........ ......... ...... ......... ... ....... ........
je . ........ ....... ........., .... .. ......... ... ..... ..
...... 1 .. 4 ......


....... .. ......... ........ .... . ........ . .........
......... (§ 15) ... ............ .......... ....... ........ .......
........ ......... ... ......... ..... ..........., ......
....... ...... ..... .. .... . .. ...... ..... ....... .........
.. ......... ..... .. ....... .. ......., .. .... ..... ..........
..... ......: .. .. .............., ..............., ...........
. ...


.... ... ........, .... .." ...... .. ...... ........... ..........
....... (§ 42), ...... .. ......... ....... . ........ .........
.......... .... .. ......: »....... .............. ......


620
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 19     <-- 19 -->        PDF

.. ........ ........ ........ .. ..... . ............. .......
......... ....... ..:
.) .......... .. ..... ..... ...... .. ............ . .............
........ .. ..... ......... ......;
.) .......... .......... ......, .......... .. .. .........
........ .......


.... .. ..... ......... ... ......... ........ .......
(..... ...... ....... ...... .........) ... . ...., ... je ..... ............
. ....... ......... ..... ............. ..... ....., ...
.... .. ....... ......... (........, ...... ....) .... . ..... .......
. .... ......... ..... ... ........ .......


........ .. .... .......... . ...... .. ........ .......
.......«


..... .... . ....... ...... .... ........ ......... .........
... ...... ............ .......... ....... . ......... .......
......... . ...... ..... ... ........ ...... .......... .........
........ je . ........ . ».......« (.... 163—105). 0 ...... ..........
.... .. ....: ».......... ....... .... ........ .........
....... xia ........« ....... .. ........ ...... .......... .........
. . ........ ..... ........ .... .. (.... 202—209) ......
....... .... ........ ......... .......... .......... 0 ......
...... .......... ........., ....... .... ....... .... .... ..
...... (.... 204):


».......... ......... .... .... ........ .. ... ......: 1)
.............. ..........; 2) ...... (..... .............., .....
................); 3) .......... ................«


........ ... ... ... ... ...... ....... je ...... . ......
..... .... .. ... ......: »... ..... ..... .......... ........., ....
je ....... . ...... .. ........... ...... ............. . ............,
a .... je ..... ... . ..... ......, ..... ..... ..... ..........
...... .............. no ........ .........« ..... ..
.... .... . .... .......


.... . ..... ..... ....... .... ..... ...... ..........


......... .... .. .... . . »......... .....« ... 2 .. ....... 1930


.... ... je (.... 83—85) ... .. .. ...... ...... .... ...... .....


A. .. ........... »....... ................ .....«, .... je ......
. ...... ............. ......... ......... 1927—1929 ...., ...
...... .... . ..... ...... .......... ..........
.. ....... ........ .. ...., .. .. . .... ......... .......
. ....... ........... .......... ......... .... .. ... ......:
1) ........ ...... .......... ............, 2) ...............,
.......... ... ........ ... ... ............ ... ... .......


.... je .. ...... ..... ........ ...... ..... ..... ...............
.. ........ .........


.... ....., .... ....... ......... .............. ... ..
..............., ...... ...... ....... . ....... ... ... .... .....
. .... .......... ...... ..... .. .. ..... ........., ... .. .......
... ... ..........


....... ....... ..... ....., .... je ...... ...., ... ... ...........
. .... je .... ........... . ... ..... ...... ......, a.
.... ..... ......... To je ..... .......... ......... ...... ...


621
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 20     <-- 20 -->        PDF

...... ...... .... .. ..... ...... .. ..... ........ ... . .....
.......... ............... no ........ ......... .... .... ....
....... ........ ....... ..... ......., ..... ....... . .........
.......


...., . ...... . ......... ..... .......... no ........ ........
...... .. . .......... ........., ... ...... ........ .............
....... .... .. . ........... ......... ..... ..... ....
............ ... .. .... ....... .... ...... ...... ...... na
....... ......... ............ ....... ........ ....... ..... ..
..... ......., . .... je ........ ....... ...., a ...... 100, 200,
400, 800 ... 1600 ...


..... .. . ..... ........., .... .... ....... ......... ........
......, ......... ...... ........... (.......... ....., ......
... .........) ....... ....... ... .. ...... .... .. ..... .......
....... .. ...... ......... ... .. ....... ........ .. ...... ..
....... ......... .. .... .......... ......... . ......... ..
...... ........ ........ . ........ ... . na ........ . ........
......., .... ...... .. ........ ....... ...... .. .... .... .........
. ...... .2 .. 1 ..... ... .. .... ........... ..... na
........ . ...... .......


..... ......... ........ ...... ........ ... .......... .........
. ....... .......... . .. ..... ....... ...., .... .....
........., ....... no ...... ........... ..... .... ....... no
.... ......... . ........ ......... ... ......... .. .... ..
............ ... ... ...., ... ..... ....... . ............. ........
......... ........... .. na .... ... ........ ....... no.......
........., .... .. ..... ...... .. ....... ....... ...... ...
........ .... .... ...... .. . ......, ... ...... .. .. ....... .......
.. ....... ... ........ .......


.... .. ...... ......... .... ....... . ........ ...... .
.... .. ... .. ...... ..... . ....., . ..... .. ... ......... .......
... ....... . ... ....... ......, ...... .. na ... ........ ....., .
...... ......... .. ...... .....


