DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 16     <-- 16 -->        PDF

sječni broj godina uporabivosti zaprege, Iz = vrijednost ferabljene
zaprege.


Pošto se kod izvoza drveta mora uložiti za nabavu zaprege i njezino
stalno uzdržavanje izvjesni kapital, to je opravdano, da taj kapital
daje vlasniku odgovarajuću poduzetničku dobit, pa se vrijednosti! izračunate
pod b i c moraju uvećati za 20%, te tako iznose:


(Uz + A) 1-20 = (Din 70-35 -f- Din 1060) . 120 = Din 97-14


Prema tome je ukupni dnevni trošak T kod izvažanja drveta uz
naznačene prosječne podatke:


T=N+{Uz + A) 1,20 = Din 32 -f- (70,35 + 10,60) 1,20 = Din 129,14 (4)


Uz osamsatni dnevni rad visina vozarske plaće po 1 minuti jest:


. Din


129,14 ^. _ . , .


m == = = . n_


"... Zofj ^ . 0.2fa9 t. j . okruglo 27 para (5)


Da se može dalje doći do visine naplate, koju valja vozaru dati po
jedinici izvezenog sortimenta, potrebno je tačno ustanoviti vrijeme, koje
vozar sa normalno natovarenom zapregom mora da utroši, da taj Sortiment
preveze iz šume od panja ili skladišta pa do pilane, željezničke
stanice ili kojeg drugog određenog skladišta.


Za to je potrebno višestruko proučavanje i mjerenje trajanja privlačenja
drveta kolima, utovara, vožnje i istovara sve do predaje do-,
vezenog sortimenta na određeno skladište. Višestrukim mjerenjem dolazi
se do prosječnih vrijednosti trajanja pojedinih odlomaka te radnje,
a njihov zbroj daje ukupno trajanje čitave radnje. Na pr. ako se na taj
način ustanovilo, da jedna takva zaprega može da preveze na određenu
udaljenost prosječno 1.5 m3 bukovih trupaca uz ukupno utrošeno vrijeme
od 10 sati ili 600 minuta, to visina ukupne vozarine iznosi:


600 X Din. 0.27 =i Din. 162 ili po 1 m3 Din. 162 : 1.5 = Din. 108.
Utroši li ista zaprega za prevoz 500 komada dužica na nekom drugom
putu ukupno 9 sati ili 540 min. t. j . uz ukupni trošak od
540 X 0.27 = Din. 145.80, to vozarina po 1 komadu dužice iznosi
145,80 : 500 = Din. 0.29.
Vozarina po jedinici sortimenta mogla bi se izraziti formulom:


. (6)


= .-1


ili, kraće, po već poznatoj formuli za akordnu naplatu:


v


V = Pm -=-.


k


Značenja su ista, jer se i kod izvoza vozarina V plaća po jedinici
izvezenog sortimenta (samo je u tom slučaju v = vrijeme potrebno da
se sa normalno natovarenom zapregom izveze količina izvjesnog sortimenta
označena sa k) t. j . kao kod svakog drugog akordnog posla, pa
je u tom slučaju V = Pa.


Tim se putem može izračunati točna i objektivna vozarina za svaki
Sortiment, dakako uz uvjet, da se prethodno točno ustanove vrijednosti!
uobičajene nadnice, uzdržavanje zaprege, visina amortizacionc tangente


618