DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 13     <-- 13 -->        PDF

nica od 32 din., to se pita, koliko se u tom slučaju ima platiti izrada bilo
kojeg sortimenta, a da ta naplata bude pravedna, te da odgovara toj
nadnici plus 30%, koji! se dodaju kod izrade u akordu? Ta plaća ne
smije da bazira na slučajnoj pogodbi ili međusobnoj konkurenciji besposlenih
radnika, a niti na neopravdanom diktatu bilo sa strane poslodavaca
bilo sa strane radnika! Zato su studij e o trajanju radnje (Zeitstudien),
koje se provadaju posebno za svaku vrst drva i Sortimente,
koji se izrađuju, jedin o uporišt e i baza za ustanovljenje pravedne
plaće.


Kako je izrađeni Sortiment produkt ljudske djelatnosti, to je zadaća
studija o trajanju rada istraživanje i mjerenje te djelatnosti. Za taj se
posao upotrebljava, isključivo kao pomoćno sredstvo, »Stopp-sat«. Naglašava
se samo kao pomoćno s r e d s t v o, jer je u centru čitavog
ispitivanja čovjek i onaj rad, što ga on može normalno radeći
da od sebe dade, a nikako se ne uzimlje za bazu onaj maksimum
r a d a, što bi! ga čovjek uz naprezanje svojih fizičkih snaga
mogao da dade. Samo takav normalan racionalan rad može da bude
temelj radničke plaće, pa se čitave studije ljudske djelatnosti vrše u
cillju da svaki radnik bude za svoj rad pravedno naplaćen, tako da svaki
onaj radnik, koji svoj posao valjano vrši, može da zaradi dovoljno za
pristojan život svoj i svoje obitelji.


Te su studije dugotrajne i! moraju se za jednu te istu vrst sortimenta
vršiti! mnogo puta. Da se na pr. ustanovi akordna naplata za
izradu 1 m3 borovih trupaca, valja provesti slijedeći postupak:


Najprije se čitava ta radnja rastavi u pojedine radove, odredi ispravan
tok tih pojedinačkih radova isključujući pri tom sve suvišne kretnje
i nepotrebne gubitke na vremenu. Radove moraju da izvode privrženi
radnici, koji moraju biti točno upućeni u ispravni slijed pojedinih radnja
i u racionalno izvođenje njihovo, moraju ih izvađati sa oruđem, koje
je u potpuno ispravnom stanju, a mora im biti poznata i svrha, zbog
koje se te radnje i studije vrše. Za vršenje tih vremenskih studija izdao
je institut »Iffa« više uputstava, kao »Allgemeine Anweisung für Zeitstudien
bei der Waldarbeiit«, te »Anveisung für Zeitstudien im fiauungsbetrieb
«. Za bilježenje i obračunavanje izmjerenog vremena, koje je
potrebno, da se izvrše pojedine radnje, sastavljen je posebni, vrlo praktični!
manual (Zeitbogen).


Kod mjerenja tih radnja mora se uzeti u obzir ii sve ono vrijeme,
koje je potrebno, da se izvrše i one radnje, koje nisu izravno u savezu
sa samim radom, ali su ipak neophodne — to su t. zv. n e o t k 1 o n i v i
gubic i na vremenu, kao na pr. potrebni odmor, potrebno vrijeme za
primanje uputa od nadzornih organa i t. d. To se vrijeme također
uzimlj e u obzir kod konačnog obračuna i izračunavanja plaće. U manual
se ali unosi! i ono vrijeme, koje radnik potroši na pr. tražeći izgubljeni
alat, nepotrebno trčeći i dr. To su o t k 1 o n i v i gubici na
vremenu, a to se vrijeme ne uzimlj e u obzir kod konačnog ustanovljenja
ukupno utrošenog vremena za izvjestan posao.


Po zabilješkama u manualu tačno se može izračunati vrijeme, koje
je potrebno, da se izradi jedinica izvjesnog sortimenta. Kada je to vrijeme
poznato, onda se na osnovu uobičajene nadnice i akordnog doplatka
ustanovi odgovarajuća plaća za izradu jedinice tog sortimenta.


615