...... ... ......, . ............ ......., ....... ......... ..
...... na ... ....., ... .. na ..... ...... ....... ....... .......,
... .. ne ........ ... .. ... .. ...... ne ...., .... .. .... .............,
.. ..... ...... ... .. ........ .......... ...... ... .......
...... ....... ...... ....... ...... . ......., . ..... ......
....... ........


.... ...... ............ .. .... ....., ... .... ......... ....
..... ....... ...... ... ......., ... ne .... ....... ......, ... .
. ....... ... ......... .... ...... .... ..... ....... .... ............
.... .. .. ne ......... . ..........., ... ....... ......
......... .... ..... ......., .... .. .. .. ..... ...... .... .......
... ....... ......... no ....... .. ....... .. ...... ......., a ..
..... ... ...... ... ....... .. ..... .........


...... .. ....., .. .. ... .......... ........ ...... .. 250
...... . ...... ........... .... join ..... ..... ....... ... .......
......... .. ....... ...... ... ....... ......, ... .. ....,..... .
.... ....... ...... 125 ....... ... ...... ......... ....... ...
....... ....... .. .....


622
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 21     <-- 21 -->        PDF

.......... ........ ..... ...... .......... ......... ...........
je, .. ....... ...... ........ .......... . ...............
.......... (..........) .. ....... 5% .. ........ .........
.......... . ....... ... ........... ......... . ......... ......
.. ......... ......., .... .. .. .... ........... ........ ...... ..
..... ...... .....


.... .. .. ..... ...., ...... ....... .......... .........
...... ........ ...... ....... .. . ...., .. .. .... .... .........
.......... ........, .... ....... .... ........ .......... ......
... ....., .. .. ... ..... ... ... .. ......... .... ... ......., ..


..
.. ..... ........... . .... .......... ....... .. ......
........ .... . .......... ........., . ...... .. ...... .........
........... ......... .. ......... ....... .. 100 .. 1600 ... ........
....... .. 100 .. ... ... .... ........., ... je ..... ...........
..... ....... ........ .. ......... ........ .... (§ 9) .
.......... ...... ........ ....... ..... .. .. ..... . .........
.. 100^—120 .., a .... . ..... .......... .......... ...... . ...
............ ........... .... ....... .... . ...., ... ..... .........,
.. no .......... .. .... .... .. 150 ...
........1 je .. .. ... ....... ........ .. 100—1000 .. ......,
.... ... .. ..... ...... ....... .. ....., a .. .. . .... .......
....... ......, ....... . .. .. .. ......... .... ........ ......,
.... ...... .... ......... .... ......... .... . ..... ......, ......
.......... ....... ......... ............ ..... .... . ... .. ....
......., a ........ .. .....


.... ....... ........ ....... .. ....... 150 .., .. .. . ..


...... ..... ..... . ...... .. ......... .... ........ .. .....


.............. ........, ... ....... ... . ....... ......... ... ..


... ........... ... .......... ......, a . .... . ..........


......... .. .... .........., ... ........... .. ...... ........, ..


et! ......... ...... ...... ............ . .....


..... ...... ............ ........... .......... ......, ....


.. ............. .. .... .. .......... ........., ... . .. .....


....., ..... .... .. ..... .... ......... ........... ...... ...


. .... ...... ....... .. ......... ....... .... ........., .. ..


..... .... ...........: .......... .... ......., ...... .........


....., ......... ..... . ......... ........


............. .... ...... ......... .... ....... ...... .
..... .... . ...... ..... ........, .. ....... ...... ......, a
........... ............


....... ......... ..... ....... .... ........ ......... ........
.......... . ....... .. ........., . ...... .. ...... ....., ....
...... ........, ...... je ..... ..... .. ........ ...... ... .. .....
...... ....... ..... .. ... ..... ... .. ...... .... ..... .....,
.... .. ..... ....... .. ......... ..... ... ..... ..... .. .. .......
. .......... ........, ............ ........ . ........., .. ..........
.......... .; ´..... . .......... ............. ......... ..
...... Meiiajy .. ...... ....... .... .. . ... ....... ....... ..........
.... ..... .... ......... . ...... ........, ... .. .. .... ......
.. ......... .............. . ....... ........... ........ je, ..
je Gi).´w ......... ..... ..... ........ ....... ........, ... ......


623
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ce ...... ....... ......... ........ IIITO .... .......... .......


.......... ..... ...... ...... ... ....... ......... ..... . ...


...... ........


....... ......... ....... ........... ....... . ..........
........ ...., ... ............. ............ ........ ........
..... ... ce ........... . ..... .... . .......... ...... ......
. ......... ...... ......., a ..... ..... ........ ......... ....
.......... ...... ..... ..... .. ...... 10—20 .... . . ..........
...... .. ........... ....... ...... ........... ce . ..........
....... ......... ....., .... ..... ........ . ............. ..........
.. ...... ..... ........


. ..... ...... ........ .... ..... . ....... . ........ ....
..... ..... ...... ....... ... ...... ......... ......... .....
...... ... ....., .. je ............. ...... .... . ..........
...... ...... ......... ..... ........ .. ........ ...........,
a . .. .... ..... ......... ........ ....... .. . ... ....... .....
...., .. .. ce ....... ..... ............. ... ........... ...... .
../...... .......


