DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Kao što je razloženo pod tač. 4 za ustanovljenje pravedne zarade
kod rušenja i izrade stabala, tako se i u tom slučaju može najsigurnije
doći do ispravnog rezultata točnim i! opetovanim studijama o trajanju
radnje, koje bi se ali morale provesti za pojedine predjele sa različitim
prilikama zasebno.


Prije nego se započme sa studijama o trajanju radnje, moraju se
ustanoviti ove vrijednosti: a) nadnica radnika uposlenog kod izvoza,
b) troškovi uzdržavanja zaprege, c) amortizacija zaprege.


Ad a) Visina nadnice radnika uposlenog kod izvoza trupaca jednaka
je prosječnoj visini uobičajene nadnice stanovitog predjela, na pr.
Din. 32.


Ad b) Dnevni: trošak uzdržavanja čitave zaprege t. j . dvaju konja
srednje jakosti, kola i orme može se za naš primjer izračunati na ovaj
način:


Za hranjenje dvaju konja dnevno se prema današnjim prosječnim
cijenama mora utrošiti 15 kg sijena ä Din. 0,75 i 15 kg zobi ä Din 1,50,
što iznosi mjesečno Din 1.012.50


Mjesečni trošak za potkivanje konja jest » 80.—
Mjesečni trošak za popravak kola i orme jest » 50.—
Mjesečni trošak za liječenje konja jest » 30.—


Ukupni mjesečni trošak uzdržavanja zaprege jest Din 1.172.50


Kako se predviđa u ovom primjeru, da će se sa tom zapregom moći
raditi 5 godina (nakon čega će se kao izrabljena uz minimalnu cijenu
prodati), to će vlasnik te zaprege u toku tih 5 godina potrošiti na uzdržavanje
zaprege: Din. 1.172.50 ä 60 — Din. 70.350.


U jednoj je godini prosječno 200 vozarskih radnih dana t. j . u 5 godina
1.000, tako da ukupni troškovi uzdržavanja zaprege — »Uz« — po
jednom vozarskom radnom danu iznose Din. 70,35.


Ad c) Svaki, koji se bavi izvažanjem drveta, uložio je za nabavku
konja, kola i tomu potrebne opreme veći kapital, pa je opravdano, da
mu se taj kapital u izvjesnom roku amortizira.


Uzme li! se. da je vrijednost jednog para prosječnih konja Din 7.000,
vrijednost kola Din. 3.000. a vrijednost ostale opreme Din. 2.000, to vrijednost
čitave zaprege iznosi Din. 12.000. Ta se svota ima amortizirati uz
kamatnjak od 4% u roku od 5 godina, pa odbivši od nje vrijednost nakon
pet-godišnje upotrebe izrabljene zaprege (za konje Din. 3.000 + kola sa
opremom Din. 1.000 t. j . ukupno Din. 4.000) izračuna se visina amortizacione
tangente za jedan radni dan. Uzevši u jednoj godini 200 radnih
dana, to je visina amortizacione tangente po danu:


Z qn — Iz
A


2ÜÖn
Din 12000- 1,045 — 4000


= =


5~T~2ÖÖ °´ ( )


U naznačenoj je formuli:
A = visina amortizacione tangente po jednom danu, Z = sadanja
P


vrijednost nove zaprege, q = kamatni faktor 1 + ~TQQ~, nadalje n — pro


617