DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1939 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ovako se svaka vrst šumskih radova dade raščlaniti na sastavne


dijelove t. |. na pojedinačke radnje. Duljim proučavanjem tih pojedinačkih
radnja dolazi! se do najracionalnijeg načina njihove izvedbe, te
se konačno ustanovljuje njihov najpovoljniji: redoslijed.


Ali samim teoretskim ustanovljivanjem najracionalnije organizacije
rada i najkorisnijeg oruđa nije još postignut cilj. Poboljšanje će nastati
tek onda, kada se na tom temelju organizira rad cjelokupnog šumskog
radništva, kada se u tom predmetu izobraze upravitelji šumskog poslovanja,
šumsko pomoćno osoblje, te instruktori šumskih radnika.


Da se pak što prije dođe do spremnog osoblja, koje će znati racionalno
voditi šumsko gospodarstvo i šumske radove racionalno izvađati,
to se na pogodnim mjestima, u centrima šumskih područja, osnivaju
stalni logori1, u kojima se održavaju tečajevi za sve kategorije šumskog
osoblja i to za šefove šumskih uprava, za revirne šumare, za šumarsko
pomoćno osoblje, te za instruktore, koji će kasnije održavati radničke
tečajeve. Predmeti i način predavanja u takvim tečajevima saobražava


SI. 3. Kuća u Ruhpoldingu u Bavarskoj, u
kojoj se održavao tečaj šumskih radnika.


Foto: Dr. Z. Vajda.


se kvalifikaciji polaznika. U glavnom su za sve kategorije polaznika
tečajeva isti, samo s tom razlikom, što se polaznicima sa većom stručnom
kvalifikacijom ne predavaju predmeti samo praktično već preciznije
i uz teoretsku argumentaciju. U Njemačkoj postoji plan, da u roku
od 4 godine sve stručno šumarsko osoblje prođe kroz te tečajeve.


U posebnim radničkim tečajevima, koji se obično održavaju
u osnovanim stalnim logorima, radnici se sistematski upoznavaju
sa najboljim vrstama šumskog oruđa, prikazuje im se prednost rada sa
boljim oruđem, poučava ih se u valjanom održavanju i o valjanoj upotrebi
oruđa, te prikazuje najracionalniji način izvedbe pojedinih šumskih
radova. Ovi tečajevi traju jedan do osam tjedana. Obično imaju 30—40
polaznika. Sve troškove opskrbe snosi država, a osim toga dobiva svaki
radnik za čitavo vrijeme polaska tečaja svoju redovnu radničku nadnicu.
Nije potrebno naglašavati, koliko mnogo koristi donose ti tečajevi
ne samo neposredno radniku, već također producentu i kupcu. Osim toga
oni su i od velikog socijalnog značenja, jer šumski radnici, koji su do
sada bili prepušteni sami sebi, neposredn o primaju pomoć, savjete
i upute, kako će sa ispravnim oruđem uz manji potrošak fizičke snage
valjano raditi i više zarađivati nego do sada.


613