AKO ... ......... ........, .. ...... ... ............ . ......
.. ........ ........, a .. ce .... . ..... ... ........... ......,
.... ...... ......... .. ............. ...... .... ......... ......
.. ....., .... ce ..... ........... .. ...... ........ . .... .......
.. ........... .......... Ha ... ..... ........ .. ........, .. je .
.......... ........ ......., ... ce ............. ...... .....
.... ...... ......... ...... .... ce ..... .... .........., .. ce
. .......... ........ ..... ...... ......... ....... ...., .... ce
....... . ........., ... ce ..... ..... ...... ...... ....... ......
........... ............ ........ ........., ...... ..... ce ......
..... AKO .. ce . .... ........ ..... ........ . ..... ........ ....,
.. ...... ..... ......., .... .. ce ..... ..... ........ ...... ..
..... .... ........ ... ....... . .. .. .... ......... .. ..........
.............. .... .. . ........ ........ ....... ..... ........ .
....... ... ...... ..... .. .... ........ ...... ... ... .... ..
.....


AKO ce ........ ..... .....^. . ..........., .... .. ... .........
........ .. .... ..... ....., ..... ........, .......... ..
..... ......... ..... ... ........ ...... ......, .... .... .... .....
.. ce ... ..... ....... ..... . .......... ...... je, .. ce ..... .......
. ....... ........., a ...... ..... ......... . ..... ... ..... ....
.........


AKO ce ......., ........ ......... ..... ......... .. ...........
........., .... je ........, .. ce .. ...... ........ ........
..... ..... ......... . ..... ... ...... ...... ...... ..... .. .....
...... ......... ........ ...., .. ...... .. ...... .... ..........,
... ... ........ ..... ........ ....... ... ... .... ......... . ......
.........


................ ..... ...... ....., .... ce .......... ......
.... .. ....: ........... .......... ........ . ... ....... ...... ...
....., .... ..... . ....., ..... . .. ...... ....... .......... ...
ce ....... ....... ......., a .... ce ..... ...... .. ..... .........
....., .. je .... .........., ... je ....., ... .... ....., .....<>.. .


624
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 23     <-- 23 -->        PDF

.. .... je ..... ....... ... ... ..... .. ...... ....... .. ........
.. ..... .. ..... ....., .... .. .... ...... ......... .. ........
......


....... ..... ........... ...... ...... ...., ........ ... .........
........ ...., .... .. ...... ......... ..... ..... .........
........ .. ......... ........ ...., a ... .. .......... .....
.......... .......


.... je ......., ....... ........ ... .... ......... .........:
......... ...., .......... ......... .... . ............. .... ..
......... ..... .... ... ...... .......... ....... ..... no .........
.. ....... ... ......... ........ ........... ... ..........
....... .. .......... ......... .... . ............. ........ je
(§§ 42 . 43) .. ......... ........ .. ... ... .... ...... ...... .......
.....-........... ......... ........ . ....... 1 :25000 ...
1 :50000.


....... . ......... .... .........., .... ..... .. .. .......
... ...... ........... .......... ....... . ............. . .........,
.. .... ...... ..... ... .... ......... ..... je ...... ..... ..
.......... ....... ..... . ....... 1 :50000 ........ .., ... join ....
........ .. ... ......., ....... .. ..... ....... .... ..... . .......


1 : 100000. .... ... ..... . ....... 1 : 50000 .... ..... ..... ....
........ ..... ....... 1 : 100000, .. .. .. . .. ..... ....... ....
..... ... ..... ...........-............ ..... ........ .. .......
1 : 25000 ... 1 : 50000 .... .. ....... . .....
......... .... .. .... ....... ...... ....... .. ....... no
..... ....... ........... ............. ..... . ....... 1 : 100000
.. .... ..... .. ....., ..... .. ......... ... ..... ......... .............
......, ...... . ... ........ . ......... ..... ......... .
........... ... ........., .... .. ......, ... .... ... .. .......
...... ...., .... .. . ... ....... .... ..... .... ..... ....... ....
..... ......, .. je ......... ......... ......... ...... ........ ..
200—300 . .... ....... ... ..... ... ......, ... je . ......... .......
......, ... ........ ........ ............., ....... ...... .....
.. ...... ........ ....... .. ....., ... .... .. ....... .. .. ......
.. ...... .. ...... ....., .... .. .. ..... ........ ... .... ......


.... .. ....... ... ......... .......... .... ... .......
........ ....... .... ........ ...... ......, .. .. .. ... ....., .
........... ....... ......., ........ ....... .. ......... ..........
....... .. ......... ........ .. ..... ..... ... .. .. ........
.. .... .. . . .... .... .... .... ... .. ....... ......, .... .. ........
...... ........ .......... ... ............. ...., ........
. ........... ... je ............. ........ .. ....... ............
..........


..... .... ..... .. ......., .. .. ............. ..... ... ...>.
............. ... ......... ...., ... .. ...... ......... .....
........


... ... ........., .... je ........ .............. ...... ...
...... ........... .......... ....... . ............. ..... . .........
..... je ...... .... .. .......... ....... .... je ............
......... .... ... ..... ......... ....... .... . ....... .........
.. ...... . ....... . .... ..... ...... .. je .. ......... ......


625
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 24     <-- 24 -->        PDF

............ .... ........ .... ... ......... . ......, a ......
je ..... .... ........ ............ ... ..... ........ ....... ....
...... ..... ..... 200—300 .., a ... .. . ..... 100 ...


Te .... ....... .... ....... ........., .. .. .. .. ... .....
...... ......... ...., ... je ....... .. .. .... .......... .........
.... ... .............. ....... ... .. ...... ...... ........
.... .. . ........ ....... ....... ..... .... .. .. .. ......
....... ......... . ..... ....... 1 :25000 ... 1 :50000, ...... ..
.. ..... ..... ......, .... .. .......... ... . ........ .......
......, ...... ...... ....., . ..... .. .. ..... ..... .......... ....
.... . ...... ....... .... ....... ...... .... ......... .......,
.... .. ...... ..... ............ .. ...... . ....... .. .............
He .. .. ..... .. ... ..... ....... . ....... ..... ........ .. ....
......... .............. .......


.. ..... .. ...., .. ...! ..... ....... .. .. . ... ...... ..........1.
.......... ....... . ............. ......... ...........
......., . ... je .. ....... . ...... .. ......... ........ .. .........
........ ..... . ......... .. .... ... .... ........ ..........
...... .. .. ...... ......... ........., ... je ...... .........
.. ......... ...... ..... .........., ... .. .. ......... .......
....... ......, .. ..... ..... .. .......... ...... .... ......
......... ..... .......... ...... ... ......... .... .... .... .....
........, ....... ... ........ ......., ..... ...... .. .. .... ...
... ...... ......... .. .... ........... ........ Taj ....... je
....... ...^.. ............ .......... ..... ........ ..... ............
......... . ... ...... ....... .... ... ...... ....... ....
.. .... ....... ..... ... .. ......... ...... ........ .... .. ....
......., .......... .. ..... .... ........., a .... .. .........
.. ....... . ........ ....... ......, .... .. ...... .... ......
.......... ... ...... .......... ....... . ........... ..........
....... ...... .. ...... . ....... ......... .... ...............
....... ... .. ... ...... ........ ........ ..... ........ . ......
......... ........., ... .. ...... ....... ........ ......... ......
..... .. ..... .... ...... ........


........ .......... ......... ...... .. .......... .........
..... ......... . ........., ... .. .... .... ........... .......
.... ....... .... .... ... .......: ... je ....... ....... ......
... je ........ .... .............. ... je ....... ....... ......,
.... .......... ...... ..... .. ....... .... ... ........ ............
........ ........ ..... ....... .... .... ..... ..... .....
...... ......... . ........ ... ....... ........ ..... ...... .......
...., ....... ............ ......., ....... . ........ ......
. ....... .. ........ .. .... ...... .......... .... .................
. ........... ...... . ...... ....... ........ ....... .... .....
.... ....... .. ...... ... ........ ........... ..... . .........
...... ....... ...... ....., ... ........ .. .. .....


AKO je ... .. ...... ........ ......... .... ............., ....
.......... ...... ...... ..... ........... ... . . .... .......
....... ....... ..... ........... ............. ........ ..... 3, 4 .
5 ...., .... .. .......... .. .......... 1—2 ... ..... .. ....., ....


626
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 25     <-- 25 -->        PDF

.. ........ ........... ....... ........ .. ...... .... .. 2—2% ...
.......


... ... ......., ... .... ........ .. ............., ... .. ..
. .... ... ........ . ...... ......., a .. ... ....... .. .... ......
....... .... .... ... .. .... ...... .. ..........


.. ..... .. ...., .. . ......... ... .. .... .... ...........
......, a .. .. ......, ..... ...... . .... ...., ....... .... ..
.... ........... ....... ............ .. ............ ........ ..
.......... ......... ......... .. ....... ......... .... je .........
.. .. ..... ...... ... . .......... ...... ........... . ...
...... ........... .......... ......., a . ..... ........... . ...
............. ..... .. .......... ......... .... »........ .......
« .. ..... ... .... .. .... .... . ......... .. ....... ........
...., ... . § 42 . ....... »......... ......« .. ..... .. ...... ........:
»........ .. .... .......... . ...... .. ........ .......
......«.


Ha ... ..... ......... ........ ........... ...... .. ....
........... ....... ....... . ....... .... .... ....... . .... . ...
. ... .. .......... ......... ...... ......... ..... .. ... ........
.. .......... ......... ..........


....... ......... . ... ....... .... .. ....... . ........., ...
.. ... .... .... ...... ..... ......... .. ....... .....-...........
.......... ..... ...... ...... . ......... .. ....... ....... ...........,
... ... .... .. ............. ...... ...., ..... .... ..
.......... ...... ..... .... .... ........ ....... ....... .....
. ....... ... .. ........ ......


. .... ....... . ..... ............. ........ ......... .....
...... .. .. ......... ........ .. ..... ....... ......., .. .....
..... ...... ....... .. ........... Ha ... ......... ....... ..
......... ......... ....., .... .. ........ . ......., a .. ..... ..
.. ..... ........ ........... ...... ..... .... .... ...., ..........
......, ........ ...... . ... ... .. ..... ...... ...... ... ..........
....... ....... .. ....... .. ..... ......... ....., .... ..
....... .. ..... ... ...... ....... .......... ..... ...... ........
..... ........, a .. ... ...... .. .... ... .......... ..........
......... ...... .... .. ...... ... ........... ...... .... .........
.............. ...... . ......... ....... ......., .. .. ..........
...... .... ...... ........... .. ............... ... .........
....... ....... . .. ...... ..... ... .... ..... ....., ... je
. ........ ...... .. ........, .... .. ...... ...... ... .... ..
.... ......... .......


..... .... ............. ........ ......... ..... .. ......
. ...... ....... . ..... .... .. ...., .... je ......... ........
........ .. .... ........... ......., a .... ..... .. . ......., ....
.. ... ......... ........ ............. ............. ......


.... je ... ...... ........., ........ ..... .. ...... . ......
.. 10—20 .... ...... .. ...... ..... ...... 10 ... 20 .... . .....
. ..... ...... ..... ... ...... ...... ...... . ...... ..... ..
.......... ......... .... .. ........... . ..... . ..... ......
....... ..... je ...., ... .. ...... ..... ...... 10 ...., ... .. ...


627
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 26     <-- 26 -->        PDF

...... ..... ....., .... ......... ... ....., .. je .... ...........,
.. he .. ........ ... ............ ........., .... .... ........ .....
....... 10 .... je ............. .... ........ ..... ........ 20 ....
. ....... .... ......., ... .... ... ....... . ..... ......... .......
..........


..... .... ... ........ ....., ...... ..... .. .... ..........
........., . ....... je .... ... . ... ....... ......... .....,
.... ..... .... .. ............. ...... ..... .... .. .... .....
....... ...... . ........., .... .. ......... .......... .........
....... .. .............. ...... .....


..... .. ...... .... .... ......., .. ..... ....... ...... ..
..... ........ ....... ... ...... .... .... he ......... ... .........
........ .......... ........... ............. ...... .. ..... ...
..... ........ .. ...... (....), ..... ..... ..... . ....... .......
......... Beh je ...... ........., .. ..... ..... ........ ... ...........
...... . ..... ......... ...., a ... ...... ............ ..


...... ........., . ....... ... ...... ... ...... ..... .. ....
... ....... .. ........ .... ..... ...... .. .. ..... ....... ......
... .... .. ...... ...... . ........ .. ...... .... (.....). .... ....
.. ....... . ..... .... ..... . ........ .. ....... ......... .....,
.. .... he .. ..... ....... ... ....... ..... .. ......... ...... ..
...... .. ...... ..... .... ...... ...... ..... .. ........ ...........
...... . .. ..... . ..... .. ...... ..... ...., .. .... ..
....... ..... ...... . ...... ........... ....... .... (......)
...... .. ......, . ..... ..... ..... .. .. ........ . ......... ......
..... ...... .... ..... .... ........, .... .. ....... .... ......
.... ... ....., .. ..... je ......... ....... .... .. ........ .....
...... . ........ ......, ...... .. ... .. ....., a .. ...... .....
...... .. ..... ..... ... je ..... ....., .... .. ..... ...... .. .....
AKO je ..... ......, .... .. ........ ......... ........ .......
..... .... ...., .. ........ .... ............, .. .. ..... .......
..... ..... AKO je ... ..... ..... ......., .... .. .. ............
....... ............ ...... ... ....... ..... ....... . ..........
...... ..... .. ...... .... ...... ...... . ......, .... .. ......
.. ......., ... .. .... ...... ........ ....... .... ..... .....
....... . ....... ... ... .. .. ...... ..... ........ ..... ....,
.... .. ..... .... ...... ...... ....... ........
..... .... ......, .... je ..... ....... .... ........, .......
...., ..... ..... ....... 5 ...... . .. ..... ........ ...... .....
.. ... ..... ... ......... . ..... . ..... ...... ........, ......
..... ............ . ....... .. ........, ......... .. .......
........ .. ..... . ........, .... ...... ..... . ....., a .... ...
..... . ..... ... ... ......, ..... .. ........ .. ...... ...... ......
.. .... ... ......., .... ....... .. .... ..... .. ....... ........
....., ..... .. ......... ....., a ..... .. ......


... ..... ....... ......... ..... ...... .. ........., ....
.... ..... ....... .... ......., .... ....... . ..... .. ........
....... ........ ........., a ........ ...... ......... .. ..........
.... .. ..... ...... .. ...... ........, ... .. ...... .. .... .....
.... . ... .. ........ ... .. ....... ..... ......


628
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 27     <-- 27 -->        PDF

.. .......... ...... ..... .... ce ..... .......... .........


.... ..... ...... (..... II), .... ..... ........ . ...... .. .........
...... ce .... ...... .. ....... ......... ......... .. 20 ......,
.... je ........ .. ...... ......, ... je ....... ........ ..... ....
ce .......... . ...... ......., ... .... ... .. .... ... ..... ....
...... ... ........ ....., ..... .... .... ..... ..... .............
...... ...... ...... .... ce ...... .. ...... ......... (..........).
................ je, ... ce . .. ..... ........ ..... .........,
.... .. .... ..... .... ......... ... ...... .. ........ ...... je
.... .... .., ... ce ..... ....... ....., .. ..... .... ......., ....
.... ..... .... ..... ... .... ....... ....... .... ..... .... .
........


..... ... je ........ ........ .... ....., ...... ce .... ........
.. ... ..... ... ce ........... ...... ... ...... ..... ........
. ..... ......, .... ce ......... ............ .. ............ ......
no .......: .=^1. cos a, ... je l === .... ...... ........, a
a .=. .... ...... .......


......, .... ce ..... ...... .... .... ............. .....
.... ........., ........ ........ . ...... ce .... .. ....., ....
ce ....... . ............. .. . . ... ...... ...... ...... ..... ce .
.......... ...... ... ... ...., na ce .... ........ ........ .......
. ...... ... ........ ........ ....... Ha ..... ce ... ......
........ .... ......... ......... ........ ...., ......, na ce ....
...... ....... ......... ...... .. ..... ....... .....


....... . .... ......., .... ce ........ ........ ..... ....
........... . .......... ........., ........ ........ ce .. ....
...... .. ..... ...... .... ce ........ ...... ........... .....
..... ... ..... ..... ....., .... ... ... no ....... ... ..... .....
...... ..... ........ ........, .... ce ... .. ........ ...... ....
........ ....... ... ce .... ...... ...., .... ce ..... ... ..........
. ..... .... ce ...... ... ........ .... ....... ... ce .........
..... ...... ......, .... ce ........ .. ..... .....«... ...
...... ... ........ ......, ... ce ... ..... .... ...... ....... ...
...... ........... Ha ... ..... ce ...... .......... ... ......
......, .... ce .... ...... . .......


...... ..... ........ ........ .......... ..... ....... ......
........ ... ....... ........ ......... ..... . ........
..... ............ .. ........... ..........


...... ....... je . ...., ... ce . .... ....... ... .........
........ ........ ..... .. ....... .... . .......... ........
...... ......., .... .. ........ ......, ... ce .... ..... .. ....
...... ..... . ....... .......... ........., .... .... ..... ........
... ..... ...... ....... .... ......... ..... ........., ....


ce ..... ...... ........ ........ ... ce ... ......., .. ce . .........
......... ......., ..... ce .... ..... . ..... ............, .. ......
..... .......... ... ........ .. .... ..... .. ...... ..... ..
......, .. .. ....... ....... ..... ......... ... ce ... ........ ...
.... .............. ........ ........., .... .............. he ce
..... ........, .... ce . .... ....... ....... ................ ....
.. .... .. .... ..... ........ ....... ..... ........ .. .......
629
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 28     <-- 28 -->        PDF

...... ........, a ... ... .... ..... .... ...... ... .. ...... ..*
...... ..... ..........


AKO .. ........ ......, .. ....... ...... .... ........., ....
.. .... ......... . ........... ........ ... .. .... .........
........ ...... .. ........ ..... .. ........, .... .. .. .... ............
........... .... ........ ......... . . ....., .... ....
.... .. ...... Ha ............. ...... ....., .... .. ...... ....
.......... ......... ....... ..... ....... ..... .............
........, ........ .. ..... ....... .... ......... ... . ...... .......
....... .. ...... ...... ...... Ha ..... ..... ... .... .....
....., ...... .. ... ......... ....... ...... ...... ...... . ........
........ .... .. ......... ... . .. .... ........ ....... ...... .
...... ........... .. .... ...... ........ ..... ......, ........,
........ . ......, ... ..... .... .... .. .... ......... ..........
Ha ...... ....... ......... . ....... ...... .. .... ... .......,
.... .. .. .... ..... .... ..... ........, .... ..... ......, .. .....
.... . .........


........... .. ......... ........ .. .... ......... ..... .
....... ........ . ........ ........ ...... .. . ........... .........
.. ..... ..... ...... ...... .......... ........ ... .... .........
... .... ..... ...... ... . ........., a ......... .. no .....
...... .........., .... .. .... .... ........ .... ........ ... je
cacTojiffla ........ .. ........ ..... ...... . .... ........ ......
......., .... .. ......... ...... ....... .... ......... .........
. ...... ......., .... ... .. .... ...... .. ...... ...... .. ........
.... ........ .. ... ........., .... ......... .. ...... ...... ....
.. ... ........, .. .. .. ..... ..... ..... .. .... ......... ........
.... ......... . ..... . ... .. ....... ........ ........, a .....
....... .. .... ........ . ......., .... je ... ........ .. .......
.......... AKO ... ....... ..... . ....... ..... . ........... .........,
.... je ...., .. .. . ..... ....... ...... ......., ... he ....
...., .. .. ...... ....... ......... ....... ......., ... .. .. .. .....
......, ... .. .. .......... .. je ....... ...... . .. je .......
..... ........., .... .. ...... .......... ....... .. ...........


Ha ..... ..... .. .... ........ ......... .... .... ......
........! .. .... .. .... .... ...., ... . ..... ........ ..........
........, ... ..... ..... .. ....... . .. .. ........ ........ ........
. ........


.... .. .......... ......... ..... .. .... ........... . ..
.......... ............. ....... .... .. ........ ........ .....
.... .. ....... ..... ......... .... ...... . .. ......... ......
......, .... ..... ..... ... .. ..... .. ..... ....., ..., ......, .....
... ......, .... .. ..... ... ....... ........ ....... . .... ..........
... .. ...... .. .... .. ..... .... ........, .... .. ......
.... ....... . ... .. ...... ... . ...... ...... ..... ....... ..
....... ............ ...... . ........ ......


.... .. ..... ...... ....., no ....... ....... 200 .... .......
..... .. ....., .... .. ...... ... ............. ...... .........
...... ....... ... . .. ........... . ... ....... ....... .. ........
......... ......... ...... .... .. ..... ....... ........ .... . ..
... ....... ...... ........... ...... ....., ... ..... .. .. ..


630
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 29     <-- 29 -->        PDF

...... ........ . ...... ...... ......, ... .. ..... ...... .. ......:
............ ........, ... .. .. .... ..... ...... ..... ..... ...*
.......... ......, ...... .............. .. ....... ........ .......
....... .. .. Bei ...... ............ ....., ... .. ..... ........
...... ......... . ....... ...... ..... .. ..... ........ .....,
... .. ... ...... .......... .... ............. ...... ... .. .....
.... .. ....., ... .. ....... ... ...... . ........


............ . .... .. ...... .... je, .... ..... ..... ....,
....... ....... .... ..... ...... ........ .... ... ...... ...........
. .. ..... ........ je . ... ....., . ...... ........ ..... ....
......... ... . ...... ......, ....... ......... .. ....... Ha ....
......... ........ je .. ......... ...... ........ ...... ..... ....
........ ..... . ..... .... ........ To .. .... ...... . ...... ........,
... ....... ........ .... ........ ....., a ........ ..... ....
........ Ha ... ..... .. .... ... je ........ ............ .. ......
.... .. ..... ....... .... ....... ...... ...... ...... ..... ......
..... ........., ... .. ...... ........ ..... .......... ...........
... .......... ..............


..... .. ........, ... .. ..... .. ....... ....... ........
...., ...... je ..... ....... .... .. ... . .. ....... ........ .. .........
...... .... ....., .. .. ........, .. .... je ..... ... . .....
.......... .. ........ ..... ..... ....... ..... ..... ..... .. .....
..... . ...... . ..... .... ... .. ........... ..... .... .. ......
....... .. . . .. .... ...... ......., ......, ... .. .... ......., ...
.... ..... ...... .. ..... ........ ....... no ......


..... .. ..... ...... ......... .... ...... .. ........ ......
.......-......, .. .. ... ...... ...... no ....... ...... ......
....... . ........ Ha ...... ............ ...... ..... .. ......
........ . ..... .. . . ... ..... ......., .... .. . .... .... .... ........
..... .......... ............, ..... .. .... no ......
.......... .... je ....... ... .. ...... ....., .. .. ....... ..
........


..... .. ..... ...... ......... ..... .. .........., .... je
....... ....... ... .. ... ........ ..... ........, .... ..... ..
...... ..... .. ...... ........ ......., ......... .. .........
........ .... ......... je, .. ....... ......... ........ .....
.. ......: ... .......... ..... 5%^—10%´, ... ........... ..........
..... 2%|—5% . ... ............., ... .. ...... .......
........ ........, ....... 1%. ... ........ . ........ ......
...... .... .. ....... ......... ............ ......, .... ..
...... ..... ..... ..... .......... no ............ .......:


100 a ´ v
. = , ... ]. .-...... ....., .-....... ...... ... ......
..... .. 10 .... .... ...... ......: .. ......... .... 200—100 ....,
.. .......... ......... .... 500—200 ..., . .. .............
1000 .... ..... ........... ...... ....... . .......... ......
... ....... .. .... ..... ........ .... ........, ... ... .......
.... ....... ........... ...... . ... .. ..... ..... ...........,
.... .. .. ...... ... . .......... .... ... ...... ...... .......,
..... ........ ..... ..... .. ..... ......... ........


631
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Ha ...... ..... ....... .. ... .. .... ..... ... . .. ....:
....... .... .. ..... ........ . ..... ..... . . ..... .. ..... ...


......., ...... .. ....... .......... ....... .... . ..... ......


..... .. ....... ..... ........., .... ......, ...... . .. .. ... ..


....... .... .. .... ..... .... . ... ...... ...... ..........


......... ............... no ........ ........, .... je ......
........


..... ..... ..... ....... ....., ....... . .. .. ... ..... ....,


...... ..... .... .. ..... . ....... . ....... ........ .... ..


...... ....... ....... . .. ..... ..... . ........... .......


............... .. ........ ... .... ........ ...... ...... .....


..... . ....... ......., ....... ..... .. ....... ... .. ......


......, ...... .. ....... ..... ....... .. .... ........, .... ..


...... ...... .. . . .. .... ........... (........) . .... .......
-........ ............. ....... .... je ....... ... .. ..........
....... .. ...... ........ .......


.... .. .. .......... ...., .... ..... .......... ......... je


.... ........... . .... ... .... .......... ........ .. .......... .............,
.... je ....., ... ..... . ....., a .... .... .. ......
.............. . ........ .........., .... je ...., ... .... .....
.... . ....... .. ........ ......... ......... .... . . .......
.. ..... ......... ....... . ....... ........ . ........... ....
;. ....... .... ....... ....... ......, .. .... .. .. ..........
..... ......... .. ...... ....... ... je ............ ..... ..........
............... no ........ ......... ......... .. ... ..
.... ...., ... .. .... ..... ............. .. . . ... ........ ........
.......... ............, . no .... ... .. ......... ..... . .. ....
..... .. ...... ........... ...... .. . . .. ...... ...... .......
........ ... .. ........ ... .. . ....... ..... ...... .........
.............. ......, .. ..... .. .... .........., .... ..............
... ...... ...... .......... ....... ..... ......., a .
.......... ...... je . ..... ......., ... .. ..... ......., ... .. .
... ....... .... .... .... ....... ....... . .......... .........
... .......... ......... ...... ..... .......... ......... .. ....
. .... ...., ......... no ........... .... .......... .. ....
........., ... ... ..... .... ......... .. ......... ........ .
.........., .......... .......... ... ... ......... .... ..........
. .......... ......... .... .. ... ...... ......, ... ..... ..
.. ... ..... ....... ... ............. ............... .... je ....
...... .. ........ ......... ....... ....... ........ .........


Kao .... ..... ...... ..... .. .. ..... ........ ........, ...
.. .. ... .. ........ ..... .......... ........ ..... ...., .... ..
...... ...... ............ Ha ..... .. .... ........ .......,
.......... ...... ...... . ......... ...... ........ ..............,
a ........... .. .... ....... ........ ......... . ....... ...
.. .. .... ...... .... ... .. ............ ... ..... .. ..., .....
.... ......... ......, .... ... .... ......... .. .... ..... ....,
.... ......... ........ .......


. ....... ..... ........ .. .... ..... .......... .........
.... ... .... ... . .. .......... ............... no ........


......... .. ........ .... ..... ..... ....... ... .......... ...632
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 31     <-- 31 -->        PDF

..... ...... ............, ... ...... ...... ......... ..........,
. ....... ................ Ha ...... ....... ........ .............
...... Beh je ........., .. ... ....... ..... .. 250 ...., ...
........ 4% ......... ....., .... .. . ...... ........... ... .....
....... ....... ......... .. ....... ....... ...... ... ......
IIpciMa .... . .... ........... .......... ...... ..... ... ......
........... ....... ............ .... .. . . ... ........ ..... ..
5%—10% ....... ... ....... ....... .. 200—100 .... ...... ..
...... .............. ......., .... ..... .. .. .. .... .........
.. ........ .......... ......... ... ...... ........... ..........
....... .............. ....... .. .. ...... ... .... .. .. ......
....... ..... .. 4%—5% ....... ...... ..... 250—200 .... ..
........ .. 2%—3%i ....... ....^.. .. 500—333 .... ....... .. .....
F^eh ...... .... ....... ... .. .. ...... ....... .... .......,
...... .. .. .... ....... ........ .. ....... ...............
...... ..., .. ... ....... ..... .. 300 .... . ...... ...........
... .. .... ...... .............. .......... ... ....... .........
....... .. ............. .. ....... .. ............. .. . . .. 1%
......... ..... ....... .. ........ ..... . ....... .. 1000 ....
.......... ...... ..... ... .. .... ..... ...... ....... .... ..
.. .... .......... .... . ..... ´.......... ............... .... ..
.. .... .......... ...... ......


Kao . .......... ............... no ........ ........ ..........
...... ......... ..... .... .. . ....... ............. .
..... .... . ...... .. ............ . ............... .............
... . ... ........... ........... .... .. .............
. ..... ........... .. ..... ....... ... . .......... ..........
. ......... ......... CG ........ ...... .. ...... ....... . .......
.... ......, ..... ......, ........, ........, ....... . ....... ............
.... .. .... ....... .. .... ....... .. ...... .. . . ....
.. .... ....... . ....... ....... .......... ........., ... .. .....
....... .... ....... .. . . ...... .. ..... .......... . ..... ..............
je. .... ..... .... .. .... ....... ..... ........., .... .. .........
.. ..... ...... ... ...... .. ........ .......... ......... .
........ ......... ......... ..... .... je ...... ... ......... ....
..... ...... ...... .. ...... ........ . ....., ... ....... . .......... .
.... ...... ... ...... .. ..... ..... ....... . ....... ..... ... ...
... ......... ......... ...... . ..... ........., .... ... .....
........ .... ..... ....... ...... ... ..... ... .... ....... .........
........ ......... ....., a .. ........ .........., ..... ....
....... ..... ......... . ..... ...... ...... .. ..... ......... .
...... ..... .... ..... je ...... ....... ........., .... .. no ....
...... .... . ...... .. ..... ..... ........, ... ... je .. ......:
... ........ ....., .... .. .... .. ... ........ ..... .........,
... ... .. .... ... ..........


Ha ... ..... . ... ........... ........... . ........... ..........
........., .... .. .. ......... ..... ..... .. ....., .... ..
.......... ...... ..... ......... ........ .... .......... .........
........ ... .. ... . ...., .. ... ........... ........... .
....... .. .... ........... ......... ......., .... .. ..... ....


633
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 32     <-- 32 -->        PDF

:........ . ....... 100—200 .... .... je ......... ..... ..........


....... ......... . .... . ......... ...... ...........


... . ..... .... ...... ...... ..... ...... .......... .....


.... .. ..... ...... . ........ . ........... .... .... ... .......


.... ..... ........ . ........... ......... . ............. ....


..... ...... ........... ..... ......... ........... .... ......


.......... (.. . . ........ . ........... ...... .....) .. ......


... .... .... .... ....... ........ .... . ....... ........ .... . .


....... ...... . ...... ......... .........


AKO ... ......... ......... ....... ....... .. .............,


.... je .......... ...... ..... ....... ............. . ..... ....


... ......... .. ..... ......... ........., ... ........ .... ..


..... ......... .. ........, a ........ ......... ......... .....


......, ........ ......... ......., ......... ........ . ......


.... je ....... .. ............. ... ..... .... ......... .........


....... .......... ...... ..... .... .... ........., ... .. . ....


....... ....... ....... ...... . ....... ...........


.......... ......... ...... ......... ..... ........... .


.. ...... ........ .......... ......... .. . ....... ....... ..


1934 .... ... .... ...... na ......... ........ .... .. ..........


......... ...., . .....


RESUME


Description d´une sorte de l´inventaire rapide des peuplements en Serbie, en
connexion avec d´autres travaux d´amenagement des forets.


Ing. VUK A ŠIN DELIĆ (Zemun):


UPOTREBA DRVETA U FRANCUSKO]
AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI


(L´EMPLOI DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION FRANCAISE
DES CARROSSERIES D´AUTOMOBILES)


Uvod


Upotreba drveta u konstrukciji! saobraćajnih vozila datira od sa


mog postanka tih vozila. Uistinu, istorijski dokumenti pokazuju, da su


prva vozila, koja su ljudi upotrebljavali, bila načinjena od drveta. Ve


kovirna je drvo bilo jedini materijal za njihovu konstrukciju. Tek


savremena industrija zamenjuje drvo otpornijim i trajnijim materijalom.


Motorna snaga je naglo povećala brzinu saobraćajnih vozila. Na


pori moderne tehnike postižu danomice na suvu, na vodi! i! u zraku


izvanredne brzine. U automobilizmu je postignuta do sada brzina od


preko 500 km na sat.


Ta vanredna brzina u toku svog razvoja iziskivala je vozila sve


solidnije, otpornije i trajnije konstrukcije. Iz toga razloga proizlazi po


stepena zamena drveta pri fabrikacijil modernih vozna trajnijim i otpor


nijim materijalom: metalima.


634